Projekti

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB

Vienošanās Nr. 1.1.1.1/16/A/281
Diazonamīda mazmolekulārie struktūranalogi kā pretvēža līdzekļi

Vienošanās Nr. 1.1.1.1/16/A/288
Monokristālu rentgenstaru difrakcijas analīze kristāliskajā sūklī iekļautajiem organiskiem savienojumiem

Vienošanās Nr.1.1.1.1/16/A/290
Malārijas asins posma proteāžu inhbitoru izveide

Vienošanās Nr.1.1.1.1/16/A/292
Jaunu Sigma-1 receptora pozitīvo alostērisko modulatoru sintēze un attīstīšana Alcheimera terapijai

Vienošanās Nr.1.1.1.1/16/A/294
Antimetastātisku zāļvielu kandidātu izstrāde

Vienošanās Nr. 4.2.1.2/17/I/001
Latvijas Organiskās sintēzes institūta noliktavas ēkas siltināšana

Norway_grants

Dažādu beta-amiloīda peptīdu sekvenču efekti: fokuss uz īso peptīdu pielietojuma iespējām demences terapijā

ERAF

Vienošanās Nr. 2011/0045/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/001
Projekts Nr. 2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/001 „Farmācijas un biomedicīnas Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstība”

Vienošanās Nr. 2010/0239/2DP/2.1.1.3.2/10/IPIA/VIAA/001
ERAF projekts „Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā
pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveide

Vienošanās Nr. 2015/0025/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/009
Projekts Nr. 2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/009 “Latvijas Organiskās sintēzes institūta institucionālās kapacitātes attīstība”

Vienošanās Nr. 2014/0017/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/060
Projekts 2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/060 “Daudzkodolu N-saturošu heterociklisku sistēmu dizains un izstrāde ķīmijterapeitisko līdzekļu iegūšanai”

Vienošanās 2014/0019/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/062
Projekts Nr. 2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/062 „Potenciālo pretmalārijas zāļvielu izveide”

Vienošanās 2014/0015/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/064
Projekts Nr. 2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/064 „Jaunu pretvēža imunomodulatoru sintēze”

Vienošanās 2010/0193/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/002 
Projekts 2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/002 „Latvijas Organiskās sintēzes institūta starptautiskās izcilības nostiprināšana un atpazīstamības veicināšana”

ESF

Vienošanās Nr. 2013/0043/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/002
Projekts Nr. 1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/002 “Jaunas starpnozaru grupas izveide efektīvu diabētiskās nefropātijas ārstēšanas līdzekļu meklējumiem”

Vienošanās Nr. 2013/0037/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/003
Projekts Nr. 1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/003 „Stereoselektīvas sintēzes pētījumi eksociklisko C=C dubultsaiti saturošu savienojumu klasēs”

Vienošanās Nr. 2013/0002/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/005
Projekts Nr. 1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/005 „Cilvēkresursu piesaiste jaunu heterociklisku pretvēža vielu un diagnostikas līdzekļu iegūšanai un to praktiskā pielietojuma pētījumiem”

Vienošanās Nr. 2013/0026/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/006
Projekts Nr. 1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/006 „Dabasvielu analogu totālā sintēze un pretvēža aktivitātes izpēte”

Vienošanās Nr.Nr. 2013/0003/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/009
Projekts Nr. 1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/009 „Taukskābju enerģijas metabolisma izpētē kardiovaskulāro slimību diagnostikai un ārstēšanas līdzekļu izstrādei”

Vienošanās Nr. 2013/0069/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/011
Projekts Nr. 1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/011 „Kondensētu azīnu kā pretvēžu preperātu efektoru izstrāde”