Jaunumi

Jaunais Dr. pharm. Edijs Vāvers

14.12.2017. mūsu kolēģis, OSI zinātniskais asistents Edijs Vāvers RSU Farmācijas promocijas padomes atklātajā sēdē aizstāvēja promocijas darbu un ieguva farmācijas doktora zinātnisko grādu:

 • Edijs Vāvers  “E1R: jauns pozitīvs allostēriskais sigma-1 receptora modulators”
  (vadītāja prof. Maija Dambrova)

Iepazīties ar promocijas darba pētījumu

Sirsnīgi sveicam!

Forums jauniešiem “Ko nozīmē būt zinātniekam?”

Vairāki mūsu laboratoriju vadītāji un pētnieki 06.12.2017. piedalījās forumā “Ko nozīmē būt zinātniekam?”. Prof. Ivars Kalviņš un prof. Maija Dambrova piedalījās zinātnieku plenērā – diskusijā par zinātnieka karjeras ikdienu un izaicinājumiem, kā arī par savu darbu un sasniegumiem.

Foruma otrajā daļā notika 5 paralēlas diskusijas. Diskusiju grupu par nākotnes medicīnu vadīja Dr.chem. Raivis Žalubovskis. Savus pētījumus prezentēja mūsu jaunie zinātnieki Dr.chem. Aiga Grandāne (Potenciālu pretvēža vielu izstrādāšana) un Dr. chem. Rufus Šmits (Kurkumīna saturošu heterocilkisko savienojumu sintēze).

Pēc foruma vairāki jaunieši apmeklēja arī mūsu institūtu, lai klātienē iepazītu ķīmiķu ikdienu.

Forumu organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas Jauno zinātnieku apvienību, lai iedvesmotu jauniešus studijām un, iespējams, zinātnieka karjerai.

Apstiprināts Latvijas-Lietuvas-Taivānas projekts

Latvijas-Lietuvas-Taivānas projektu konkursā apstiprināts mūsu pētnieka Dr. A. Soboļeva kopējais sadarbības projekts ar Dr. E.Bernotiene (Lietuvas valsts Inovatīvās Medicīnas institūts, Lietuva) un Dr. Wei-Bor Tsai (Nacionālā Taivānas universitāte, Taivāna) pētnieku grupām. Pētījuma tēma –  „Development of injectable biomimetic hydrogels for engineering of cartilage tissue”.

Pašlaik OSI jau tiek īstenoti 4 Latvijas-Lietuvas-Taivānas projekti. Mūsu īstenotie starptautiskie projekti.

Latvijas Zinātņu akadēmijas vēlēšanas

Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) rudens pilnsapulcē (23.11.2017.):

  • par LZA īsteno locekli ievēlēts OSI direktora vietnieks zinātniskajā darbā, Organiskās sintēzes metodoloğijas grupas vadītājs prof. Aigars Jirgensons
 • par LZA korespondētājlocekli ievēlēts Fizikāli organiskās ķīmijas laboratorijas vadītājs Dr.chem. Kristaps Jaudzems.

Sveicam!

LZA rudens pilnsapulces vēlēšanu rezultāti

Divi jauni ķīmijas doktori

03.11.2017. mūsu darbinieki Jeļena Vasiļjeva un Igors Sokolovs LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes sēdē aizstāvēja promocijas darbu un ieguva ķīmijas doktora zinātnisko grādu:

 • Igors Sokolovs   “(Hetero)aromātisko savienojumu C-H funkcionalizēšana”
  (vadītājs prof. Edgars Sūna)
 • Jeļena Vasiļjeva “Selēna halogenīdi kā jaunu heterociklisku savienojumu iegūšanas avots”
  (vadītājs Dr.chem. Pāvels Arsenjans)

Sirsnīgi sveicam!

Parakstīta vienošanās par institūta infrastruktūras attīstīšanu viedās specializācijas jomā

03.11.2017.  Latvijas Organiskās sintēzes institūts parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/007 “Latvijas Organiskās sintēzes institūta infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomā – biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas” īstenošanu.

Projekta mērķis ir modernizēt mūsu pētniecības infrastruktūru viedās specializācijas (biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas) jomās, kas veicinātu OSI iesaisti gan Eiropas Savienības līmeņa infrastruktūrās, gan OSI rīcībā esošās pētniecības infrastruktūras izmantošanu praktisku tautsaimniecības problēmu risināšanā.

Projekta ietvaros paredzēta:

 • zinātniski pētnieciskās aparatūras iegāde farmakoloģijas, struktūrpētījumu, organiskās sintēzes un fitoķīmijas pētījumu modernizēšanai
 • Biofarmācijas pētniecības un uzņēmējdarbības centra (iesk. fitoķīmijas laboratoriju) būvniecība Stāmerienas ielā, Rīgā
 • organiskās sintēzes un fizikāli organiskās ķīmijas laboratoriju pielāgošana un renovācija Aizkraukles ielā 21, Rīgā

Projekta kopējās izmaksas paredzētas 11 328 929 EUR apmērā, no kurām  ERAF līdzfinansējums būs 8 147 502 EUR.

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB

 

Kristapam Jaudzemam pasniedz Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas Eiropas veicināšanas balvu

24.10.2017. OSI Fizikāli organiskās ķīmijas laboratorijas vadītājam, vad. pētniekam, Dr.chem. Kristapam Jaudzemam pasniedza Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas (European Academy of Sciences and Arts) veicināšanas jeb mazo Feliksa balvu. Balva Kristapam Jaudzemam piešķirta par nozīmīgiem sasniegumiem biopolimēru, proteīnu un ligandu mijiedarbību pētījumiem ar kodolmagnētiskās rezonanses metodi.

Jaudzems_balva_24.10.2017_2Foto: Jānis Brencis

Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas Eiropas balvu jeb Lielo Feliksa balvu saņēma Eiropas Parlamenta deputāte, Dr.oec. Inese Vaidere, savukārt otru mazo Feliksa balvu – LU asociētā profesore Inta Mieriņa.

Jaudzems_balva_24.10.2017

Foto: Jānis Brencis

Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas Eiropas balvu, kā arī divas veicināšanas balvas kopš 2001. gada piešķir reizi trijos gados par ievērojamiem sasniegumiem humanitāro zinātņu jomās, veselības aprūpes un medicīnas zinātnes un augstākās medicīniskās izglītības jomā.

Raksts par palmitoilkarnitīna izraisītu muskuļu specifisko insulīna rezistenci uz žurnāla BioFactors pirmā vāka

Mūsu zinātnieku raksts Edgars Liepinsh, Marina Makrecka-Kuka, Elina Makarova, Kristine Volska, Karlis Vilks, Eduards Sevostjanovs, Unigunde Antone, Janis Kuka, Reinis Vilskersts, Daina Lola, Einars Loza, Solveiga Grinberga, Maija Dambrova Acute and long-term administration of palmitoylcarnitine induces muscle-specific insulin resistance in mice  izcelts uz žurnāla BioFactors pirmā vāka:

Cover Biofactors

Publikācija par dabasvielu sintēzi

Mūsu zinātnieki , , un prof. kopā ar kolēģiem no Grenoble Alpes  universitātes Francijā izstrādājuši stereodiverģentu metodi enantiomēri tīru pseidotabersonīna alkaloīdu iegūšanai.

Izstādātā astoņu stadiju sintēze publicēta prestižajā ACS zurnalā Organic letters (IF=6.579, 2016): Stereodivergent Synthesis of Pseudotabersonine Alkaloids.

Org.lett.2017