Laboratorijas

BalticPictures-36

Organiskās sintēzes perspektīvo tehnoloģiju laboratorija

vadītājs: Prof. Edgars Sūna
e-pasts:

BalticPictures-36

Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorija

vadītājs: Prof. Maija Dambrova
e-pasts:

BalticPictures-36

Organiskās sintēzes metodoloģijas grupa

vadītājs: Prof. Aigars Jirgensons
e-pasts:

BalticPictures-36

Karbofunkcionālo savienojumu laboratorija

vadītājs: Prof. Ivars Kalviņš
e-pasts:

BalticPictures-36

Fizikāli organiskās ķīmijas laboratorija

vadītājs: Prof. Kristaps Jaudzems
e-pasts:

BalticPictures-36

Farmakomodulatoru sintēzes grupa

vadītājs: Dr. chem. Pāvels Arsenjans
e-pasts:

BalticPictures-36

Lietderīgās ķīmijas grupa

vadītājs: Prof. Raivis Žalubovskis
e-pasts:

BalticPictures-36

Bioloģiski aktīvu savienojumu sintēzes laboratorija

vadītājs: Dr. chem. Mārtiņš Katkevičs
e-pasts:

Biotehnoloģiju grupa

vadītājs: Dr. Emilio Parisini
e-pasts: 

CNS aktīvo savienojumu laboratorija

vadītājs: Dr. chem. Gints Šmits
e-pasts:

BalticPictures-36

Bioloģiski aktīvu savienojumu analīzes laboratorija

vadītājs: Marija Trifonova
e-pasts:

BalticPictures-36

Hromatogrāfijas laboratorija

vadītājs: Dr. chem. Helēna Kažoka
e-pasts:

BalticPictures-36

Eksperimentālās ķīmijas terapijas grupa

vadītājs: Dr. chem. Ilona Domračeva
e-pasts:

Pajuste_crop_09.2019

Membrānaktīvo savienojumu un β-diketonu laboratorija

vadītājs: Dr. chem.Kārlis Pajuste
e-pasts:

BalticPictures-36

Metālorganiskās ķīmijas grupa

vadītājs:
e-pasts:

BalticPictures-36

Organiskās ķīmijas laboratorija

vadītājs: Dr. chem. Pēteris Trapencieris
e-pasts:

BalticPictures-36

Eksperimentālo sintēžu un tehnoloģiju grupa

vadītājs: Dr. chem. Kirills Šubins
e-pasts:

BalticPictures-36

Bioķīmijas grupa

vadītājs: Prof. Nikolajs Sjakste
e-pasts:

Grandane_crop_09.2019

Organisko savienojumu sintēzes grupa

vadītājs: Dr. chem. Aiga Grandāne
e-pasts: