Jaunumi

Farmaceita Mārtiņa Ruciņa prioritātes – zinātne un sports

Farmācijas žurnālā “Materia Medica” (2019/9) divos atvērumos lasāma intervija ar OSI vadošo pētnieku Dr. pharm. Mārtiņu Ruciņu.

Intervijā Mārtiņš stāsta par savu pētījumu “Bifunkcionālie amfifīlie sintētiskie lipīdu analogi – pašasociējošās īpašības un bioloģiskās aktivitātes“, kurā tiek meklētas  jaunas vielas mērķtiecīgai DNS vai zāļvielu pārnesei šūnās.  Šis pētījums tiek realizēts PostDoc Latvia projekta ietvaros.

Tāpat arī intervijā lasāms par Mārtiņa Ruciņa karjeras izvēli, studijām un sportiskajām aktivitātēm.

Rucins

Izveidota 9 Austrumeiropas valstu pētniecības organizāciju apvienība

All4Life

Šodien, 4. oktobrī desmit dibinātājinstitūcijas parakstīja Memorandu par apvienības “Alliance for Life” izveidošanu. Alianse apvieno Austrumu un Centrāleiropas progresīvākās pētniecības organizācijas. “Alliance for Life” misija ir veicināt zinātnisko izcilību Eiropā un palielināt zinātnes ieguldījumu sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanai. Šī iniciatīva sākās pirms diviem gadiem kā programmas “Apvārsnis 2020” finansēts projekts un tagad ir vainagojusies ar Memoranda parakstīšanu, izveidojot pastāvīgu starptautisku starpinstitucionālu organizāciju, apliecinot partneru apņemšanos turpināt sadarbību visa reģiona attīstības vārdā.

Alianses izveidošana atspoguļo Eiropas Savienības politikas tendenci pievērst īpašu uzmanību Austrumu un Centrāleiropas zinātniskās sabiedrības vajadzībām. Alianses viedoklis jau ir sadzirdēts jaunās programmas Horizon Europe veidošanas procesā un ir skaidrs, ka tā nozīme tikai pieaugs.

Alianses ietvaros dalībvalstis arī turpmāk dalīsies ar labās prakses piemēriem katrā institūcijā, jo uzskata, ka zinātnisko sniegumu var ievērojami uzlabot, pilnveidojot pētniecības institūciju pārvaldības sistēmu un korporatīvo kultūru.

NK_00005

“Alliance for Life” tika izveidota ar skaidru uzdevumu izlīdzināt atsķirības Rietumu un Austrumeiropas pētniecības institūciju starpā. Līdzšinējā divu gadu darbība ir ļāvusi partneriem pārliecināties par izvēlētā kursa pareizību un pieņemt lēmumu par pastāvīgas organizācijas izveidošanu.

“Alliance for Life” dibinātājorganizācija no Latvijas ir Latvijas Organiskās sintēzes institūts (OSI); no Čehijas – Masarika Universitātes Centrāleiropas tehnoloģiju institūts un Starptautiskais klīnisko pētījumu centrs Brno; no Slovākijas – Slovākijas Zinātņu akadēmijas Biomedicīnas pētījumu centrs; no Polijas – Lodzas Medicīnas universitāte; no Horvātijas – Zagrebas Universitātes Medicīnas fakultāte; no Igaunijas – Tartu Universitāte; no Lietuvas – Viļņas Universitāte; no Slovēnijas – Ļubļanas Universitāte, savukārt no Ungārijas – Zemmelveisa Universitāte.

EU-FLAG_cmyk_304dpi_small Projekts “Alliance for Life Sciences: Closing Research and Innovation Divide in
the European Union” tiek finansēts no Eiropas Savienības programmas Apvārsnis 2020, projekta Nr. 779303.

 

Eiropas Zinātnieku nakts programma

27. septembris, 2019
Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Aizkraukles iela 21
18:00 – 22:00

Uzzini kā top jaunas zāļu vielas un kāds ir to ceļš līdz aptiekas plauktam!

programma
Kontaktinformācija: Elīna Erdmane, tālrunis 28332234, e-pasts:

logo-h2020 Eiropas Zinātnieku nakts pasākumu programma tiek finansēta Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas Apvārsnis 2020 projekta NIGHTLV-2018–2019 (granta līguma nr. 819129) ietvaros.

Latvijā veidos Baltijas Biomateriālu ekselences centru

Latvijā tuvākajos gados taps Baltijas Biomateriālu ekselences centrs (Baltic Biomaterials Centre of Excellence – BBCE). Centrā zinātnieki pētīs un izstrādās jaunus biomateriālus, ko izmanto kaulaudu atjaunošanai, sejas, mutes un žokļu ķirurģijā, ortopēdijā un citās jomās. 15 miljonu EUR finansējums centra izveidei piešķirts Eiropas Savienības (ES) pētniecības un inovāciju pamatprogrammas «Apvārsnis 2020» projektu konkursā, un 24. septembrī Briselē BBCE koordinators RTU profesors Jānis Ločs paraksta līgumu par centra izveidi.

BBCE izveidē apvienojušās vairākas starptautiski atzītas pētniecības institūcijas un industrijas pārstāvji – Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), Latvijas Organiskās sintēzes institūts (OSI), Rīgas Stradiņa universitāte (RSU), RSU Stomatoloģijas institūts (RSU SI), AO Pētniecības institūts Davosā, Šveicē, un Fridriha Aleksandra Erlangenas – Nirnbergas universitātes Biomateriālu centrs Vācijā.

Projekta laikā paredzēts apvienot partneru spēcīgākās stratēģiskās zinātniskās kompetences, izveidojot ekselences centru vispusīgai biomateriālu izpētei, uzsvaru liekot uz kaulaudus reģenerējošiem materiāliem. Sagaidāms, ka BBCE radītās zināšanas būs ar augstu tehnoloģiju pārneses potenciālu un sekmēs inovatīvas nozares veidošanos Latvijā. Iecerēts, ka BBCE Latvijā veicinās medicīnas tehnoloģiju un biomateriālu pētniecības nozares attīstību, nodrošinot pilnu produkta attīstības ciklu no laboratorijas līdz klīnikai.

BBCE sniegs nozīmīgu ieguldījumu nacionālās pētniecības infrastruktūras attīstībā, piesaistīs izcilus ārvalstu zinātniekus, mācībspēkus un studentus, stiprinās zinātnieku sadarbību ar industriju un piesaistīs ārvalstu investīcijas pētniecībai.

Locs

ES piešķirtais finansējums ir daļa no summas, kas nepieciešama BBCE izveidei. 15 miljonus EUR infrastruktūras izveidei nodrošina valsts, Eiropas Reģionālās attīstības fonds, kā arī paši projekta partneri.

BBCE vadošā mītne tiks izveidota RTU studentu pilsētiņā Ķīpsalā, kas tiek veidota uz RTU Rūdolfa Cimdiņa Rīgas biomateriālu inovāciju un attīstības centra bāzes. Līdztekus tam notiks OSI un RSU pētniecības infrastruktūras paplašināšana, tādejādi izveidojot pilnvērtīgu platformu jaunu biomateriālu pilna attīstības cikla īstenošanai.

Informāciju sagatavoja:
Dita Arāja,
RTU Sabiedrisko attiecību departamenta
Ārējās komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr. 67089455, 29478244
E-pasts:

Profesoram Aigaram Jirgensonam pasniegta Paula Valdena piemiņas medaļa

19. septembrī (2019) Paula Valdena 11. simpozija laikā izcilā ķīmiķa Paula Valdena piemiņas medaļu pasniedza Latvijas Organiskās sintēzes institūta direktora vietniekam zinātniskajā darbā, Organiskās sintēzes metodoloģijas grupas vadītājam prof. Aigaram Jirgensonam.

Aigaram Jirgensonam medaļa piešķirta par izciliem sasniegumiem organiskās ķīmijas metodoloģijas jomā: par jaunu sintēzes metožu izstrādi aminospirtu un aminoskābju iegūšanai, olefīnu aminometalēšanas un Luisa skābju katalizētu alilaizvietošanas reakcijas pētījumiem, kā arī par metožu izstrādi hidroksāmskābes funkcijas ievadīšanai molekulā. Pasniedzot medaļu, tiksa atzīmēti arī Aigara Jirgensona panākumi medicīnas ķīmijas jomā, veicot pētījumus par jauna tipa pretmalārijas un antibakteriālo zāļvielu izstrādi.

Paula Valdena medaļu par izciliem sasniegumiem ķīmijā reizi divos gados piešķir RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte.

IMG_20190919_091640

Paula Valdena medaļas pasniegšanas ceremoniju vada prof. Māris Turks (RTU)

IMG_20190919_091700

Paula Valdena medaļas saņēmējs prof. Aigars Jirgensons

 

 

Žurnālā IR intervija ar prof. Maiju Dambrovu

Iknedēļas žurnālā “IR” (#37(490)) lasāma intervija ar Valtera Capa balvas laureāti, OSI Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijas vadītāju profesori Maiju Dambrovu.

Intervijā “Zinātnes saullēktā” profesore Dambrova stāsta par saviem līdzšinējiem atklājumiem un ceļu līdz tiem, kā arī pašreizējiem projektiem un nākotnes plāniem.

Intervija lasāma arī IR internetlapā: https://ir.lv/2019/09/11/zinatnes-saullekta/

Profesorei Maijai Dambrovai pasniegta Valtera Capa balva

4. septembrī (2019) Latvijas Zinātņu akadēmijā (LZA) norisinājās Valtera Capa balvas pasniegšanas ceremonija. Šogad Valtera Capa balvu piešķīra astoto reizi un to saņēma Latvijas Organiskās sintēzes institūta (OSI) Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijas vadītāja, LZA īstenā locekle, profesore Maija Dambrova.

Valtera Capa balvu profesorei Maijai Dambrovai piešķīra par starptautiski nozīmīgiem izgudrojumiem un izcilu ieguldījumu jaunu zāļu radīšanā un to darbības mehānismu noskaidrošanā.

Web-2

Foto – Latvijas Zinātņu akadēmija

Apbalvošanas ceremonijā piedalījās un uzrunas teica LR Tieslietu ministrs Jānis Bordāns, LR Izglītības ministrijas Valsts sekretāre Līga Lejiņa, LZA Viceprezidents Andrejs Krasņikovs, LR Patentu valdes direktors Sandris Laganovskis, kā arī Vācijas Federatīvās Republikas vēstniecības Rīgā pārstāvis.

WEBam

Foto – Latvijas Zinātņu akadēmija

Profesores Maijas Dambrovas zinātniskā interese un darbības lauks ir jaunu terapeitisko mērķu atklāšana un konceptuālas pieejas meklējumi metabolisma problēmu risināšanā. Maija Dambrova ir izstrādājusi jaunas farmakoloģiskas metodes in vitro un in vivo potenciālo medicīnas preparātu darbības noskaidrošanā. Pateicoties profesores Maijas Dambrovas pētījumiem, atklātas jaunas perspektīvas vielas, kas palīdz organismam cīnīties ar sirds asinsvadu slimībām un iedarbojas uz centrālās nervu sistēmas receptoriem.

Maija Dambrova ir autore vai līdzautore 118 WIPO (World International Property Organization) datu bāzē reģistrētiem izgudrojumiem, 114 starptautiski citējamiem žurnāliem (Hirša indekss 22), kā arī ir vairāku starptautisku projektu vadītāja OSI.

Eiropas Zinātnieku nakts Latvijas Organiskās sintēzes institūtā

VIAA_EZN_Stat_970x250

Uzzini kā top jaunas zāļu vielas un kāds ir to ceļš līdz aptiekas plauktam!

27. septembris, 2019
Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Aizkraukles iela 21
18:00 – 22:00

Programmā:

Gidu pavadībā 3 dažādas ekskursijas uz

  • organiskās sintēzes laboratoriju
  • kodolmagnētiskās rezonanses spektroskopijas laboratoriju
  • liela apjoma sintēzes laboratoriju

Populārzinātniska lekcija “Jaunu zāļvielu meklējumi – no kolbas līdz aptiekai” saprotamā veidā stāstīsim par jaunu zāļu vielu tapšanu. Sākums plkst. 18:30, 19:30, 20:30.

Jauno ķīmiķu laboratorijas bērniem vecumā no 4 līdz 18 gadiem (pēc pieraksta).

Zirnekļa tīkla laboratorijā aplūkosim zirnekļa tīklu no iekšpuses.

Mobilajā biofarmācijas centrā apskati mikropasauli tuvplānā un uzzini par personalizēto medicīnu.

Izklaidei un atelpas mirklim arī:

  • Ķīmijas eksperimentu priekšnesums “Ķīmiķi jokojas” plkst. 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
  • Interaktīva viktorīna par zāļu atklāšanu – toreiz un tagad plkst. 18:30, 19:30; 20:30; 21:30
  • Radošā darbnīca – saliec savu molekulu!
  • Molekulas 3D

Eiropas Zinātnieku nakts laikā atrisini krustvārdu mīklu “Acīgais zinātnes draugs“! Apmeklē trīs Teikas zināniskos institūtus un izaicini savu vērīgumu!

Sveicam jauno Dr. pharm. Kristīni Voļsku

26.09.2019. Rīgas Stradiņa universitātes Farmācijas promocijas padomes atklātā sēdē Kristīne Voļska aizstāvēja promocijas darbu un ieguva farmācijas doktora zinātnisko grādu:

KRISTĪNE VOĻSKA Metil-gbb aizsargājošo efektu un darbības mehānismu izpēte diabēta un tā komplikāciju eksperimentālajos modeļos” (promocijas darba vadītāja prof. Maija Dambrova).

Savu promocijas darbu Kristīne Voļska izstrādāja OSI Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijā OSI iekšējā granta IG-2016-08 ietvaros.

 Sirsnīgi sveicam!