Publikācijas » 1978 » Publicistika

Rezultātu skaits lapā  
1Stradiņš J.. Profesora Alfreda Vītola simtgade . Изв. АН ЛатвССР. 1978, 1 (366), 151-152.      

2Страдынь Я.П.. XI Прибалтийская конференция по истории науки и техники . Изв. АН ЛатвССР. 1978, 1 (366), 139-143.      

3Лукевиц Э.Я.. Нобелевский симпозиум Биохимия кремния и родственные проблемы . Изв. АН ЛатвССР. 1978 (4), 152-153.      

4Kalviņš I.. Panākumu ķīlā . Rīgas Balss. 1978, 10. aprīlis (83).      

5Калвиньш И.Я.. Плюс химизация . Советская Латвия. 1978, 1. augusts.      

Rezultātu skaits lapā