Publikācijas » 1990 » Publicistika

Rezultātu skaits lapā  
1Stradiņš J.. Prezidenta Kārļa Ulmaņa piemiņai . Latvijas ZA vēstis 1990 (12), 116-120.      

2Stradiņš J.. Baltijas valstu zinātņu akadēmiju vadītāju apspiede Tallinā . Latv. ZA vēstis 1990 (11), 142-143.      

3Лукевиц Э.; Игнатович Л.. Химия олово- и германийорганических соединений в 1989 году . Изв. АН ЛатвССР. Сер. хим. 1990 (2), 246-249.      

4Лукевиц Э.; Игнатович Л.. Второй советско-индийский симпозиум по металлоорганической химии . Изв. АН ЛатвССР. Сер. хим. 1990 (2), 244-245.      

5Лукевиц Э.. Первая международная конференция по химии кремния и олова в Азии . Изв. АН ЛатвССР. Сер. хим. 1990 (4), 504-505.      

6Иовель И.; Стонкус В.. III Всесоюзное совещание по химическим реактивам. Изв. АН ЛатвССР. Сер. хим. 1990 (4), 503-504.      

7Лукевиц Э.. Китайский симпозиум по органической химии . Изв. АН ЛатвССР. Сер. хим. 1990 (3), 375-376.      

8Kupče Ē.; Lukevics E.. Konference Briselē. Zinātne un mēs 1990 (1), 14-15.      

9Шиманская М.В.; Страдынь Я.П.. VIII Чтения памяти С.А.Гиллера [Юбилеи и даты]. Химия гетероцикл.соед. 1990 (4), 567-569.      

10Лукевиц Э.. К 25-летию журнала Химия гетероциклических соединений. Химия гетероцикл.соед. 1990 (1), 3-4.      

Rezultātu skaits lapā