Jaunumi

OSI dalība Latvijas – Ukrainas sadarbības programmā

Valsts Izglītības un attīstības aģentūras izsludinātajā Latvijas – Ukrainas sadarbības projektu konkursā starp apstiprinātajiem projektiem ir arī OSI zinātnieku grupas Dr. A. Plotnieces un Ukrainas Nacionālās Zinātņu akadēmijas Organiskās ķīmijas institūta zinātnieku grupas
Dr. J. Šermolovičas vadītais projekts “Fluoru saturošu amfifīlu heterociklu kā piegādes sistēmu izstrāde un to pašorganizējošos īpašību raksturojums perspektīvai jaunu materiālu izstrādei un izmantošanai biomedicīnā”.
Vairāk par Latvijas un Ukrainas divpusējās sadarbības programmu zinātnes un tehnoloģiju jomā 2016.-2020. gadam: http://viaa.gov.lv/lat/zinat

Par sasniegumiem zinātnē apbalvo OSI zinātniekus

2016. gada 12. oktobrī OSI Zinātniskās padomes priekšsēdētājam prof. Ivaram Kalviņam par jaunu kardioprotektoru izstrādi un to darbības mehānismu pētījumiem pasniedza AS “Grindeks” un Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) apbalvojumu “Zelta Pūce” .
Savukārt jauno zinātnieku balvas “Sudraba Pūce” saņēma OSI jaunie zinātnieki – Dr. pharm. Marina Makrecka-Kūka par pētījumu “Jaunas kardioprotektīvas zāļu kandidātvielas metil-GBB molekulāro darbības mehānisma atklāšana un izpēte” un Edijs Vāvers par pētījumu  “Jauna atmiņas procesus uzlabojoša savienojuma atklāšana un tā farmakoloģiskā profila izpēte”.

Vairāk info AS ”Grindeks” mājas lapā

Prof. Angelo Azzi lekcija

2016. gada 13. oktobrī plkst. 10:00 OSI mazajā zālē notiks lekcija:
prof. Angelo Azzi “Vitamin E: past, present and future”
(Jean Mayer USDA Human Nutrition Research Center on Aging Tufts University, USA)

Interesenti laipni aicināti piedalīties.

Zinātnieku nakts 2016

30. septembrī nāc uz Latvijas Organiskās sintēzes institūtu un uzzini kā top jaunas zāļu vielas! No plkst. 17:30 līdz 22:30 rādīsim un stāstīsim par mūsu darbu un izaicinājumiem. Populārzinātniskā veidā runāsim par to, kā tiek atklātas jaunas zāļu vielas un kāds ir to ceļš līdz aptiekas plauktam.

  • Ekskursijas gidu pavadībā pa organiskās ķīmijas laboratorijām no plkst. 17:30 līdz 22:30;
  • Ķīmijas eksperimentu priekšnesums “Studenta pirmā patstāvīgā darba diena organiskās ķīmijas laboratorijā” plkst. 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00;
  • Interaktīva viktorīna par ķīmiju un dzīves kvalitāti sāksies 18:30, 19:30; 20:30; 21:30;
  • Mobilais  biofarmācijas centrs interesentus gaidīs no plkst. 17:30 katras 30 min.;
  • Populārzinātniska lekcija par jaunu zāļu vielu tapšanu 18:30, 19:30, 20:30.

Adrese: Rīga, Aizkraukles iela 21
Reklāma

Latvijas Organiskās sintēzes institūts izsludina konkursu pēcdoktorantiem

logo_viaa_eraf

Latvijas Organiskās sintēzes institūts (OSI) izsludina konkursu pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlasei Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” pētniecības pieteikumu atlases kārtas iesniegšanai Valsts izglītības attīstības aģentūrā.

Konkursa norises laiks: no 09.09.2016. līdz  14.10.2016.  plkst. 17.00

Pieteikumu priekšatlases dokumenti:

Pieteikumus var iesniegt:

  • klātienē – Rīgā, Aizkraukles ielā 21, 209. kab. no plkst. 9.00 līdz 17.00;
  • pa pastu uz adresi – Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006, Latvija;
  • kā elektroniski sagatavotu dokumentu ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši Elektronisko dokumentu likumam un MK noteikumiem Nr.473 (izdoti 28.06.2005.) „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām”, sūtot uz e-pasta adresi .

Pēcdoktorantu  pieteikumu priekšatlases rezultātus paziņos OSI mājaslapā  un individuāli pēcdoktorantam tā iesniegumā norādītajā saziņas veidā.

Sīkāka informācija pa tālruni 67014877 vai e-pastu 

OSI velokomanda Siguldas Vienības velobraucienā

4. septembrī (2016.) Siguldā 26. reizi notika Vienības velobrauciens, kurā pirmo reizi šo sacensību vēsturē tautas distancē piedalījās arī OSI velokomanda. Lepojamies ar mūsu  spēcīgo un saliedēto komandu, kas pat finišēja kopā.

Finiss

Kopā finišē Andrejs Krasikovs, Valērija Krasikova, Ilze Kumpiņa, Osvalds Pugovičs, Aiga Grandāne, Toms Kalniņš, Vitālijs Romanovs, Aigars Jirgensons, Kārlis Pajuste un Andris Amoliņš.

763

 

Starptautiska studentu darbnīca organiskajā elektrosintēzē

2016. gada 25. un 26. augustā Latvijas Organiskās sintēzes institūts projekta “InnovaBalt” ietvaros organizē starptautisku studentu darbnīcu organiskajā elektrosintēzē.

Norises vieta: Hotel Monika Centrum Hotel,  Elizabetes iela 21, Rīga

Pasākuma programma: Program_electro_workshop

Pieteikšanās rakstot uz e-pastu

 

Seminārs „Research programmes of the The International Clinical Research Center of St. Anne’s University Hospital Brno”

19. augustā (2016) no plkst. 10.00 līdz 12.00 OSI Mazajā konferenču zālē notiks seminārs, kurā Brno Svētās Annas hospitāļa starptautiskā pētniecības centra projektu vadītāji Petr Rychtecký un Alena Tresová sniegs prezentāciju

Research programmes of the The International Clinical Research Center of St. Anne’s University Hospital Brno (FNUSA-ICRC)

Pēc prezentācijas – diskusija par iespējamiem kopējiem sadarbības virzieniem pētniecībā.

Laipni aicināti visi interesenti!

Informācija par FNUSA-ICRC: http://www.fnusa-icrc.org/en/index.html

Dr. Andrey Antonchick lekcija

2016. gada 8. augustā plkst. 10:00 OSI Mazajā konferenču zālē
Maksa-Planka Molekulārās Fizioloģijas institūta Ķīmiskās bioloģijas nodaļas grupas vadītājs
Dr.  Andrey Antonchick lasīs lekciju
Transition Metal Catalysis in C-H Bond Functionalizations and Enantioselective 1,3-Dipolar Cycloadditions”.