Publikācijas » 1993 » Publicistika

Rezultātu skaits lapā  
1Stradins J.; Szymanska M.. Udzial Polakow w rozwoju kultury na Lotwie. Piesn skrzydlata, z Mazurkiem dabrowskiego, do Polonii Lotewskiej. 1993, 1 (5), 13-17.      

2Šimanska M.; Bārene I.; Lukevics E.; Līdaka M.; Stradiņš J.. Latvijas Farmācijas žurnāls, tā loma Latvijas farmācijas attīstībā. Latvijas ārsts: Pasaules latviešu ārstu 2.kongresa tēzes. Rīgā, 19.-23. jūnījs. 1993, 72.      

3Страдынь Я.; Кадек В.; Локенбах А.. Лидия Карловна Лепинь (1891-1985). (Л.К.Лепинь. Поверхностные явления и окисление металлов в водных средах). Рига, Зинатне. 1993, 5-19.      

4Stradiņš J.. Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas institūta EUROLAT atklāšana. Latvijas ZA Vēstis. A daļa. 1993 (8), 48.      

5Gudriniece E.; Stradiņš J.. Prof. Dr. chem. Mārtiņa Straumaņa mūžs un devums Latvijai. Tehnikas Apskats 1993, 15 (125), 18.      

6Stradiņš J.. Papildinājumi rakstam Magdas Štaudingeres-Voitas mūžs un devums zinātnē . Latvijas ZA vēstis. B.daļa. 1993 (1), 80.      

7Stradiņš J.. Profesora Mārtiņa Eduarda Straumaņa atgriešanās Latvijā. Latvijas ķīmijas žurnāls. 1993 (5), 637.      

8Stradiņš J.. Latviešu nacionālās Zinātņu akadēmijas šūpulis (Rīgas Latviešu Biedrības Zinātņu Komitejas dibināšanas 60. gadadienu atceroties). Tehnikas Apskats 1993 (123-124), 2-4.      

9Stradiņš J.. Latviešu augstskolas dibināšanas ideja. Latvijas vēsture 1993 (2), 3-5.      

10Stradiņš J.. EUROLAT opening address. Litterae 1993, 3 (2-3), 56-58.      

Rezultātu skaits lapā