Fizikāli organiskās ķīmijas laboratorija

MK1BalticPictures-17

 

 

Prof. Dr. Edvards Liepiņš
Laboratorijas vadītājs
e-pasts: 
Telefons: (+371) 67014817
Laboratorijas vietne: http://nmr.osi.lv

Fizikāli organiskās ķīmijas laboratorija veic molekulu struktūras pētījumus un analizē struktūras sakarības ar savienojumu ķīmisko reaktivitāti, (bio)fizikālajām īpašībām un bioloģisko aktivitāti. Pētījumu virzieni ietver mazu molekulu struktūras noteikšanu, izmantojot KMR, masspektrometriju un rentgenstaru difrakcijas metodes, bioloģisko makromolekulu (proteīnu un DNS) struktūras pētījumus ar KMR, proteīnu-zāļvielu mijiedarbības pētījumus ar KMR, virsmas plazmonu rezonansi un kalorimetriju, famakokinētiskos un metabolisma pētījumus ar šķidruma hromatogrāfijas – masspektrometrijas metodi, oksidēšanās-reducēšanās reakcijas mehānisma pētījumus un elektroķīmisko sintēzi, kā arī brīvo radikāļu pētījumus dzīvnieku audos ar EPR utt.

Jaunākās publikācijas:

  1. Leonova E., Sokolovska J., Boucher J.-L., Isajevs S., Rostoka E., Baumane L., Sjakste T., Sjakste N.  New 1,4-Dihydropyridines Down-regulate Nitric Oxide in Animals with Streptozotocin-induced Diabetes Mellitus and Protect Deoxyribonucleic Acid against Peroxynitrite Action. Basic Clin. Pharmacol. Toxicol. (2016), 119:19-31.
  2. Grinberga, S., Dambrova, M., Latkovskis, G., Strele, I., Konrade, I., Hartmane, D., Sevostjanovs, E., Liepinsh, E., Pugovics, O. Determination of trimethylamine-N-oxide in combination with l-carnitine and γ-butyrobetaine in human plasma by UPLC/MS/MS. Biomed. Chromatogr. (2015), 29: 1670–1674.
  3. Lends, A., Olszewska, E., Belyakov, S., Erchak, N., Liepinsh, E. NMR and quantum-chemical studies of electrostatically stabilized 1-(N,N-substituted-aminiomethyl)spirobi [3-oxo(2,5-dioxa-1-silacyclopentan)]ates (ES-silanates). Heteroatom Chemistry (2015) 26: 12-28.
  4. Goba, I., Turovska, B., Belyakov, S., Liepinsh, E. Synthesis, spectroscopic and conformational analysis of 1,4-dihydroisonicotinic acid derivatives. Journal of Molecular Structure (2014) 1074: 549-558.
  5. Goba, I., Liepinsh, E. 15N NMR of 1,4-dihydropyridine derivatives. Magnetic Resonance in Chemistry (2013) 51: 391-396.
  6. Petrova M., Muhamadejev R., Vigante B., Cekavicus B., Plotniece A., Duburs G. and Liepinsh E. Intramolecular C-H···O Hydrogen Bonding in 1,4-Dihydropyridine Derivatives. Molecules (2011) 16: 8041-8052.