Misija

Atbilstoši Latvijas Organiskās sintēzes institūta (OSI) stratēģiskās attīstības plānam, OSI misija ir inovatīva organiskās ķīmijas un farmakoloģijas akadēmiskās pētniecības sasniegumu apvienošana ar kompetenci medicīnas ķīmijas pielietojamās pētniecības uzdevumu risināšanā, lai sniegtu būtisku ieguldījumu zinātnes attīstībā un sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Latvijas Organiskās sintēzes institūta stratēģija 2016. – 2020. gadam.

OSI mērķis ir nodrošināt zinātnisko darbību ķīmijas, farmācijas, farmakoloģijas, bioloģijas un citās dabaszinātņu nozarēs atbilstoši valsts noteiktajai zinātnes un tehnoloģijas attīstības politikai. Tā sasniegšanai OSI ir definēti divi stratēģiskie uzdevumi:

  • kļūt par Eiropas mēroga ekselences centru pētījumiem organiskajā un medicīnas ķīmijā
  • nodrošināt iespēju realizēt pilna apjoma pētnieciskos darbus, kas nepieciešami jaunu zāļu izstrādes un ieviešanas nodrošināšanai