Jaunumi

LZA vārdabalvas – Aigaram Jirgensonam un Mārcim Sējējam

Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) 16.01.2018. Senāta sēdē piešķīra vārdabalvas par labākajiem zinātniskajiem darbiem atsevišķās zinātņu nozarēs.

OSI zinātniekiem piešķirtas divas vārdabalvas – Gustava Vanaga balva ķīmijā un Mārtiņa Strautmaņa un Alfrēda Ieviņa balva jaunajiem zinātniekiem.

 • Aigars Jirgensons – Gustava Vanaga balva ķīmijā par pētījumu ciklu organiskajā un medicīnas ķīmijā
 • Mārcis Sējējs – Mārtiņa Strautmaņa un Alfrēda Ieviņa balva par darbu “Tetrazola hemiamināls kā hirāla palīggrupa”. Darba vadītājs prof. Edgars Sūna.

OSI uzsācis sadarbību Austrumeiropas zinātnisko institūciju apvienībā Alliance4Life

Esam uzsākuši darbu Eiropas Komisijas (EK) programmas Apvārsnis 2020 tematiskās prioritātes „Veselība” projektā Alliance4Life.

Alliance4Life piedalās desmit vadošās zinātniskās institūcijas no deviņām Centrālās un Austrumeiropas valstīm, un tās mērķis ir mazināt plaisu starp Eiropas Savienības (ES) vecajām (ES15) un jaunajām (ES13) dalībvalstīm ar sabiedrības veselību saistītās pētniecības un inovāciju jomās. Paredzēts, ka Alliance4Life izstrādātie priekšlikumi zinātniskās darbības uzlabošanā sniegs nozīmīgu ieguldījumu ne tikai partnerinstitūciju attīstībā, bet arī katras valsts un ES kopējās zinātnes politikas veidošanā.

Apvienība Alliance4Life uzskata, ka neraugoties uz pēdējās desmitgades ES investīcijām pētniecībā un inovācijās, joprojām pastāvošās atšķirības ES13 un ES15 valstu zinātniskajā sniegumā var ievērojami mazināt, mainot pētniecības institūciju pārvaldības sistēmu un korporatīvo kultūru.

Projekta laikā apkopotie rezultāti priekšlikumu veidā tiks iesniegti dalībvalstu zinātnes politikas veidotājiem un EK, lai sekmētu efektīvu iniciatīvas un finansēšanas instrumentu ieviešanu un attiecīgi samazinātu pastāvošās atšķirības starp ES15 un ES13 valstīm.

Projekta darbības laikā Alliance4Life dalībnieki atbalstīs viens otru resursu pārvaldības stiprināšanas jomā un pārņems pieredzi no ES atzītiem attiecīgās jomas ekspertiem. Šāda starptautiska sadarbība un apmācība uzlabos dalībnieku vidējā un augstākā līmeņa vadītāju profesionālās iemaņas un stiprinās zinātnisko iestāžu administratīvo kapacitāti.

OSI direktors, Alliance4Life Stratēģiskās padomes loceklis Osvalds Pugovičs: “Darbība Alliance4Life ir lieliska iespēja iepazīties ar citu izcilu zinātnisko institūciju praksi pētniecības infrastruktūras un cilvēkresursu pārvaldībā, kā arī uzzināt, kā mūsu partneri izvēlas un attīsta savus stratēģiskos darbības virzienus. Apmainoties ar informāciju par labās prakses piemēriem dalībnieku institūcijās, veidosim kopīgas vadlīnijas nākotnes darbībām, lai veicinātu pētniecības efektivitāti un ilgtspēju gan OSI, gan mūsu valstī kopumā. Milzīga nozīme būs arī Alliance4Life darbības gaitā izveidotajiem zinātniskajiem kontaktiem, kas ļaus OSI efektīvāk darboties konkurētspējīgu Apvāršņa 2020 programmas projektu pieteikumu gatavošanā.”

Alliance4Life dalībnieki: Latvija – OSI; Čehija – Masarika Universitātes Centrāleiropas tehnoloģiju institūts un Starptautiskais klīnisko pētījumu centrs Brno; Slovākija – Slovākijas Zinātņu akadēmijas Biomedicīnas pētījumu centrs; Polija – Lodzas Medicīnas universitāte; Horvātija – Zagrebas Universitātes Medicīnas fakultāte; Igaunija – Tartu Universitāte; Lietuva – Viļņas Universitāte; Slovēnija –  Ļubļanas Universitāte; Ungārija – Zemelveisa Universitāte.

All4Life_Kickoff_16.01.2018

 

Jaunieši iepazīstas ar darbu organiskās ķīmijas laboratorijā

Sestdien, 27. janvārī (2018) OSI viesojās 18 enerģiski un zinātkāri vidusskolnieki, lai uzzinātu kā top jaunas zāļu vielas un paši iemēģinātu roku organiskās ķīmijas laboratorijas darbā.

Jaunieši OSI viesojās Valsts izglītības satura centra praktiskās ievirzes semināra “Beta” ietvaros. Šajā mācību gadā šis bija ceturtais “Beta” seminārs, un tas tika veltīts ķīmijas zinātnei. Semināru organizē 10. – 12. klašu skolēniem, kuriem ir padziļināta interese par ķīmiju, kuri izstrādā zinātniskās pētniecības darbu vai savu nākotnes profesiju vēlas saistīt ar šo zinātni.

Seminārs tiek realizēts ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros.

Sveicam jauno Dr. chem. Jekaterinu Ivanovu

11.01.2018. mūsu kolēģe, OSI zinātniskā asistente Jekaterina Ivanova RTU Ķīmijas nozares promocijas padomes atklātajā sēdē aizstāvēja promocijas darbu un ieguva ķīmijas doktora zinātnisko grādu:

 • Jekaterina Ivanova “Ogļskābes anhidrāžu un tioredoksīnreduktāzes inhibitoru kā potenciālo pretvēža savienojumu sintēze” (vadītājs Dr.chem. Raivis Žalubovskis)

Mediju fokusā mūsu zinātnieku pētījums par zirnekļa zīda veidošanās mehānismu

Latvijas sabiedriskie mediji atstpoguļo mūsu zinātnieku Kristapa Jaudzema un Mārtiņa Otikova pētījumu par zirnekļa  zīda  veidošanās mehānismu, kas tapis sadarbības projektā ar zinātniekiem no Karolinska institūta  Zviedrijā (Karolinska  Institutet) un Analītisko  zinātņu  institūta Francijā (Institute of Analytical Sciences, ISA).

Latvijas Zinātņu akadēmija šo pētījumu nosauca kā vienu no nozīmīgākajiem 2017. gada sasniegumiem Latvijas zinātnē.

Par zirnekļa zīda veidošanās mehānismu var uzzināt Latvijas Avīzē, kā arī Rīta Panorāmā (LTV) un skaties.lv.

 

Starp Latvijas Zinātņu akadēmijas nosauktajiem nozīmīgākiem 2017. gada sasniegumiem Latvijas zinātnē ir arī mūsu zinātnieku Līgas Zvejnieces, Edija Vāvera, Baibas Švalbes, Maksima Voronas, Maijas Dambrovas, Grigorija Veinberga, Ivara Kalviņa un Grindeks pētnieku Ilgas Misānes un Ilmāra Stonāna pētījums –  jauns  savienojums E1R atmiņas procesu uzlabošanai un epilepsijas ārstēšanai.

Pasludināti ievērojamākie sasniegumi Latvijas zinātnē 2017. gadā

Latvijas Zinātņu akadēmija nosaukusi 12 nozīmīgākos sasniegumus Latvijas zinātnē 2017. gadā (www.lza.lv), starp kuriem jau otro gadu pēc kārtas ir divi Latvijas Organiskās sintēzes institūta zinātnieku pētījumi. Par sasniegumiem teorētiskajā zinātnē atzīti:

 • Fizikāli organiskās ķīmijas laboratorijas zinātnieku Kristapa Jaudzema un Mārtiņa Otikova sadarbības projekts ar zinātniekiem no Karolinska institūta  Zviedrijā (Karolinska  Institutet) un  Analītisko  zinātņu  institūta Francijā (Institute of Analytical Sciences, ISA) par zirnekļa  zīda  veidošanās mehānismu
Zirnekļu zīds ir augstvērtīgs materiāls ar perspektīvu pielietojumu vairākās nozarēs no biomedicīnas līdz būvniecībai. Zirnekļi savu tīklu vērpj no zīda šķiedrām, kuras veidotas no olbaltumvielām. Līdz šim šķiedras veidošanās process nebija pilnīgi izpētīts, radot šķēršļus efektīvu mākslīgā zīda pavedienu iegūšanas tehnoloģijas izstrādei. OSI zinātnieku darbu ciklā pētīts zirnekļu zīda šķiedru veidošanās dabiskais process un noskaidrots pārvērtību mehānisms, kas nodrošina kontrolētu zirnekļu zīda olbaltumvielu pāreju no šķīstoša stāvokļa šķiedras pavedienos. Izmantojot iegūtās zināšanas, novērtēts, cik precīzi mūsdienās eksistējošās mākslīgā zirnekļu zīda iegūšanas pieejas atdarina dabiskās šķiedras veidošanās procesu, ļaujot izvirzīt idejas efektīvu tehnoloģiju izstrādei
 • mūsu zinātnieku Līgas Zvejnieces, Edija Vāvera, Baibas Švalbes, Maksima Voronas, Maijas Dambrovas, Grigorija Veinberga, Ivara Kalviņa un Grindeks pētnieku Ilgas Misānes un Ilmāra Stonāna pētījums –  jauns  savienojums E1R atmiņas procesu uzlabošanai un epilepsijas ārstēšanai
E1R jeb metilfenilpiracetāms ir jauna viela, kas varētu kalpot kā perspektīvs savienojums atmiņas traucējumu un epilepsijas ārstēšanai. E1R tika sintezēts OSI, pateicoties izcilam ķīmiķu veikumam un zināšanām optiski aktīvu savienojumu sintēzē. E1R ir pirmais pasaulē zināmais Sigma 1 receptoru alostēriskais modulators, kas uzlabo atmiņas procesus un novērš krampjus. Balstoties uz zinātnieku iegūtajiem rezultātiem par E1R iespējamo pielietojumu klīniskajā praksē, ir reģistrēti 6 ārvalstu patenti un publicēti 5 raksti prestižos starptautiskos zinātniskos žurnālos

Jaunais Dr. pharm. Edijs Vāvers

14.12.2017. mūsu kolēģis, OSI zinātniskais asistents Edijs Vāvers RSU Farmācijas promocijas padomes atklātajā sēdē aizstāvēja promocijas darbu un ieguva farmācijas doktora zinātnisko grādu:

 • Edijs Vāvers  “E1R: jauns pozitīvs allostēriskais sigma-1 receptora modulators”
  (vadītāja prof. Maija Dambrova)

Iepazīties ar promocijas darba pētījumu

Sirsnīgi sveicam!

Forums jauniešiem “Ko nozīmē būt zinātniekam?”

Vairāki mūsu laboratoriju vadītāji un pētnieki 06.12.2017. piedalījās forumā “Ko nozīmē būt zinātniekam?”. Prof. Ivars Kalviņš un prof. Maija Dambrova piedalījās zinātnieku plenērā – diskusijā par zinātnieka karjeras ikdienu un izaicinājumiem, kā arī par savu darbu un sasniegumiem.

Foruma otrajā daļā notika 5 paralēlas diskusijas. Diskusiju grupu par nākotnes medicīnu vadīja Dr.chem. Raivis Žalubovskis. Savus pētījumus prezentēja mūsu jaunie zinātnieki Dr.chem. Aiga Grandāne (Potenciālu pretvēža vielu izstrādāšana) un Dr. chem. Rufus Šmits (Kurkumīna saturošu heterocilkisko savienojumu sintēze).

Pēc foruma vairāki jaunieši apmeklēja arī mūsu institūtu, lai klātienē iepazītu ķīmiķu ikdienu.

Forumu organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas Jauno zinātnieku apvienību, lai iedvesmotu jauniešus studijām un, iespējams, zinātnieka karjerai.

Apstiprināts Latvijas-Lietuvas-Taivānas projekts

Latvijas-Lietuvas-Taivānas projektu konkursā apstiprināts mūsu pētnieka Dr. A. Soboļeva kopējais sadarbības projekts ar Dr. E.Bernotiene (Lietuvas valsts Inovatīvās Medicīnas institūts, Lietuva) un Dr. Wei-Bor Tsai (Nacionālā Taivānas universitāte, Taivāna) pētnieku grupām. Pētījuma tēma –  „Development of injectable biomimetic hydrogels for engineering of cartilage tissue”.

Pašlaik OSI jau tiek īstenoti 4 Latvijas-Lietuvas-Taivānas projekti. Mūsu īstenotie starptautiskie projekti.

Latvijas Zinātņu akadēmijas vēlēšanas

Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) rudens pilnsapulcē (23.11.2017.):

  • par LZA īsteno locekli ievēlēts OSI direktora vietnieks zinātniskajā darbā, Organiskās sintēzes metodoloğijas grupas vadītājs prof. Aigars Jirgensons
 • par LZA korespondētājlocekli ievēlēts Fizikāli organiskās ķīmijas laboratorijas vadītājs Dr.chem. Kristaps Jaudzems.

Sveicam!

LZA rudens pilnsapulces vēlēšanu rezultāti