Publikācijas » 1992

Rezultātu skaits lapā  
Citas publikācijas
201Kluša V.; Duburs G.; Ģērmane S.; Muceniece R.; Cēbers G.; Misāne I.; Bisenieks E.; Liepa I.; Dambrova M. Structure and activity peculiarities of cerebrocrast (IOS-1.1212), a novel type of CNS-modulating 1,4-dihydropyridine. Latvijas ZA vēstis. B.daļa. 1992(9), 51-55.      

Rezultātu skaits lapā