Publikācijas » 1993 » Publicistika

Rezultātu skaits lapā  
1Лукевиц Э.. Новые гетероциклические системы. Химия гетероцикл.соед. 1993 (7), 1006-1007.      

2Stradins J.; Szymanska M.. Udzial Polakow w rozwoju kultury na Lotwie. Piesn skrzydlata, z Mazurkiem dabrowskiego, do Polonii Lotewskiej. 1993, 1 (5), 13-17.      

3Šimanska M.; Bārene I.; Lukevics E.; Līdaka M.; Stradiņš J.. Latvijas Farmācijas žurnāls, tā loma Latvijas farmācijas attīstībā. Latvijas ārsts: Pasaules latviešu ārstu 2.kongresa tēzes. Rīgā, 19.-23. jūnījs. 1993, 72.      

4Страдынь Я.; Кадек В.; Локенбах А.. Лидия Карловна Лепинь (1891-1985). (Л.К.Лепинь. Поверхностные явления и окисление металлов в водных средах). Рига, Зинатне. 1993, 5-19.      

5Stradiņš J.. Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas institūta EUROLAT atklāšana. Latvijas ZA Vēstis. A daļa. 1993 (8), 48.      

6Лукевиц Э.. XV Международная конференция по металлоорганической химии. Latvijas ķīmijas žurnāls. 1993 (2), 251-253.      

7Лукевиц Э.. XV Международный симпозиум по органической химии серы. Latvijas ķīmijas žurnāls. 1993 (2), 249-253.      

8Gudriniece E.; Stradiņš J.. Prof. Dr. chem. Mārtiņa Straumaņa mūžs un devums Latvijai. Tehnikas Apskats 1993, 15 (125), 18.      

9Stradiņš J.. Papildinājumi rakstam Magdas Štaudingeres-Voitas mūžs un devums zinātnē . Latvijas ZA vēstis. B.daļa. 1993 (1), 80.      

10Stradiņš J.. Profesora Mārtiņa Eduarda Straumaņa atgriešanās Latvijā. Latvijas ķīmijas žurnāls. 1993 (5), 637.      

Rezultātu skaits lapā