Publikācijas » 1991 » Disertācijas » Drukāšanas versija (formatēta)

Disertācijas
Абеле Э.М. Межфазно-каталитические реакции с участием N-, O- и S-гетероциклических соединений . Автореф. дис. ... канд. хим. наук, Рига, 1991.