Jaunu Sigma-1 receptora pozitīvo alostērisko modulatoru sintēze un attīstīšana Alcheimera terapijai

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB

Projekta mērķis ir sintezēt un pētīt jaunus E1R atvasinājumus ar pozitīvām Sig1R alosteriskām modulējošām īpašībām.

Sagaidāmie rezultāti: Jauno lineāro un ciklisko E1R analogu bibliotēku sintēze un farmakoloģiskais novērtējums, vismaz 3 zinātnisko rakstu publicēšana un jaunu aktīvo savienojumu patentēšana.

Projekts Nr.1.1.1.1/16/A/292

 Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. chem. Ronalds Zemrībo

Rūpnieciskā pētījuma realizēšanas vieta: Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums: 36 mēneši.

Projekta plānotās kopējās attiecināmās izmaksas ir 555 764,71 EUR, no kurām ERAF finansējums ir EUR 472 400,00 EUR un valsts budžeta finansējums ir 41 682,35 EUR.

Publicēts 03.03.2017.

Paveiktais laika periodā no 01.01.2017. līdz 31.05.2017.

Paveiktais laika periodā no 01.06.2017. līdz 31.08.2017.