Publikācijas » 1994 » Publicistika

Rezultātu skaits lapā  
1Лукевиц Э.. К 30-летию журнала Химия гетероциклических соединений =. Химия гетероцикл.соед. 1994 (11-12), 1443-1444; Chem.Heterocycl. Comp. (Engl. Ed.). 1994, 30(11-12).      

2Страдынь Я.. Памяти профессора О.Ю.Охлобыстина. Химия гетероцикл.соед. 1994 (3), 426-428.      

3Jākobsons M.; Stradiņš J.. Visit of the Pope in Latvia. Acad. scientiarum et artium Europea. Ann. MXMIII. 1994, 7 (4), 58-61.      

4Stradiņš J.; Grosvalds I.. Nauka polska a Lotwa (wersja polska) = Poļu zinātne un Latvija (latviešu variants). Ryga = Rīga. Kultura polska na Lotwie 1994, 31-44; Poļu kultūra Latvijā 1994, 29-40.      

5Stradiņš J.; Szymanska M.. Udzial polakow w rozwoju kultury na Lotwie (wersja polska) = Poļu ieguldījums kultūras attīstībā Latvijā (latviešu variants). Ryga = Rīga. Kultura polska na Lotwie 1994, 24-30; Poļu kultūra Latvijā 1994, 23-26.      

6Ķemme A.; Mišņovs A.. Latvijas ķīmijas biedrībā. Latvijas ķīmijas žurnāls. 1994 (6), 758.      

7Stradiņš J.; Pelčers J.. Gunārs Duburs. Biogrāfiska apcere un pētnieciskās darbības pamatievirzes raksturojums. (Latvijas zinātnieki. Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis Gunārs Duburs: biobibliogrāfija). Rīga, Latvijas Akad. bibl. 1994, 8-31.      

8Stradiņš J.; Arons K.Ē.. Such was our time... . Acta med.-historica rigensia 1994, 2 (Rakstu krājums veltīts Jānim Stradiņam un Kārlim Ērikam Aronam viņu 60 gadu jubilejā), 325-344.      

9Страдынь Я.. Гунар Дубур (к 60-летию со дня рождения). Химия гетероцикл.соед. 1994 (4), 572-573.      

10Stradiņš J.. Tālivaldis Bērziņš - Latvijas ZA Goda doktors ķīmijā. Latvijas ķīmijas žurnāls. 1994 (5), 636-637.      

Rezultātu skaits lapā