Jaunumi

L`ORÉAL BALTIC stipendija “Sievietēm zinātnē”

L`ORÉAL BALTIC stipendiju “Sievietēm zinātnē” ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un Latvijas Zinātņu akadēmijas atbalstu par jaunu, potenciālu pretvēža savienojumu sintēzi (Aromātisko sulfonamīdu kā ogļskābes anhidrāžu inhibitoru sintēze) saņēma Latvijas Organiskās sintēzes institūta asistente Mg.Sc.ing. Jekaterina Ivanova.

Jekaterina_Ivanova_Loreal_26052017

Projekta ENABLE in vivo pētnieku progresa sanāksme Rīgā

15. un 16. maijā (2017) Latvijas Organiskās sintēzes institūtā notika IMI programmas ENABLE projekta (http://nd4bb-enable.eu/ ) in vivo platformas zinātnieku tikšanās. Zviedrijas un Dānijas zinātnieku grupas iepazinās ar OSI pētniecības iespējām un infrastruktūru. Pētnieki pārrunāja projekta ietvaros sasniegtos rezultātus un koordinēja sadarbību nākotnē. Ar ziņojumu par OSI zinātnieku paveikto uzstājās Dr. Pharm. Edgars Liepiņš.
ENABLE in vivo platformas grupas foto:
ENABLE In Vivo Platform F2F meeting, LIOS, Riga 2017-05-16 001

 

Sveicam jauno Dr. pharm.

Šī gada 7. aprīlī mūsu kolēģis Mārtiņš Ruciņš aizstāvēja promocijas darbu “Farmakoforas grupas saturošu 1,4- dihidropiridīna atvasinājumu dizains un to farmakoloģiskās darbības spektra noteikšana”  iegūstot farmācijas doktora zinātnisko grādu.

LZA vārdbalvas un balvas jaunajiem zinātniekiem

2017. gada 6. aprīlī Latvijas Zinātņu akadēmijas pavasara pilnsapulcē Mārtiņa Strautmaņa un Alfrēda Ieviņa balvu ķīmijā saņēma mūsu darbinieks Mg.Sc. Rihards Aleksis. Balva R. Aleksim piešķirta par izstrādāto maģistra darbu “Lunasīna struktūras pētījumi, izmantojot KMR spektroskopiju”, darba vadītājs Dr.chem. K. Jaudzems.

Apsveicam!

Projekta “Innovabalt” sasniegumi un OSI nākotnes plāni mediju fokusā

28. februārī (2017) noslēdzās apjomīgākais mūsu institūtā īstenotais Eiropas Savienības (ES) finansētais zinātniskās kapacitātes stiprināšanas projekts “InnovaBalt” 4,7 miljonu eiro apmērā. Par projekta sasniegumiem un institūta nākotnes plāniem preses konferencē informējām arī plašāku sabiedrību.

Latvijas Organiskās sintēzes institūts paplašina darbību

Zinātnieki pētīs latviešu tautas ticējumus, kur minēti ārstnieciskie augi

Organiskās sintēzes institūtam izdevies panākt sešu zinātnieku atgriešanos Latvijā

Organiskās sintēzes institūts līdz 2020.gadam investēs 10,7 miljonus eiro pētniecībā un modernizācijā

Saruna ar OSI Zinātniskās padomes priekšsēdētāju Ivaru Kalviņu

Preses konference par projektu “InnovaBalt”

28. februārī (2017), plkst. 13.00 Latvijas Organiskās sintēzes institūtā notiks preses konference par šeit īstenoto Eiropas Savienības (ES) finansēto zinātniskās kapacitātes stiprināšanas projektu “InnovaBalt” 4,7 miljonu eiro vērtībā.

Projekts uzsākts 2013.gada septembrī un noslēdzas tieši šī gada 28.februārī. Projekta laikā saņemta atzinība no Eiropas Komisijas ekspertiem, iegūti 18 jauni starptautiski projekti 2,2 miljonu eiro apmērā, panākta vairāku latviešu zinātnieku atgriešanās Latvijā un veikti 76 pieredzes apmaiņas braucieni.

Tāpat preses konferencē informēs par institūta sadarbību ar citām Latvijas zinātniskajām institūcijām un nākotnes ambīcijām. Preses konferencē piedalīsies institūta direktors Osvalds Pugovičs, projekta “InnovaBalt” koordinators, prof. Ivars Kalviņš un institūta Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijas vadītāja, prof. Maija Dambrova.

Latvijas Organiskās sintēzes institūtam 60

24. februārī (2017) ar lekciju atzīmējām Latvijas Organiskās sintēzes institūta 60. gadadienu. Svētku lekcijā par institūta izaugsmi un attīstību cauri gadu desmitiem piedalījās lektori prof. Jānis Stradiņš, prof. Elmārs Grēns, prof. Gunārs Duburs, prof. Ivars Kalviņš un prof. Maija Dambrova. Kopīgi kavējāmies atmiņās par paveikto, kā arī institūta direktors Osvalds Pugovičs iezīmēja institūta turpmākos plānus.

Par ieguldījumu institūta izaugsmē un attīstībā Izglītības un zinātnes ministrija pasniedza atzinības rakstus OSI Zinātniskās padomes priekšsēdētājam, prof. Ivaram Kalviņam, direktoram Osvaldam Pugovičam, direktora vietniecei finanšu un administratīvos jautājumos Dacei Kārklei, Fizikāli organiskās ķīmijas laboratorijas vadītājam, prof. Edvardam Liepiņam, ilggadējajam Membrānaktīvo savienojumu un beta-diketonu savienojumu laboratorijas vadītājam, prof. Gunāram Duburam, Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijas vadītājai, prof. Maijai Dambrovai, Perspektīvo tehnoloģiju laboratorijas vadītājam, prof. Edgaram Sūnam, Metodoloģijas grupas vadītājam, prof. Aigaram Jirgensonam.

24.02.2017.Liela_gilde

Sirsnīgs paldies par laba vēlējumiem visiem sveicējiem!