Projekti

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB

Vienošanās Nr. 1.1.1.5/18/I/007
Atbalsts Latvijas Organiskās sintēzes institūta starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās (2018-2022)

Vienošanās Nr. 1.1.1.5/17/A/003
Fluorēti mazie cikli zāļu vielu konstruēšanai: Jaunu fluormetilēna pārneses reaģentu izstrāde (2018-2020)

Vienošanās Nr. 1.1.1.5/17/A/004
Aminoskābju funkcionalizēšana izmantojot C(sp3)-H saites aktivēšanas pieeju (2018-2020)

Projekta numurs: KC-PI-2017/32
Jaunas zāles demences un epilepsijas ārstēšanā (2017-2019)

Vienošanās Nr. 1.1.1.4/17/I/007
Latvijas Organiskās sintēzes institūta infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomā – biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas (2017-2020)

Vienošanās Nr. 1.1.1.1/16/A/281
Diazonamīda mazmolekulārie struktūranalogi kā pretvēža līdzekļi (2017-2019)

Vienošanās Nr. 1.1.1.1/16/A/288
Monokristālu rentgenstaru difrakcijas analīze kristāliskajā sūklī iekļautajiem organiskiem savienojumiem (2017-2019)

Vienošanās Nr. 1.1.1.1/16/A/290
Malārijas asins posma proteāžu inhbitoru izveide (2017-2019)

Vienošanās Nr.1.1.1.1/16/A/292
Jaunu Sigma-1 receptora pozitīvo alostērisko modulatoru sintēze un attīstīšana Alcheimera terapijai  (2017-2019)

Vienošanās Nr. 1.1.1.1/16/A/294
Antimetastātisku zāļvielu kandidātu izstrāde (2017-2019)

FLPP logo purple 1

Projekts Nr. lzp-2018/1-0275
Beta-amiloīda peptīda īso analogu potenciāls Alzheimera slimības ārstēšanā (2018-2021)

Projekts Nr. Izp-2018/1-0081
Trimetilamīna N-oksīds kā marķieris neveselīgai diētai un kardiometabolajiem riskiem (2018-2021)

Projekts Nr. Izp-2018/1-0082
Jaunu zāļu mērķu atklāšana TMLHE-izgriezta gēna pelēs (2018-2021)

 

PostDoc

Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/235
Inovatīvu ogļskābes anhidrāzes inhibitoru kā potenciālu pretvēža vielu izstrādāšana (2017-2019)

Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/241
Kurkumīna saturošu heterociklisko savienojumu sintēze (2017-2019)

Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/242
Aziridīn-2-karbonskābes atvasinājumu β-arilēšana (2017-2019)

Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/243
Eleganīna A un 17-nor-ekscelsinidīna totālā sintēze (2017-2019)

Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/244
Sigma-1 receptora nozīme seksuālajā funkcijā (2017-2019)

Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/245
Samazinātas un palielinātas karnitīna koncentrācijas salīdzinoša ietekme uz fizisko aktivitāti un adaptāciju hipoksijas apstākļos (2017-2019)

Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/246
Jauna ārstēšanas stratēģija enerģijas metabolisma korekcijai sepsē (2017-2019)

Nr. 1.1.1.2/VIAA/2/18/373
Elektrofīla fluorēšana kā efektīva pieeja jaunu bioaktīvu molekulu sintēzei un fluora aizvietotāja ietekmes uz iegūto savienojumu fizikāli ķīmiskajām īpašībām pētījumi (2018-2021)

 

EranetRus_2017

Tioredoksīna reduktāzes inhibitoru pētījumi jaunu pretvēža līdzekļu iegūšanai 2018 – 2020