Iepirkumu arhīvs


Iepirkuma nr.: OSI 2015/38 SP ERAF
Iepirkuma datums: 2015-10-23
Iepirkuma priekšmets: Sarunu procedūra par dažādu iekārtu farmakoloģijas laboratorijai piegādi Latvijas Organiskās sintēzes institūtam ERAF līdzfinansētā projekta „Farmācijas un biomedicīnas Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstība” ietvaros
Piegādātājs: SIA „Faneks”, SIA „Labochema Latvija”
Līguma summa: 116,167.00 EUR


Iepirkuma nr.: OSI 2015/47 MI ERAF
Iepirkuma datums: 2015-12-10
Iepirkuma priekšmets: Spektru apstrādes programmatūras piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam ERAF aktivitātes 2.1.1.3.3. ietvaros
Piegādātājs: SIA „Vidzemes Elektrotehnikas Fabrika”
Līguma summa: 17,250.00 EUR
Pielikums: OSI_2015-47_MI_ERAF_nolikums.docx
Pielikums: 151210_Lemums_2015-47_MI_ERAF.pdf
Pielikums: Ligums_2015-47_MI_ERAF.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2015/46 SP ERAF
Iepirkuma datums: 2016-02-03
Iepirkuma priekšmets: Sarunu procedūra par organiskās ķīmijas datu bāzes lietošanas tiesību piegādi Latvijas Organiskās sintēzes institūtam ERAF līdzfinansētā projekta „Latvijas Organiskās sintēzes institūta institucionālās kapacitātes attīstība” ietvaros
Piegādātājs: American Chemical Society (through its Chemical Abstracts Service division)
Līguma summa: 95,484.32 EUR
Pielikums: Pamatojums_sarunu_proceduras_izvelei.docx


Iepirkuma nr.: OSI 2015/45 SP ERAF
Iepirkuma datums: 2015-12-03
Iepirkuma priekšmets: Sarunu procedūra par organiskās ķīmijas datu bāzes lietošanas tiesību piegādi Latvijas Organiskās sintēzes institūtam ERAF līdzfinansētā projekta „Latvijas Organiskās sintēzes institūta institucionālās kapacitātes attīstība” ietvaros
Piegādātājs: Elsevier B.V.
Līguma summa: 62,422.00 EUR
Pielikums: Pamatojums_sarunu_proceduras_izvelei.docx


Iepirkuma nr.: OSI 2015/44 SP ERAF
Iepirkuma datums: 2015-12-08
Iepirkuma priekšmets: Sarunu procedūra par zinātnisko žurnālu abonementu piegādi Latvijas Organiskās sintēzes institūtam ERAF līdzfinansētā projekta „Latvijas Organiskās sintēzes institūta institucionālās kapacitātes attīstība” ietvaros
Piegādātājs: Nav. Iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultāta.
Līguma summa: 0.00 EUR
Pielikums: Pamatojums_sarunu_proceduras_izvelei.docx


Iepirkuma nr.: OSI 2015/43 SP ERAF
Iepirkuma datums: 2015-12-09
Iepirkuma priekšmets: Sarunu procedūra par zinātnisko žurnālu abonementu piegādi Latvijas Organiskās sintēzes institūtam ERAF līdzfinansētā projekta „Latvijas Organiskās sintēzes institūta institucionālās kapacitātes attīstība” ietvaros
Piegādātājs: The Royal Society of Chemistry
Līguma summa: 11,096.40 EUR
Pielikums: Pamatojums_sarunu_proceduras_izvelei.docx


Iepirkuma nr.: OSI 2015/42 SP ERAF
Iepirkuma datums: 2015-12-15
Iepirkuma priekšmets: Sarunu procedūra par zinātnisko žurnālu abonementu piegādi Latvijas Organiskās sintēzes institūtam ERAF līdzfinansētā projekta „Latvijas Organiskās sintēzes institūta institucionālās kapacitātes attīstība” ietvaros
Piegādātājs: American Chemical Society
Līguma summa: 17,704.28 EUR
Pielikums: Pamatojums_sarunu_proceduras_izvelei.docx


Iepirkuma nr.: OSI 2015/41 SP ERAF
Iepirkuma datums: 2015-12-15
Iepirkuma priekšmets: Sarunu procedūra par zinātnisko žurnālu abonementu piegādi Latvijas Organiskās sintēzes institūtam ERAF līdzfinansētā projekta „Latvijas Organiskās sintēzes institūta institucionālās kapacitātes attīstība” ietvaros
Piegādātājs: Wiley
Līguma summa: 29,242.50 EUR
Pielikums: Pamatojums_sarunu_proceduras_izvelei.docx


Iepirkuma nr.: OSI 2015/40 MI ERAF
Iepirkuma datums: 2015-12-10
Iepirkuma priekšmets: Spektru apstrādes programmatūras piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam ERAF aktivitātes 2.1.1.3.3. ietvaros
Piegādātājs: NAV. Iepirkums pārtraukts.
Līguma summa: EUR
Pielikums: OSI_2015-40_MI_ERAF_nolikums.docx


Iepirkuma nr.: OSI 2015/39 MI ERAF
Iepirkuma datums: 2015-11-06
Iepirkuma priekšmets: Ledusskapju un ledus ģeneratoru piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam ERAF līdzfinansētā projekta „Farmācijas un biomedicīnas Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstība” ietvaros
Piegādātājs: SIA "NEO"; SIA "Grandus"
Līguma summa: 8,462.58 EUR
Pielikums: OSI_2015-39_MI_ERAF_nolikums.docx
Pielikums: 151106_Lemums_2015-39_MI-ERAF.pdf
Pielikums: Ligums_1_Lote_OSI_2015-39_MI_ERAF.pdf
Pielikums: Ligums_2_Lote_OSI_2015-39_MI_ERAF.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2015/37 AK ERAF
Iepirkuma datums: 2015-10-30
Iepirkuma priekšmets: Latvijas Organiskās sintēzes institūta (OSI) pilnveidotās resursu vadības un rezultātu pārvaldības politikas gala (ex-post) audits
Piegādātājs: SIA "Biznesa un audita centrs"
Līguma summa: 4,200.00 EUR
Pielikums: OSI_Nolikums_2015-37_AK_ERAF.docx
Pielikums: Pielikums_Nr_1_Expost_audita_proceduras.docx
Pielikums: Pielikums_Nr_2_Expost_audita_ zinojuma_forma.docx


Iepirkuma nr.: OSI 2015/36 AK ERAF
Iepirkuma datums: 2015-10-26
Iepirkuma priekšmets: Latvijas Organiskās sintēzes institūta (OSI) attīstības projektu tehniskā priekšizpēte un būvniecības ieceres tehniskās dokumentācijas sagatavošana
Piegādātājs: SIA „Ozola & Bula, arhitektu birojs”
Līguma summa: 30,000.00 EUR
Pielikums: OSI_Nolikums_2015-36_AK_ERAF.docx
Pielikums: 150915_Atbildes_pretendentam_OSI_2015-36_AK_ERAF.doc


Iepirkuma nr.: OSI 2015/35 AK ERAF
Iepirkuma datums: 2015-10-05
Iepirkuma priekšmets: Papildus darbi objektam „Darbnīcu ēkas nojaukšana un Laboratorijas korpusa ēkas jaunbūve Aizkraukles ielā 21, Rīgā”, ERAF projekta „Farmācijas un biomedicīnas Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstība” ietvaros
Piegādātājs: SIA "Velve"
Līguma summa: 115,234.74 EUR
Pielikums: Nolikums_OSI_2015-35_AK_ERAF.docx
Pielikums: Pielikums_Nr_1_Tehniskie_zimejumi.zip
Pielikums: Pielikums_Nr_2_Darbu_Apjomi.xlsx
Pielikums: Pielikums_Nr_3_Buvju_Inventarizacijas_lietas.pdf
Pielikums: Pielikums_Nr_4_Zemesgramata.pdf
Pielikums: 150908_Pazinojums_piegadatajiem_OSI_2015-35_AK_ERAF.doc
Pielikums: 150908_LABOTS_Nolikums_OSI_2015-35_AK_ERAF.docx
Pielikums: 150908_LABOTS_Pielikums_Nr_2_Darbu_Apjomi.xlsx
Pielikums: Pielikums_Nr_3_Tame_20_vaki.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2015/34 AK ERAF
Iepirkuma datums: 2015-11-13
Iepirkuma priekšmets: Dažādu pētniecības un paraugu apstrādes iekārtu piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam ERAF līdzfinansētā projekta „Farmācijas un biomedicīnas Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstība” ietvaros
Piegādātājs: SIA "Faneks", SIA "Armgate", SIA "Omnilab Baltic"
Līguma summa: 216,110.00 EUR
Pielikums: OSI_Nolikums_2015-34_AK_ERAF.docx
Pielikums: 150921_Pazinojums_piegadatajiem_OSI_2015-34_AK_ERAF.doc
Pielikums: 150921_LABOTS_OSI_Nolikums_2015-34_AK_ERAF.docx
Pielikums: 150928_Atbildes_pretendentam_OSI_2015-31_AK_ERAF.docx
Pielikums: 150928_Pazinojums_piegadatajiem_OSI_2015-34_AK_ERAF.doc
Pielikums: 150928_LABOTS_OSI_Nolikums_2015-34_AK_ERAF.docx


Iepirkuma nr.: OSI 2015/33 MI ERAF
Iepirkuma datums: 2015-11-04
Iepirkuma priekšmets: Laboratorijas trauku mazgājamo mašīnu piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam ERAF līdzfinansētā projekta „Farmācijas un biomedicīnas Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstība” ietvaros
Piegādātājs: SIA „A.Medical”
Līguma summa: 26,910.00 EUR
Pielikums: OSI_2015-33_MI_ERAF_nolikums.docx
Pielikums: 151102_Lemums_2015-33_MI_ERAF.pdf
Pielikums: Ligums_OSI_2015-33_MI_ERAF.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2015/32 AK ERAF
Iepirkuma datums: 2015-09-18
Iepirkuma priekšmets: Latvijas Organiskās sintēzes institūta attīstības stratēģijas izstrādes pakalpojumu sniegšana ERAF līdzfinansētā projekta „Latvijas Organiskās sintēzes institūta institucionālās kapacitātes attīstība” ietvaros
Piegādātājs: PricewaterhouseCoopers SIA
Līguma summa: 24,280.00 EUR
Pielikums: OSI_Nolikums_2015-32_AK_ERAF.docx


Iepirkuma nr.: OSI 2015/31 AK ERAF
Iepirkuma datums: 2015-08-24
Iepirkuma priekšmets: Asfalta seguma atjaunošana Latvijas Organiskās sintēzes institūtam pieguļošā teritorijā Aizkraukles ielā 21, Rīgā, ERAF projekta „Farmācijas un biomedicīnas Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstība” ietvaros
Piegādātājs: SIA „Velve”
Līguma summa: 83,459.30 EUR
Pielikums: Nolikums_OSI_2015-31_AK_ERAF.docx
Pielikums: Pielikums_Nr_1_Latv_Org_Sint_inst_piegul_terit_plans.pdf
Pielikums: Pielikums_Nr_2_Darbu_apjomi.xlsx
Pielikums: 150725_Atbildes_pretendentam_OSI_2015-31_AK_ERAF.docx
Pielikums: 150725_Pazinojums_piegadatajiem_OSI_2015-31_AK_ERAF.docx
Pielikums: 150725_PRECIZETS_Pielikums_Nr_2_Darbu_apjomi.xlsx


Iepirkuma nr.: 2015/30 MI
Iepirkuma datums: 2015-07-30
Iepirkuma priekšmets: Vispārīgā vienošanās par Latvijas Organiskās sintēzes institūta ikdienas darbības rezultātā radušos ķīmisko atkritumu savākšanu un utilizāciju 2015.-2018.gadā.
Piegādātājs: A/S BAO
Līguma summa: 41,999.99 EUR
Pielikums: OSI_2015-30_MI_nolikums.docx
Pielikums: 150730_Lemums_2015-30_MI.pdf
Pielikums: Ligums_OSI_2015-30_MI.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2015/29 AK ERAF
Iepirkuma datums: 2015-07-28
Iepirkuma priekšmets: Izmaksu-ieguvumu ekonomiskās analīzes, funkciju un uzdevumu ārējā audita kā arī atalgojuma un motivācijas sistēmas izstrādes pakalpojumu sniegšana Latvijas Organiskās sintēzes institūtam ERAF līdzfinansētā projekta „Latvijas Organiskās sintēzes inst
Piegādātājs: SIA „Konsorts”; SIA „KPMG Baltics”
Līguma summa: 42,600.00 EUR
Pielikums: OSI_Nolikums_2015-29_AK_ERAF.docx
Pielikums: 150706_Atbildes_pretendentam_OSI_2015-29_AK_ERAF.doc
Pielikums: 150710_Atbildes_pretendentam_OSI_2015-29_AK_ERAF.doc


Iepirkuma nr.: OSI 2015/28 AK ERAF
Iepirkuma datums: 2015-02-09
Iepirkuma priekšmets: Dažādu iekārtu farmakoloģijas laboratorijai un ūdens attīrīšanas iekārtu piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam ERAF līdzfinansētā projekta „Farmācijas un biomedicīnas Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstība”
Piegādātājs: SIA „Faneks”, SIA „Labochema Latvija” , SIA „Diamet”, SIA „Medilink”, Siemens Osakeyhtio Latvijas filiāle, SIA „Omnilab Baltic”, SIA „Diamedica”, SIA „Quantum Latvija”, SIA „GenMedica Baltic”, SIA „Mediq Latvija", SIA „Adrona”
Līguma summa: 161,902.38 EUR
Pielikums: OSI_Nolikums_2015-28_AK_ERAF.docx
Pielikums: 150713_Atbildes_pretendentam_OSI_2015-28_AK_ERAF.doc