Publikācijas » 1992 » Publicistika » Drukāšanas versija (formatēta)

Publicistika
Страдынь Я.. Послесловие. В.М.Нейланд. Кристап Кришьянович Нейланд (1898-1960). Жизнь и деятельность. Рига, Рижский технический университет. 1992, 128-133.      

Stradiņš J.. Latvijas zinātņu vēstures pētījumi, Latvijas zinātnisko tradīciju apzināšana un uzturēšana (1987-1992). Rīgas Tehniskās universitātes vēstures lappuses. 1992, 9 (Acta Historiae scientiarum Baltica = Baltijas zinātņu vēstures apcerējumi), 269-280.      

Stradiņš J.; Grosvalds I.. Rīgas politehniskais institūts (1862-1919) - zinātnes un Latvijas progresa virzītājs. Rīgas Tehniskās universitātes vēstures lappuses. 1992, 9 (Acta Historiae scientiarum Baltica = Baltijas zinātņu vēstures apcerējumi), 9.      

Stradiņš J.. Profesora Jūlija Auškāpa golgātas ceļš. Rīgas Tehniskās universitātes vēstures lappuses . 1992, 9 (Acta Historiae scientiarum Baltica = Baltijas zinātņu vēstures apcerējumi), 147.      

Stradiņš J.. Latvijas zinātņu akadēmija - Starptautiskās zinātnisko apvienību padomes (ICSU) nacionālā locekle . Latvijas ZA Vēstis. A daļa. 1992 (8), 48.      

Stradiņš J.. Magdas Štaudingeres-Voitas mūžs un devums zinātnē . Latvijas ZA vēstis. B.daļa. 1992 (7), 79-80.      

Stradiņš J.. Akadēmiju kā zinātnisku biedrību loma jaunajā Eiropā (Eiropas valstu zinātņu akadēmiju Stokholmas sanāksme) . Latvijas ZA Vēstis. A daļa. 1992 (5), 45-46.      

Jākobsons M.; Stradiņš J.. Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmija un Latvija . Latvijas ZA vēstis. A daļa 1992 (5), 47-48.      

Страдынь Я.; Крикштопайтис И.. XVI Конференция Балтийских государств по истории науки и техники . Latvijas ZA vēstis. B.daļa. 1992 (2), 77-78.      

Stradiņš J.. VIII Ziemeļvalstu simpozijs par ideju un zinātņu vēsturi . Latvijas ZA vēstis. B.daļa. 1992 (1), 1-73.      

Страдынь Я.. О сотрудничестве ученых Балтии и идее создания Балтийской академии наук . Latvijas ZA vēstis. A daļa 1992 (1), 44-46.      

Stradiņš J.. Sakarā ar LZA locekļu vēlēšanām 1992. gada rudenī. Latvijas ZA vēstis. A daļa 1992 (10), 44-45.