Publikācijas » 1994

Rezultātu skaits lapā  
Patenti un patentu pieteikumi
81Kalvins Ivars; Bremanis Gunars; Meerson Feliks; Abdikaliev Nurlan; Trapencieris Peteris; Psennikova Geb; Ancena Irena; Lukevics Edmunds; Simhovics Boriss. Ethyl-3-(2,2-dimethyl-2-ethylhydrazonium)propionate-iodide with anti-arrhythmic activity. JPH0637450, 18.05.1994.      

82Simhovics Boriss; Trapencieris Peteris; Pshennikova Maija; Antsena Irene; Lukevics Edmunds; Bremanis Gunars; Meerson Feliks; Kalvins Ivars; Abdikaliev Nurlan. Ethyl-3-(2-ethyl-2,2-dimethylhydrazinium)-propionate salts. JPH0637450, 18.05.1994.      

Publicistika
83Лукевиц Э.. К 30-летию журнала Химия гетероциклических соединений =. Химия гетероцикл.соед. 1994 (11-12), 1443-1444; Chem.Heterocycl. Comp. (Engl. Ed.). 1994, 30(11-12).      

84Страдынь Я.. Памяти профессора О.Ю.Охлобыстина. Химия гетероцикл.соед. 1994 (3), 426-428.      

85Jākobsons M.; Stradiņš J.. Visit of the Pope in Latvia. Acad. scientiarum et artium Europea. Ann. MXMIII. 1994, 7 (4), 58-61.      

86Stradiņš J.; Grosvalds I.. Nauka polska a Lotwa (wersja polska) = Poļu zinātne un Latvija (latviešu variants). Ryga = Rīga. Kultura polska na Lotwie 1994, 31-44; Poļu kultūra Latvijā 1994, 29-40.      

87Stradiņš J.; Szymanska M.. Udzial polakow w rozwoju kultury na Lotwie (wersja polska) = Poļu ieguldījums kultūras attīstībā Latvijā (latviešu variants). Ryga = Rīga. Kultura polska na Lotwie 1994, 24-30; Poļu kultūra Latvijā 1994, 23-26.      

88Ķemme A.; Mišņovs A.. Latvijas ķīmijas biedrībā. Latvijas ķīmijas žurnāls. 1994 (6), 758.      

89Stradiņš J.; Pelčers J.. Gunārs Duburs. Biogrāfiska apcere un pētnieciskās darbības pamatievirzes raksturojums. (Latvijas zinātnieki. Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis Gunārs Duburs: biobibliogrāfija). Rīga, Latvijas Akad. bibl. 1994, 8-31.      

90Stradiņš J.; Arons K.Ē.. Such was our time... . Acta med.-historica rigensia 1994, 2 (Rakstu krājums veltīts Jānim Stradiņam un Kārlim Ērikam Aronam viņu 60 gadu jubilejā), 325-344.      

Rezultātu skaits lapā