Publikācijas » 1995 » Publicistika

Rezultātu skaits lapā  
11Stradiņš J.. Latvijas Universitāte laikmeta griežos (1944.-53.). Akadēmiskā dzīve 1995, 37. rakstu krāj., 3-10.      

12Stradiņš J.; Cebere D.. Scientific contacts between Latvia and Scandinavian countries in 17-20 centuries = Teaduskontaktid Lati ja Skandinaaviamaade vahel = Научные контакты между Латвией и Скандинавскими странами. Proc. Est. Acad. Sci., Human. a. soc. sci. 1995, 44 (2), 123-128.      

13Stradiņš J.. Latvian science in exile and its reintegration with science in Latvia = Lati teadus paguluses ja selle taasuhinemine kodumaa teadusega = Латвийская наука в изгнании и ее реинтеграция в современную науку Латвии. Proc. Est. Acad. Sci., Human. a. soc. sci. 1995, 44 (2), 129-137.      

14Stradiņš J.; Arons K.. Georg Friedrich Parrots Tatigkeit in Riga (1795-1801). Konigsberg und Riga. Wolfenbutteler Studien zur Aufklarung. Tubingen. Max Niemeyer Verlag. 1995, 16, 237-255.      

15Trapencieris P.. Eiropas Ķīmijas biedrību federācijai (FECS) - 25 . Latvijas ķīmijas žurnāls. 1995 (1-2), 148-149.      

16Stradiņš J.; Andersons A.; Leite L.. Profesores Marijas Šimanskas mūžs un devums ķīmijā. 1995 (5-6), 139-143.      

17Stradiņš J.. Sestais Starptautiskais Frumkina simpozijs Elektroķīmijas fundamentālie aspekti. 1995 (5-6), 145-146.      

18Stradiņš J.. Irēnas Birģeles piemiņai. Latvijas ķīmijas žurnāls. 1995 (5-6), 144.      

19Stradiņš J.. Profesora Gļeba Mamantova piemiņai. Latvijas ķīmijas žurnāls. 1995 (1-2), 146-147.      

20Duburs G.. Akadēmiķim Jānim Freimanim - 60. Latvijas ķīmijas žurnāls. 1995 (1-2), 145.      

Rezultātu skaits lapā