Publikācijas » 1991

Rezultātu skaits lapā  
Konferences
41Stonkus V.; Juskoveca Ž.; Šimanska M. Furāna savienojumu katalītisko pārvērtību procesi . Vispasaules latviešu zinātņu kongr. Ķīmijas sekcija; 12.-17. jūlijā: Rīga, Rīgas Tehn. univ., 1991; 57.      

42Skolmeistere R.; Jansone D.; Leite L.; Šimanska M. Oksidatīvā heterogēnā katalīze ārstniecisko preparātu sintēzē . Vispasaules latviešu zinātņu kongr. Ķīmijas sekcija; 12.-17. jūlijā: Rīga, Rīgas Tehn. univ., 1991; 56.      

43Kalviņš I. Medikamentu izstrādes un ražošanas problēmas Latvijā . Vispasaules latviešu zinātņu kongr. Ķīmijas sekcija; 12.-17. jūlijā: Rīga, Rīgas Tehn. univ., 1991; 55.      

44Duburs G. Sirds un asinsvadu līdzekļi un radioprotektori uz dihidripiridīnu bāzes. Vispasaules latviešu zinātņu kongr. Ķīmijas sekcija; 12.-17. jūlijā: Rīga, Rīgas Tehn. univ., 1991; 54.      

45Freimanis J.; Loļa D.; Dikovska K.; Sokolovs G.; Bokaldere R.; Loža E.; Kalniņš A.; Veinberga I.; Simonjana S. Prostaglandīnu sintēze un pētījumi Latvijā . Vispasaules latviešu zinātņu kongr. Ķīmijas sekcija; 12.-17. jūlijā: S-20. Rīga, Rīgas Tehn. univ., 1991; 43.      

46Pelčers J.; Kalme Z.; Duburs G. Daļēji hidrētu piridīn-2-onu ciklizācijas . Vispasaules latviešu zinātņu kongr. Ķīmijas sekcija; 12.-17. jūlijā: Rīga, Rīgas Tehn. univ., 1991; 34.      

47Jovele I.; Ābele R.; Šimanska M. N-, O- un S-heterociklu metilatvasinājumu oksidēšanas īpatnības . Vispasaules latviešu zinātņu kongr. Ķīmijas sekcija; 12.-17. jūlijā: Rīga, Rīgas Tehn. univ., 1991; 27.      

48Goldbergs J.; Ābele E.; Rubina K. N-, O- and S-heterociklisko savienojumu starpfāžu katalītiskās reakcijas . Vispasaules latviešu zinātņu kongr. Ķīmijas sekcija; 12.-17. jūlijā: Rīga, Rīgas Tehn. univ., 1991; 26.      

49Гавар Р.А.; Баумане Л.Х.; Страдынь Я.П. Свободные радикалы N-тиоарилбензохинониминов . Тез. докл., Всесоюзная конф. по химии хинонов и хиноидных соединений; 3-5 июля: Красноярск, Россия, 1991; 111.      

50Zhuk R.A.; Madre M.A. Acyclic guanosine analogues as immunomodulators . Abstr., 3rd Intern. symp. on molecular aspects of chemotherapy; 19-21 June: Gdansk, Poland, 1991; 61.      

Rezultātu skaits lapā