Jaunie bakalauri un mağistri

Šī gada jūnijā 14 mūsu darbinieki aizstāvēja institūtā izstrādātos universitātes noslēguma darbus.

Maģistra darbu aizstāvēja

 • Anda SīpolaDihidropirimidīnu sintēze un pielietojums vīrusu kapsīdu inhibēšanai un pincera kompleksu iegūšanai“, Latvijas Universitāte (vadītāji Dr. chem. B. Vīgante, Dr. chem. P. Arsenjans)
 • Andrejs ŠišuļinsAminospirtu kinētiskā sadalīšana”, Latvijas Universitāte (vadītājs prof. E. Sūna)
 • Sindija Lapčinska “Metodoloģijas izstrāde dekahidrohinolīnu alkaloīdu totālajai sintēzei”, Rīgas Tehniskā universitāte (vadītāji Dr. chem.  A. Pelšs, Dr. chem. P. Arsenjans)
 • Vladislavs Baškevičs “3,5-Diaizvietotu 4-fenil-2-pirolidonu un to strukturālo analogu sintēze”, Latvijas Universitāte (vadītājs Dr. chem. M. Vorona)

Bakalaura darbu aizstāvēja

 • Madara Dārziņa “2-Hidroksimetilfurāna atvasinājumu sintēze un elektroķīmiskā oksidēšana”, Latvijas Universitāte (vadītāja Mg. A. Lielpētere)
 • Toms Izmailovs “Imidazolu ketonu sintēze”, Latvijas Universitāte (vadītāji prof. E.Sūna, Mg. A. Kinēns)
 • Jana Petkus “Poliaromātisku un polidentātu ligandu sintēze un to izmantošana porainu metālorganisko ietvaru iegūšanai”, Latvijas Universitāte (vadītājs Dr.chem. K. Šubins)
 • Linda Pudnika “Benzo[b]oksepīn-2(3H)-ona arilatvasinājumu sintēze”, Latvijas Universitāte (vadītāji  prof. A. Prikšāne, Dr. chem. A. Grandāne)
 • Rimants Žogota “Aspartilproteāžu inhibitoru sintēze”, Latvijas Universitāte (vadītājs prof. E.Sūna)
 • Anna Ivanova “Dikofeinildiselenīda sintēze un pārvērtības”,  Rīgas Tehniskā universitāte (vadītājs Dr.chem. P. Arsenjans)
 • Georgijs Stakanovs “Malārijas aspartilproteināžu inhibitoru sintēze”, Rīgas Tehniskā universitāte (vadītāja Dr.chem. D.Rasiņa)
 • Kristīne Kitoka “Fluorētu aminoskābju inkorporēšana Alcheimera amiloīda-beta peptīdos agregācijas mehānismu pētīšanai”, Rīgas Tehniskā universitāte (vadītājs prof. K.Jaudzems)
 • Akmal Kosimov “Synthesis of 2,5,8-trichloroheptazine and ligands based on its piperazine derivatives”, Rīgas Tehniskā universitāte (vadītājs Dr.chem. K. Šubins)
 • Egija Stepiņa “Uz polisaharīdu bāzes veidotu hirālo sorbentu izmantošana apgrieztās fāzes AEŠH apstākļos” Rīgas Tehniskā universitāte (vadītāja Dr.chem. H. Kažoka)

Sirsnīgi sveicam jaunos grādu ieguvējus un novēlam neapstāties pie sasniegtā!