Kontakti

Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Atvasināta publiska persona
PVN Reģ. Nr.: LV90002111653
Aizkraukles 21, Rīga, LV-1006, Latvija
Tālrunis: +371 67014801
Fakss: +371 67014847
e-pasts:
www.osi.lv

Dr. chem. Osvalds Pugovičs
Direktors
Tālrunis: +371 67014802
e-pasts: 

Dace Kārkle
Direktora vietniece administratīvajos,
finanšu un juridiskajos jautājumos
Tālrunis: +371 67014803
e-pasts:

Dr. chem. Aigars Jirgensons
Direktora vietnieks zinātniskajā darbā
Tālrunis: +371 67014948
e-pasts:

Prof. Ivars Kalviņš
Zinātniskās padomes priekšsēdētājs
Tālrunis: +371 67014874
e-pasts:

Pavaicā mums par mūsu iespējām:


captcha