Jaunumi

Divi jauni ķīmijas doktori

03.11.2017. mūsu darbinieki Jeļena Vasiļjeva un Igors Sokolovs LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes sēdē aizstāvēja promocijas darbu un ieguva ķīmijas doktora zinātnisko grādu:

 • Igors Sokolovs   “(Hetero)aromātisko savienojumu C-H funkcionalizēšana”
  (vadītājs prof. Edgars Sūna)
 • Jeļena Vasiļjeva “Selēna halogenīdi kā jaunu heterociklisku savienojumu iegūšanas avots”
  (vadītājs Dr.chem. Pāvels Arsenjans)

Sirsnīgi sveicam!

Parakstīta vienošanās par institūta infrastruktūras attīstīšanu viedās specializācijas jomā

03.11.2017.  Latvijas Organiskās sintēzes institūts parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/007 “Latvijas Organiskās sintēzes institūta infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomā – biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas” īstenošanu.

Projekta mērķis ir modernizēt mūsu pētniecības infrastruktūru viedās specializācijas (biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas) jomās, kas veicinātu OSI iesaisti gan Eiropas Savienības līmeņa infrastruktūrās, gan OSI rīcībā esošās pētniecības infrastruktūras izmantošanu praktisku tautsaimniecības problēmu risināšanā.

Projekta ietvaros paredzēta:

 • zinātniski pētnieciskās aparatūras iegāde farmakoloģijas, struktūrpētījumu, organiskās sintēzes un fitoķīmijas pētījumu modernizēšanai
 • Biofarmācijas pētniecības un uzņēmējdarbības centra (iesk. fitoķīmijas laboratoriju) būvniecība Stāmerienas ielā, Rīgā
 • organiskās sintēzes un fizikāli organiskās ķīmijas laboratoriju pielāgošana un renovācija Aizkraukles ielā 21, Rīgā

Projekta kopējās izmaksas paredzētas 11 328 929 EUR apmērā, no kurām  ERAF līdzfinansējums būs 8 147 502 EUR.

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB

 

Kristapam Jaudzemam pasniedz Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas Eiropas veicināšanas balvu

24.10.2017. OSI Fizikāli organiskās ķīmijas laboratorijas vadītājam, vad. pētniekam, Dr.chem. Kristapam Jaudzemam pasniedza Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas (European Academy of Sciences and Arts) veicināšanas jeb mazo Feliksa balvu. Balva Kristapam Jaudzemam piešķirta par nozīmīgiem sasniegumiem biopolimēru, proteīnu un ligandu mijiedarbību pētījumiem ar kodolmagnētiskās rezonanses metodi.

Jaudzems_balva_24.10.2017_2Foto: Jānis Brencis

Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas Eiropas balvu jeb Lielo Feliksa balvu saņēma Eiropas Parlamenta deputāte, Dr.oec. Inese Vaidere, savukārt otru mazo Feliksa balvu – LU asociētā profesore Inta Mieriņa.

Jaudzems_balva_24.10.2017

Foto: Jānis Brencis

Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas Eiropas balvu, kā arī divas veicināšanas balvas kopš 2001. gada piešķir reizi trijos gados par ievērojamiem sasniegumiem humanitāro zinātņu jomās, veselības aprūpes un medicīnas zinātnes un augstākās medicīniskās izglītības jomā.

Raksts par palmitoilkarnitīna izraisītu muskuļu specifisko insulīna rezistenci uz žurnāla BioFactors pirmā vāka

Mūsu zinātnieku raksts Edgars Liepinsh, Marina Makrecka-Kuka, Elina Makarova, Kristine Volska, Karlis Vilks, Eduards Sevostjanovs, Unigunde Antone, Janis Kuka, Reinis Vilskersts, Daina Lola, Einars Loza, Solveiga Grinberga, Maija Dambrova Acute and long-term administration of palmitoylcarnitine induces muscle-specific insulin resistance in mice  izcelts uz žurnāla BioFactors pirmā vāka:

Cover Biofactors

Publikācija par dabasvielu sintēzi

Mūsu zinātnieki , , un prof. kopā ar kolēģiem no Grenoble Alpes  universitātes Francijā izstrādājuši stereodiverģentu metodi enantiomēri tīru pseidotabersonīna alkaloīdu iegūšanai.

Izstādātā astoņu stadiju sintēze publicēta prestižajā ACS zurnalā Organic letters (IF=6.579, 2016): Stereodivergent Synthesis of Pseudotabersonine Alkaloids.

Org.lett.2017

Latvijas Organiskās sintēzes institūts piedalās „Baltijas Biomateriālu ekselences centra” izveidē

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) sadarbībā ar Latvijas Organiskās sintēzes institūtu un Rīgas Stradiņa universitāti veidos „Baltijas Biomateriālu ekselences centru”, kurā plānots apvienot dažādu jomu zināšanas un infrastruktūru, veidojot spēcīgu zinātnisko centru vispusīgai biomateriālu izpētei. Iecerēts, ka centrs piedāvās industrijai plašu pakalpojumu spektru, sākot no materiālu izstrādes laboratorijā līdz klīniskiem pētījumiem.

Viens no „Baltijas Biomateriālu ekselences centra” centra pamatuzdevumiem būs attīstīt biomateriālu izpētes jomu Baltijas reģionā, kā arī, iesaistot ražojošo sektoru un citas zinātniskās institūcijas, nākotnē veicināt tehnoloģiju pārnesi un jaunu produktu ieviešanu tirgū.

  25. septembrī RTU Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centrā notika projekta partneru pirmā tikšanās, savukārt 26. septembrī projekta partneri viesojās OSI.

BBCE_Visit LIOS

„Baltijas Biomateriālu ekselences centrs” ir Eiropas Savienības „Apvārsnis2020″ pētniecības un inovāciju programmas „Teaming Phase I” finansēts projekts (Nr. 763721). Projektu īstenos starptautiska zinātnieku komanda no Šveices AO Research Institute Davos, Vācijas Fridriha-Aleksandra Erlangenes-Nirnbergas universitātes Biomateriālu centra, RTU Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centra, Latvijas Organiskās sintēzes institūta un Rīgas Stradiņa universitātes.

Zinātnieku nakts Organiskās sintēzes institūtā

ZN galviņa

18:00 – 23:00
Aizkraukles iela 21

Uzzini kā top jaunas zāļu vielas! Zinātnieku naktī rādīsim un stāstīsim par to, kā tiek atklātas jaunas zāļu vielas un kāds ir to ceļš līdz aptiekas plauktam.

Gidu pavadībā dodieties 3 dažādās ekskursijās uz

 • organiskās sintēzes laboratoriju
 • kodolmagnētiskās rezonanses spektroskopijas laboratoriju
 • liela apjoma sintēzes laboratoriju

Populārzinātniska lekcijā “No idejas līdz aptiekai” saprotamā veidā stāstīsim par jaunu zāļu vielu tapšanu. Sākums plkst. 18:30, 19:30, 20:30.

Molekulu kino rādīsim kā, izmantojot datoru un 3D brilles, modelē ķīmisku vielu molekulas. Sākums plkst. 18:00, 18:45, 19:45, 20:45, 21:45.

Mikropasauli tuvplānā varēsiet ieraudzīt mobilajā biofarmācijas centrā no plkst. 18:00 katras 30 min.

Izklaidei un atelpas mirklim šovakar arī:

Ķīmijas eksperimentu priekšnesums “Burvis vai zinātnieks?” plkst. 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00.

Interaktīva viktorīna par ķīmijas attīstību plkst. 18:30, 19:30; 20:30; 21:30; 22:30.

Lūgums organizētās skolēnu grupas iepriekš pieteikt pa tālruni 28332234 vai e-pastu:

Zinātnieku naktī iepazīstieties arī ar citiem institūtiem Teikā!

Prof. Edgaram Sūnam pasniegta Valtera Capa balva

2017. gadā Valtera Capa balva pieškirta OSI Organiskās sintēzes perspektīvo tehnoloğiju laboratorijas vadītājam, profesoram Edgaram Sūnam.

Balva  prof. Edgaram Sūnam piešķirta par izcilu ieguldījumu jaunu zāļu vielu radīšanā un starptautiski nozīmīgiem izgudrojumiem to sintēzes metožu pilnveidošanā.

IMG_2534

Balvas svinīgā pasniegšanas ceremonija un laureāta godināšana notika Latvijas Zinātņu akadēmijā 4. septembrī, Valtera Capa 102. gadadienā. Ceremoniju vadīja LZA Viceprezidents Andrejs Krasņikovs, uzrunas teica akadēmiķis prof. Jānis Stradiņš un Valtera Capa dēls Lotārs Caps.  Laudatio profesoram Sūnam teica OSI direktors Dr. chem. Osvalds Pugovičs. Laureātu godināja arī Patentu valdes direktors Sandris Laganovskis un Fridrihs Ēlšlēgers no firmas “Minox GmbH”.

IMG_2530Prof. Ivars Kalviņš, OSI direktors Osvalds Pugovičs, Fridrihs Ēlšlēgers, prof. Jānis Stradiņš, prof. Edgars Sūna, LZA viceprezidents Andrejs Krasņikovs, Lotārs Caps, LR Patentu valdes direktors Sandris Laganovskis, akadēmiķis Jānis Spīgulis

Sveicam jauno Dr. chem.

31.08.2017. mūsu kolēģe Jana Spure aizstāvēja promocijas darbu

“Furil(tienil)silāna un –germāna atvasinājumu sintēze, struktūra, ķīmiskās un bioloģiskās īpašības”

iegūstot ķīmijas doktora zinātnisko grādu. Darba vadītāji Dr. habil. chem. Ļ. Ignatoviča, Dr. chem. V. Romanovs