Malārijas asins posma proteāžu inhbitoru izveide

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB

Projekta mērķis ir rezistences brīva pretmalārijas zāļvielas kandidāta un līdersavienojumu izveidošana, kuru darbības pamatā ir malārijas asinsposma proteāžu – plasmepsīnu un PfSub1 inhibīcija.

Rezistences brīvas zāļvielas priekšnoteikums ir tās iedarbība uz molekulārajiem mērķiem, uz kuriem neiedarbojas pašlaik izmantotās pretmalārijas zāļvielas. Kā šādi molekulārie mērķi pieteiktā projekta ietvaros ir izvēlētas vairākas malārijas asins posma proteāzes: aspartilproteāzes (plasmepsīni) un serīna proteāze (PfSUB1), kuras ir iesaistītas parazīta dzīves cikla nodrošināšanā.

Paredzamie rezultāti: Pret-malārijas zāļvielas kandidāts, 6 zinātniskās publikācijas, 1 PCT patenta pieteikums

Vienošanās Nr.1.1.1.1/16/A/290

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. chem. Aigars Jirgensons

Rūpnieciskā pētījuma realizēšanas vieta: Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums: 36 mēneši.

Projekta plānotās kopējās attiecināmās izmaksas ir 649 758,66 EUR, no kurām ERAF finansējums ir EUR 550 995,34  EUR un valsts budžeta finansējums ir 48 731,89 EUR.

Publicēts 03.03.2017.

Paveiktais laika periodā no 01.01.2017. līdz 31.05.2017.