Organiskās sintēzes metodoloģijas grupa

BalticPictures-12

 

 

Dr. chem. Aigars Jirgensons
Grupas vadītājs
e-pasts:
Telefons: (+371) 67014840
Laboratorijas vietne: http://osmg.osi.lv

Galvenais OSM grupas darbības virziens ir sintētisko metožu izveidošana zāļvielu atklāšanas un zāļvielu ražošanas izstrādes projektu ietvaros.

Jaunākās publikācijas:

  1. Skvorcova, M.; Grigorjeva, L. Jirgensons A. Tetrahydro-1,3-oxazepines via Intramolecular Amination of Cyclopropylmethyl Cation. Lett., 2015, 10.1021/acs.orglett.5b01014, asap.
  2. Kumar, V.; Klimovica, K.; Rasina, D.; Jirgensons A. 2-Vinyl Threoninol Derivatives via Acid-Catalyzed Allylic Substitution of Bisimidates Org. Chem., 2015, 80, 5934–5943.
  3. Grigorjeva, L; Kinens, A.; Jirgensons, A. Unsaturated syn- and anti-1,2-Amino Alcohols by Cyclization of Allylic Bis-trichloroacetimidates. Stereoselectivity Dependence on Substrate Configuration. Org. Chem. 2015, 80, 920–927.
  4. Nikitjuka, A.; Nekrasova, A.; Jirgensons A. Methylprenyl and Prenyl Protection for Sulfonamides. Synlett, 2015, 26, 183-186.