Latvijas Zinātņu akadēmijas vēlēšanas

Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) rudens pilnsapulcē (23.11.2017.):

    • par LZA īsteno locekli ievēlēts OSI direktora vietnieks zinātniskajā darbā, Organiskās sintēzes metodoloğijas grupas vadītājs prof. Aigars Jirgensons
  • par LZA korespondētājlocekli ievēlēts Fizikāli organiskās ķīmijas laboratorijas vadītājs Dr.chem. Kristaps Jaudzems.

Sveicam!

LZA rudens pilnsapulces vēlēšanu rezultāti