Jaunumi

Ēnu diena 12. februārī – piesakies!

Ēnu dienā, kas notiks 12. februārī (2020), Latvijas Organiskās sintēzes institūts (OSI) aicina 8. – 12. klases skolēnus ēnot OSI zinātniekus un uzzināt kā top jaunas zāļu vielas.  Piedāvāsim skolniekiem iespēju iepazīties ar ķīmiķa un farmaceita profesijām un noskaidrot ar ko ikdienā nodarbojas zinātnieki organiskās sintēzes un farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijās. Pieteikšanās Ēnu dienai notiek pasākuma mājaslapā.

enudiena_1600x1200

Ēnu diena ir pasaulē atzīta «Junior Achievement» karjeras izglītības programma 1.–12. klases skolēniem, lai iepazīstinātu jauniešus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, palīdzot jau laikus izvēlēties profesiju un sagatavoties darba tirgum. Ēnu dienā skolēni apmeklē kādu darba vietu, vērojot sev interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu.

Latvijas Organiskās sintēzes institūta pētījumi LTV1 Rīta Panorāmā

Starp Latvijas Zinātņu akadēmijas nosauktajiem 2019. gada 10 nozīmīgākajiem sasniegumiem zinātnē ir divi Latvijas Organiskās sintēzes institūta (OSI) zinātnieku pētījumi.

Turpinot tradīciju iepazīstināt savus skatītājus ar gada zinātnes sasniegumiem, Latvijas Organiskās sintēzes institūtā viesojās Rīta Panorāma (LTV Ziņu dienests).

Pētījums “Konceptuāli jauna pieeja augstas emisijas nodrošināšanai cietvielās”. Autori prof., LZA akadēmiķis Edgars Sūna, Dr. chem. Artis Kinēns, Kaspars Leduskrasts (OSI Organiskās sintēzes perspektīvo tehnoloģiju laboratorija).

Pētījums “Atklāts jauns organiskās sintēzes reaģents ar lielu pielietošanas potenciālu medicīnas ķīmijā”. Autori Dr.sc.nat. Jānis Veliks, M.Sci. Renāte Melngaile, Armands Kazia, Artūrs Sperga (OSI Organiskās sintēzes metodoloģijas grupa).

LZA vārdabalvu laureātu vidū OSI zinātnieki

2020. gada 14. janvārī, Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāts apstiprināja balvu ekspertu komisiju lēmumus, piešķirot deviņas LZA vārdbalvas un balvas jaunajiem zinātniekiem.

3 balvas piešķirtas Latvijas Organiskās sintēzes institūta zinātniekiem:

  • Gustava Vanaga balva ķīmijā piešķirta vadošajam pētniekam, Farmakomodulatoru sintēzes grupas vadītājam Dr.chem. Pāvelam Arsenjanam par jaunu sintēzes metožu izveidošanu, pētījumiem materiālu un medicīnas ķīmijā;
  • Mārtiņa Straumaņa un Alfrēda Ieviņa balvu ķīmijā jauniem zinātniekiem par darbu “Vinilsulfonu fluorciklopropanēšana Korija-Čaikovska reakcijā” saņems Organiskās sintēzes metodoloģijas grupas asistente Mg.chem. Renāte Melngaile (vadītājs Dr.sc.nat. J.Veliks);
  • jauno zinātnieku balvu par darbu “Pārejas metālu katalizēta aminoskābju C-H funkcionalizēšana” saņems Organiskās sintēzes metodoloģijas grupas asistents Mg.chem. Lūkass Tomass Lukašēvics (vadītāja Dr.chem. L.Grigorjeva).

Vairāk informācijas par balvām un laureātiem LZA internetlapā.

 

Latvijas Organiskās sintēzes institūts paplašina zinātnisko kompetenci

Topošais Baltijas Biomateriālu ekselences centrs būs visaptveroša biomateriālu pētījumu platforma, kas nodrošinās zinātnieku ideju nonākšanu mediķu rīcībā pacientu veselības uzlabošanai. Latvijas Organiskās sintēzes institūts šajā virzībā nodrošinās svarīgo preklīnisko pētījumu fāzi, kas aizpildīs posmu no zinātniskās idejas līdz pirmajām efektivitātes pārbaudēm klīnikā.


Video: Elīna Karasevska, RTU

«Latvijas Organiskās sintēzes institūts (OSI) ir Baltijas, Eiropas un pasaules līmenī pazīstama jaunu zāļu atklāšanas vieta. OSI Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijas pētnieki daudzus gadus piedalās jaunu zāļu kandidātvielu izstrādes un izpētes projektos, pētot to bioloģisko aktivitāti un nosakot toksicitāti. Līdz šim OSI ir atklātas un attīstītas 18 oriģinālas zāļvielas un vairāk nekā 70 tehnoloģijas patentbrīvo zāļu ražošanai. Jaunajā Baltijas Biomateriālu ekselences centrā (Baltic Biomaterials Centre of Excellence – BBCE), izmantojot uzkrātās zināšanas, sāksim arī biomateriālu pētījumus. Sadarbība ar izciliem Latvijas un ārvalstu partneriem ļaus mums pētīt šo materiālu saderību ar šūnu un orgānu kultūrām, pārbaudīt materiālu drošību un izmantošanas iespējas dažādu medicīnisku problēmu risināšanā,» norāda profesore Maija Dambrova, OSI Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijas vadītāja.

Viņa uzsver, ka biomateriālu preklīniskajos pētījumos nepieciešamas visas tās pašas kvalitātes, ko novērtējuši līdzšinējie OSI sadarbības partneri Latvijā un pasaulē – augsta līmeņa pētniecība, ātrums un efektivitāte.

BBCE nodrošinās pilnu biomateriālu attīstības ciklu no idejas laboratorijā līdz klīniskam pielietojumam, uzmanību veltot jauniem materiāliem kaulaudu atjaunošanai, sejas, mutes un žokļa ķirurģijai, ortopēdijai un citām jomām. Vērienīgā zinātniskā projekta īstenošanai apvienojušās starptautiski atzītas pētniecības institūcijas un industrijas pārstāvji – OSI, Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), Rīgas Stradiņa universitāte (RSU), RSU Stomatoloģijas institūts, AO Pētniecības institūts Davosā, Šveicē, un Fridriha-Aleksandra Erlangenas-Nirnbergas universitātes Biomateriālu centrs Vācijā. Projekta īstenošanai 15 milj. eiro finansējums piešķirts ES pētniecības un inovāciju pamatprogrammas «Apvārsnis 2020» projektu konkursā, savukārt 15 milj. eiro nodrošina valsts, Eiropas Reģionālās attīstības fonds un projekta partneri. BBCE vadošā mītne tuvāko gadu laikā tiks izveidota RTU studentu pilsētiņā Ķīpsalā uz RTU Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centra bāzes. Tiks paplašināta arī OSI un RSU pētniecības infrastruktūra. Sadarbībā ar ārvalstu partneriem tiks vairota Latvijas zinātnieku kompetence, bet sadarbībā ar industriju – zināšanu un tehnoloģiju pārnese.

«OSI ir liela pieredze sadarbībā ar industriju, ko plānojam izmantot arī BBCE projektā, lai potenciālie produkti nepaliktu tikai akadēmiskās publikācijās labākajos pasaules žurnālos, bet maksimāli tuvotos izmantošanai klīnikā un palīdzētu cilvēku veselības uzlabošanai,» pauž M. Dambrova.

OSI ir vadošais zāļu atklāšanas un izpētes centrs Baltijā, tas orientējas uz pētījumiem organiskajā ķīmijā, farmakoloģijā, molekulārajā bioloģijā un bioorganiskajā ķīmijā.

BBCE projekta svinīgā atklāšana notiks 29. janvārī RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē, Paula Valdena ielā 3/7, piedaloties Latvijas Valsts prezidentam Egilam Levitam, Eiropas Komisijas un valsts amatpersonām, zinātnisko institūciju pārstāvjiem.

BBCE ir ES «Apvārsnis 2020» pētniecības un inovāciju programmas «Teaming Phase 2» finansēts projekts Nr. 857287.

BBCE biomateriālu attīstības cikls

Starp 2019. gada nozīmīgākajiem Latvijas zinātnes sasniegumiem trīs OSI zinātnieku pētījumi

Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) nosaukusi Latvijas 2019. gada 10 nozīmīgākos sasniegumus zinātnē. Starp nosauktajiem – divi Latvijas Organiskās sintēzes institūta (OSI) zinātnieku pētījumi lietišķās un teorētiskās zinātnes kategorijās. Vienam pētījumam piešķirts LZA Prezidenta Atzinības raksts.

Teorētiskās zinātnes pētījums “Konceptuāli jauna pieeja augstas emisijas nodrošināšanai cietvielās” izstrādāts OSI Organiskās sintēzes perspektīvo tehnoloģiju laboratorijā un tā autori ir prof., LZA akadēmiķis, prof. Edgars Sūna, Dr. chem. Artis Kinēns un Mg.chem. Kaspars Leduskrasts.

Pētījuma autori ir izstrādājuši konceptuāli jaunu pieeju cietu organisko luminoforu molekulu konstruēšanai. Jaunā koncepcija balstās uz organiskajā ķīmijā labi zināmas, bet optisko materiālu jomā līdz šim neizmantotas, starpmolekulāras elektrostatiskās mijiedarbības izmantošanu luminoforu molekulu  dizainā.

Pētījums “Atklāts jauns organiskās sintēzes reaģents ar lielu pielietošanas potenciālu medicīnas ķīmijā” atzīts par gada sasniegumu lietišķās zinātnes kategorijā.

Pētījuma autori Dr.sc.nat. Jānis Veliks, Mg.chem. Renāte Melngaile, Bc.chem. Armands Kazia un Artūrs Sperga (OSI, Organiskās sintēzes metodoloģijas grupa) izstrādājuši jaunu reaģentu fluormetilēngrupas – nozīmīga organiskā fluoru saturošā būvbloka ievadīšanai.

Pētījums ir ar lielu izmantošanas potenciālu aktīvo farmaceitisko vielu ražošanā, jo vairāk nekā ceturtdaļa patlaban izmantojamo zāļu vielu ķīmisko struktūru satur vienu vai vairākus fluora atomus. Vēl vairāk, analizējot jaunākās farmācijas ķīmijas tendences, redzams, ka gandrīz puse no ASV Pārtikas un zāļu pārvaldes pagājušajā gadā reģistrētajām jaunajām zāļu vielām satur vismaz vienu fluora atomu to struktūrās, kas rāda, ka arī turpmāk fluorētu atvasinājumu sintēze būs gan perspektīvs paņēmiens jaunu zāļu vielu dizainā, gan svarīgs posms rūpnieciskajā ražošanā.

Ar LZA prezidenta atzinības rakstu novērtēts pētījums “Jauna pieeja fosforescējošu organisku materiālu izstrādē”, kurā OSI pētnieks Dr.chem. Sergejs Beļakovs kopā ar kolēģiem no RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes (Dr. chem. Kaspars Traskovskis, LZA akadēmiķis Valdis Kokars, Mg. Ilze Māliņa un Mg. Armands Rudušs) un LU Cietvielu fizikas institūta (Dr. phys. Aivars Vembris, Mg. Natālija Tetervenoka, Mg. Igors Mihailovs) atklājuši jaunu pieeju fosforescējošu organisku materiālu izstrādei no šķīdumiem gatavotajās organiskajās gaismu izstarojošajās diodēs.

Viktorijai Vitkovskai piešķirta LU fonda doktorantūras stipendija

Latvijas Organiskās sintēzes institūta asistentei, LU Ķīmijas fakultātes doktorantei Viktorijai Vitkovskai (Organiskās sintēzes perspektīvo tehnoloģiju laboratorija) 2019./2020. akadēmiskajā gadā saņems LU fonda stipendiju. Stipendija Viktorijai piešķirta promocijas darba “Vienkāršoti diazonamīda A analogi kā pretvēža līdzekļi” izstrādāšanai (promocijas darba vadītājs prof. Edgars Sūna).

Stipendija iedibināta 2019. gadā talantīgāko jauno Latvijas Universitātes (LU) pētnieku, doktorantu atbalstam eksakto, dabaszinātņu, medicīnas un dzīvības zinātņu jomā. Šogad stipendija piešķirta 4 LU perspektīvākajiem doktorantiem.

Vairāk informācijas Latvijas Universitātes fonda lapā.

 

Artis Kinēns saņem Solomona Hillera balvu

06.12.2019. Dr. chem. Artis Kinēns (Organiskās sintēzes perspektīvo tehnoloģiju laboratorija) saņēmis mūsu institūta dibinātāja, izcilā akadēmiķa Solomona Hillera vārdā nosaukto balvu. Balva Artim Kinēnam piešķirta par izstrādāto promocijas darbu «Lewis base catalysis by Chiral DMAP species» (LU). Promocijas darba vadītājs – profesors Edgars Sūna.

dav  rpt

Solomons Hillers (1915 – 1975) institūtu dibināja 1957. gadā un līdz pat nāves dienai bija tā direktors. Līdz šim Solomona Hillera vārdā nosaukto ķīmijas zinātņu balvu ieguvuši Dr. chem. Vitālijs Rjabovs, Dr.chem. Gints Šmits, Dr.chem. Liene Grigorjeva  un Dr. chem. Igors Sokolovs.

Plašāk par balvu lasiet RTU attīstības fonda lapā.

IN MEMORIAM. Jānis Stradiņš

J_Stradins

2019. gada 29. novembrī mūžībā devies Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) akadēmiķis, OSI Fizikālās ķīmijas laboratorijas dibinātājs un ilggadējais vadītājs, OSI vadošais pētnieks  Dr.habil.chem., Dr.h.c.hist., profesors Jānis Stradiņš (10.12.1933.–29.11.2019.).

Izsakām visdziļāko līdzjūtību ģimenei un kolēģiem!

Piemiņas vārdi prof. Jānim Stradiņam LZA mājas lapā.

Prof. Stradiņš 1956. gadā absolvēja Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāti. 1960. gadā M. Lomonosova Maskavas Valsts universitātē ieguva ķīmijas doktora grādu (Ph.D.). Latvijas Organiskās sintēzes institūtā strādāja kopš 1957. gada. Fizikāli organiskās ķīmijas laboratorijas dibinātājs un vadītājs (1961–2006). Kopš 1993. gada bijis OSI vadošais pētnieks., no 1990. gada profesors Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūtā. Latvijas Zinātņu akadēmijas viceprezidents (1992–1998), prezidents (1998–2004) un Senāta priekšsēdētājs (kopš 2004. gada). Vācijas Nacionālās Zinātņu akadēmijas “Leopoldina” īstenais loceklis, Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas Goda senators u.c. 7 grāmatu un 330 rakstu autors par molekulāro elektroķīmiju, kā arī 20 grāmatu un 300 rakstu autors par zinātņu vēsturi.

BETA seminārs talantīgiem skolniekiem

Sestdien, 23. novembrī (2019) pie mums viesojās 26 mērķtiecīgi un zinātkāri vidusskolnieki no visas Latvijas, lai uzzinātu kā top jaunas zāļu vielas un paši iemēģinātu roku organiskās ķīmijas laboratorijas darbā.

Jaunieši Organiskās sintēzes institūtā viesojās Valsts izglītības satura centra ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” praktiskās ievirzes semināra “Beta” ietvaros. Šajā mācību gadā šis bija otrais “Beta” seminārs, un tas tika veltīts ķīmijas zinātnei. Semināru organizē 10. – 12. klašu skolēniem, kuriem ir padziļināta interese par ķīmiju, kuri izstrādā zinātniskās pētniecības darbu vai savu nākotnes profesiju vēlas saistīt ar šo zinātni.

BETA_04_23.11.2019 BETA_05_23.11.2019

Prof. K. Jaudzems uzņemts LZA īsteno locekļu saimē

Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) rudens pilnsapulcē 21. novembrī (2019) par īsteno LZA locekli ievēlēts profesors Kristaps Jaudzems (Fizikāli organiskās ķīmijas laboratorijas vadītājs).

Rudens pilnsapulcē par jaunajiem akadēmijas locekļiem ievēlēti divi īstenie locekļi, divpadsmit korespondētājlocekļi, trīs ārzemju un viens goda loceklis.

Latvijas Zinātņu akadēmija apvieno vēlētus locekļus – izcilus zinātniekus un citus gara darbiniekus, lai veicinātu zinātņu attīstību. LZA gādā, lai apzinātu, pētītu, izkoptu, saglabātu un nodotu nākamajām paaudzēm visu to īpašo, ko pasaules zinātnei un kultūrai ir devusi un spēj dot Latvija un latviešu tauta: nacionālo kultūru, valodu, folkloru, literatūru, sociālo un saimniecisko pieredzi, tradīcijas.