Jaunumi

LZA vārdbalvas un balvas jaunajiem zinātniekiem

2017. gada 6. aprīlī Latvijas Zinātņu akadēmijas pavasara pilnsapulcē Mārtiņa Strautmaņa un Alfrēda Ieviņa balvu ķīmijā saņēma mūsu darbinieks Mg.Sc. Rihards Aleksis. Balva R. Aleksim piešķirta par izstrādāto maģistra darbu “Lunasīna struktūras pētījumi, izmantojot KMR spektroskopiju”, darba vadītājs Dr.chem. K. Jaudzems.

Apsveicam!

Projekta “Innovabalt” sasniegumi un OSI nākotnes plāni mediju fokusā

28. februārī (2017) noslēdzās apjomīgākais mūsu institūtā īstenotais Eiropas Savienības (ES) finansētais zinātniskās kapacitātes stiprināšanas projekts “InnovaBalt” 4,7 miljonu eiro apmērā. Par projekta sasniegumiem un institūta nākotnes plāniem preses konferencē informējām arī plašāku sabiedrību.

Latvijas Organiskās sintēzes institūts paplašina darbību

Zinātnieki pētīs latviešu tautas ticējumus, kur minēti ārstnieciskie augi

Organiskās sintēzes institūtam izdevies panākt sešu zinātnieku atgriešanos Latvijā

Organiskās sintēzes institūts līdz 2020.gadam investēs 10,7 miljonus eiro pētniecībā un modernizācijā

Saruna ar OSI Zinātniskās padomes priekšsēdētāju Ivaru Kalviņu

Preses konference par projektu “InnovaBalt”

28. februārī (2017), plkst. 13.00 Latvijas Organiskās sintēzes institūtā notiks preses konference par šeit īstenoto Eiropas Savienības (ES) finansēto zinātniskās kapacitātes stiprināšanas projektu “InnovaBalt” 4,7 miljonu eiro vērtībā.

Projekts uzsākts 2013.gada septembrī un noslēdzas tieši šī gada 28.februārī. Projekta laikā saņemta atzinība no Eiropas Komisijas ekspertiem, iegūti 18 jauni starptautiski projekti 2,2 miljonu eiro apmērā, panākta vairāku latviešu zinātnieku atgriešanās Latvijā un veikti 76 pieredzes apmaiņas braucieni.

Tāpat preses konferencē informēs par institūta sadarbību ar citām Latvijas zinātniskajām institūcijām un nākotnes ambīcijām. Preses konferencē piedalīsies institūta direktors Osvalds Pugovičs, projekta “InnovaBalt” koordinators, prof. Ivars Kalviņš un institūta Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijas vadītāja, prof. Maija Dambrova.

Latvijas Organiskās sintēzes institūtam 60

24. februārī (2017) ar lekciju atzīmējām Latvijas Organiskās sintēzes institūta 60. gadadienu. Svētku lekcijā par institūta izaugsmi un attīstību cauri gadu desmitiem piedalījās lektori prof. Jānis Stradiņš, prof. Elmārs Grēns, prof. Gunārs Duburs, prof. Ivars Kalviņš un prof. Maija Dambrova. Kopīgi kavējāmies atmiņās par paveikto, kā arī institūta direktors Osvalds Pugovičs iezīmēja institūta turpmākos plānus.

Par ieguldījumu institūta izaugsmē un attīstībā Izglītības un zinātnes ministrija pasniedza atzinības rakstus OSI Zinātniskās padomes priekšsēdētājam, prof. Ivaram Kalviņam, direktoram Osvaldam Pugovičam, direktora vietniecei finanšu un administratīvos jautājumos Dacei Kārklei, Fizikāli organiskās ķīmijas laboratorijas vadītājam, prof. Edvardam Liepiņam, ilggadējajam Membrānaktīvo savienojumu un beta-diketonu savienojumu laboratorijas vadītājam, prof. Gunāram Duburam, Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijas vadītājai, prof. Maijai Dambrovai, Perspektīvo tehnoloģiju laboratorijas vadītājam, prof. Edgaram Sūnam, Metodoloģijas grupas vadītājam, prof. Aigaram Jirgensonam.

24.02.2017.Liela_gilde

Sirsnīgs paldies par laba vēlējumiem visiem sveicējiem!

Latvijas Zinātņu akadēmijas gada balvas zinātnē 2016

14. februārī (2017) svinīgā apbalvošanas ceremonijā Rīgas Motormuzeja telpās, klātesot Ministru prezidentam Mārim Kučinskim un izglītības ministram Kārlim Šadurskim, tika godināti 2016. gada nozīmīgāko zinātnes sasniegumu autori un autoru kolektīvi Latvijā, starp kuriem bija arī divi OSI zinātnieku pētījumi.

Latvijas Organiskās sintēzes institūta pētnieki – Latvijas Zinātņu akadēmijas gada balvas zinātnē 2016 laureāti:

  • LZA akadēmiķe Maija Dambrova (centrā) ar savu grupu Dr.pharm. Marinu Makrecku-Kūku, Dr.pharm. Elīnu Makarovu, LZA korespondētājlocekli Edgaru Liepiņu,  Dr.pharm. Jāni Kūku un Dr.pharm. Reini Vilšķērstu (no kreisās) .

Dambrova_14.02.2017_LZA_balva_2016

Foto: Zinātnes fonds

  • LZA korespondētājloceklis Aigars Jirgensons (centrā), balvas pasniedzējs – LZA Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļas priekšsēdētājs Pēteris Trapencieris un balvas saņēmēji: LZA akadēmiķis Kaspars Tārs (BMC), MSc. Jānis Leitāns (BMC), , Dr.chem. Dace Rasiņa (OSI), Dr.chem. Ilona Domračeva (OSI), MSc Mārtiņš Otikovs (OSI), Dr.chem. Ivetas Kaņepe-Lapsa (OSI), Dr.chem. Kristaps Jaudzems (OSI) (no kreisās)

Jirgensons_14.02.2017_LZA_balva_2016

Foto: Zinātnes fonds

Pētījums par jaunas pretmalārijas zāļvielu līdersavienojumu klases atklāšanu

Rīta panorāmā (09.02.2017.) demonstrēts sižets par Latvijas Organiskās sintēzes institūta (OSI), Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra (BMC) un Francis Crick institūta Lielbritānijā zinātnieku pētījumu – jaunas pretmalārijas zāļvielu līdersavienojumu klases atklāšana.Šis pētījums ir viens no Latvijas Zinātņu akadēmijas nosauktajiem nozīmīgākajiem sasniegumiem Latvijas zinātnē 2016. gadā.

Seminārs par ESFRI projektu EU-OPENSCREEN

2017.gada 1. februārī OSI notika seminārs, kurā ES pētniecības infrastruktūras EU-OPENSCREEN (European Infrastructure of Open Screening Platforms for Chemical Biology, http://www.eu-openscreen.eu/) koordinators Fils Gribons iepazīstināja ar šī projekta mērķiem un uzdevumiem. Tika apspriestas Latvijas iespējas kā dalībvalstij iesaistīties EU-OPENSCREEN projektā. Seminārā piedalījās pārstāvji no Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Zinātņu akadēmijas, Valsts izglītības attīstības aģentūras, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra, Latvijas Universitātes, Latvijas Rīgas Stradiņa universitātes un Rīgas Tehniskās universitātes.

2

5

Foto: E. Liepiņš

LZA pasludina ievērojamākos sasniegumus Latvijas zinātnē 2016. gadā

Latvijas Zinātņu akadēmija, izvērtējot vairāk nekā 50 iesniegtos priekšlikumus dažādās zinātņu nozarēs, nosaukusi 11 nozīmīgākos sasniegumus Latvijas zinātnē 2016. gadā (www.lza.lv), starp kuriem ir divi Latvijas Organiskās sintēzes institūta zinātnieku pētījumi.

Par sasniegumu teorētiskajā zinātnē godalgots Farmaceitiskās farmakoloğijas laboratorijas zinātnieku – LZA akadēmiķes Maijas Dambrovas, Dr.pharm. Marinas Makreckas-Kūkas, Dr.pharm. Reiņa Vilšķērsta, Dr.pharm. Elīnas Makarovas, Dr.pharm. Jāņa Kūkas un LZA korespondētājlocekļa Edgara Liepiņa pētījums par meldonija (mildronāta) farmakoloģiskajiem efektiem un tā uzkrāšanās mehānismiem organismā.


Video: Zinātnes fonds

Lietišķās zinātnes nozarē godalgots Latvijas Organiskās sintēzes institūta (OSI), Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra (BMC) un Francis Crick institūta Lielbritānijā zinātnieku Dr.chem. Daces Rasiņas (OSI), MSc Mārtiņa Otikova (OSI), MSc Jāņa Leitāna (BMC), Dr.chem. Rosario Recachas (OSI), Dr.chem. Oleksandra V.Borysova (OSI), Dr.chem. Ivetas Kaņepes-Lapsas (OSI), Dr.chem. Ilonas Domračevas (OSI), MSc Teodora Panteļejeva (OSI), LZA akadēmiķa Kaspara Tāra (BMC), Dr.chem. Kristapa Jaudzema (OSI) un LZA korespondētājlocekļa Aigara Jirgensona (OSI) pētījums – jaunas pretmalārijas zāļvielu līdersavienojumu klases atklāšana.


Video: Zinātnes fonds