Jaunumi

Profesora Aleksandra Terentjeva lekcija

Pirmdien 11.03.2019.
plkst. 11:00 – 12:30
OSI mazajā zālē

Prof. Aleksandra Terentjeva (N.D. Zelinsky Institute of Organic Chemistry RAS)  lekcija

“Organic peroxides: synthesis and application”

Laipni aicināti visi interesenti!

Ēnu diena

13. februārī  (2019) pie mums viesojās 18 uzņēmīgi un zinātkāri skolnieki (6. -10. klase) no Rīgas, Baldones un Olaines, lai “Ēnu dienas” ietvaros iepazītos ar ķīmiķa un farmakologa profesijām.

cof

Sveicam jaunos Dr. chem. Olgu Bobiļevu un Dr. chem. Zigmāru Leiti

07.02.2019. RTU Ķīmijas nozares promocijas padomes atklātā sēdē divi mūsu kolēģi aizstāvēja promocijas darbu un ieguva ķīmijas doktora zinātnisko grādu:

Olga Bobiļeva  “Hidroksikarbonskābju sintētisko ligandu pētījumi” (vadītājs Dr. chem. Einārs Loža, Karbofunkcionālo savienojumu laboratorija)

Zigmārs Leitis  “Jaunas metodes hirālu 4-aril-3,4-dihidrokumarīnu sintēzē (vadītājs Dr. chem. Viesturs Lūsis, IDR grupa)

Sirsnīgi sveicam!

LZA jauno zinātnieku balva – Andai Sīpolai

15.01.2019. Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) Senāts apstiprināja balvu ekspertu komisiju lēmumus un piešķīra LZA vārdbalvas un balvas jaunajiem zinātniekiem.

Jauno zinātnieku balvas piešķirtas 4 jaunajiem censoņiem, tostarp arī OSI Membrānaktīvo savienojumu un β-diketonu laboratorijas laborantei Mg. Andai Sīpolai par maģistra darbu

“Dihidropirimidīnu sintēze un pielietojums vīrusu kapsīdu inhibēšanai un pincera kompleksu iegūšanai” (vadītāja Dr.chem. B.Vīgante, konsultants. Dr.chem. P.Arsenjans).

Sveicam!

Izstādē #ZinātneLatvijai – arī divi OSI vadošie zinātnieki

4. janvārī (2019) modes un izklaides centrā RĪGA PLAZA atklāja Izglītības un zinātnes ministrijas veidoto izstādi „#ZinātneLatvijai”.

Izstādes mērķis ir cildināt Latvijas zinātnes spēku un daudzveidību, kā arī vēstīt par Latvijas zinātniekiem un viņu sasniegumiem. Izstāde būs skatāma līdz 28. janvārim.

#ZinātneLatvijai izstādes galvenie varoņi ir zinātnieki – fiziķe Marija Dunce, inženierzinātnieks Sandis Spolītis, kultūras socioloģe Anda Laķe, ķīmijas pētnieks Ingars Reinholds, vides inženierzinātniece Jūlija Gušča, fizikālķīmiķis Kristaps Jaudzems (OSI), farmaceitiskā farmakoloģe Maija Dambrova (OSI), darba vides pētnieks Ivars Vanadziņš, komunikācijas pētniece Agnese Dāvidsone, tālizpētes pētnieks Dainis Jakovels, entomoloģe Anita Rukmane un mikrobiologs Jānis Liepiņš.

Visi video stāsti ir aplūkojami Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļvietnē.

Foto  no izstādes atklāšanas

IZM_Zinatnes_kalendara_atklasana_1_04.01.2019Dr. Edgars Liepiņš, prof. Maija Dambrova, OSI direktors Dr. Osvalds Pugovičs, prof. Kristaps Jaudzems (Foto: IZM)

Visi foto no izstādes atklāšanas (IZM).

Sveicam jauno Mg. Tomu Upmani

2018. gada nogalē OSI Hromatogrāfijas laboratorijas laborants Toms Upmanis Latvijas Universitātē aizstāvēja institūtā izstrādāto maģistra darbu un ieguva dabaszinātņu maģistra grādu ķīmijā:

Toms Upmanis Racēmisko 4-aizvietoto pirolidīn-2-ona atvasinājumu sadale uz polisaharīdu bāzes pārklātiem hirāliem sorbentiem“, Latvijas Universitāte (vadītāja Dr. chem. H. Kažoka).

Sveicam!

Jaunā sasaukuma Zinātniskās padomes pirmā sēde

17. decembrī (2018) notika pirmā jaunā sasaukuma Latvijas Organiskās sintēzes institūta Zinātniskās padomes sēde.

Zinātniskās padomes locekļi par OSI Zinātniskās padomes priekšsēdētāju ievēlēja prof. Edgaru Sūnu, par priekšsēdētāja vietnieku – prof. Kristapu Jaudzemu.

Apstiprināti Latvijas – Ukrainas sadarbības programmas projekti

Latvijas – Ukrainas sadarbības programmas projektu konkursā apstiprināti divi Organiskās sintēzes institūta projekti:

  • Prof. Maijas Dambrovas (Latvijas Organiskās sintēzes institūts) un Dr. Tatianas Borisovas (Ukrainas Nacionālās Zinātņu akadēmijas Palladina Bioķīmijas institūts) sadarbības projekts “Jaunu neiroprotektīvu savienojumu, Sigma-1 receptora pozitīvu alostērisku modulatoru, neiroķīmiskā profilēšana un smadzeņu vizualizācija”.
  • Dr. chem. Kārļa Pajustes (Latvijas Organiskās sintēzes institūts) un Dr.chem. Romana Rudika (Ukrainas Nacionālās Zinātņu akadēmijas Organiskās sintēzes institūts) sadarbības projekts “Pašasociējošos kaliksarēnu un dihidropiridīna hibrīdu izveide DNS transportam – fizikāli ķīmisko un bioaktivitātes īpašību pētījumi“.

Lēmumu par atbalstu Latvijas – Ukrainas sadarbības programmas projektu īstenošanu (2019. – 2020. g)  Zinātnes un tehnoloģiju programmas apvienotā komisija  pieņēma 21.11.2018. Vairāk informācija VIAA mājas lapā.