Iepirkumu arhīvs


Iepirkuma nr.: OSI 2015/34 AK ERAF
Iepirkuma datums: 2015-11-13
Iepirkuma priekšmets: Dažādu pētniecības un paraugu apstrādes iekārtu piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam ERAF līdzfinansētā projekta „Farmācijas un biomedicīnas Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstība” ietvaros
Piegādātājs: SIA "Faneks", SIA "Armgate", SIA "Omnilab Baltic"
Līguma summa: 216,110.00 EUR
Pielikums: OSI_Nolikums_2015-34_AK_ERAF.docx
Pielikums: 150921_Pazinojums_piegadatajiem_OSI_2015-34_AK_ERAF.doc
Pielikums: 150921_LABOTS_OSI_Nolikums_2015-34_AK_ERAF.docx
Pielikums: 150928_Atbildes_pretendentam_OSI_2015-31_AK_ERAF.docx
Pielikums: 150928_Pazinojums_piegadatajiem_OSI_2015-34_AK_ERAF.doc
Pielikums: 150928_LABOTS_OSI_Nolikums_2015-34_AK_ERAF.docx


Iepirkuma nr.: OSI 2015/33 MI ERAF
Iepirkuma datums: 2015-11-04
Iepirkuma priekšmets: Laboratorijas trauku mazgājamo mašīnu piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam ERAF līdzfinansētā projekta „Farmācijas un biomedicīnas Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstība” ietvaros
Piegādātājs: SIA „A.Medical”
Līguma summa: 26,910.00 EUR
Pielikums: OSI_2015-33_MI_ERAF_nolikums.docx
Pielikums: 151102_Lemums_2015-33_MI_ERAF.pdf
Pielikums: Ligums_OSI_2015-33_MI_ERAF.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2015/32 AK ERAF
Iepirkuma datums: 2015-09-18
Iepirkuma priekšmets: Latvijas Organiskās sintēzes institūta attīstības stratēģijas izstrādes pakalpojumu sniegšana ERAF līdzfinansētā projekta „Latvijas Organiskās sintēzes institūta institucionālās kapacitātes attīstība” ietvaros
Piegādātājs: PricewaterhouseCoopers SIA
Līguma summa: 24,280.00 EUR
Pielikums: OSI_Nolikums_2015-32_AK_ERAF.docx


Iepirkuma nr.: OSI 2015/31 AK ERAF
Iepirkuma datums: 2015-08-24
Iepirkuma priekšmets: Asfalta seguma atjaunošana Latvijas Organiskās sintēzes institūtam pieguļošā teritorijā Aizkraukles ielā 21, Rīgā, ERAF projekta „Farmācijas un biomedicīnas Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstība” ietvaros
Piegādātājs: SIA „Velve”
Līguma summa: 83,459.30 EUR
Pielikums: Nolikums_OSI_2015-31_AK_ERAF.docx
Pielikums: Pielikums_Nr_1_Latv_Org_Sint_inst_piegul_terit_plans.pdf
Pielikums: Pielikums_Nr_2_Darbu_apjomi.xlsx
Pielikums: 150725_Atbildes_pretendentam_OSI_2015-31_AK_ERAF.docx
Pielikums: 150725_Pazinojums_piegadatajiem_OSI_2015-31_AK_ERAF.docx
Pielikums: 150725_PRECIZETS_Pielikums_Nr_2_Darbu_apjomi.xlsx


Iepirkuma nr.: 2015/30 MI
Iepirkuma datums: 2015-07-30
Iepirkuma priekšmets: Vispārīgā vienošanās par Latvijas Organiskās sintēzes institūta ikdienas darbības rezultātā radušos ķīmisko atkritumu savākšanu un utilizāciju 2015.-2018.gadā.
Piegādātājs: A/S BAO
Līguma summa: 41,999.99 EUR
Pielikums: OSI_2015-30_MI_nolikums.docx
Pielikums: 150730_Lemums_2015-30_MI.pdf
Pielikums: Ligums_OSI_2015-30_MI.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2015/29 AK ERAF
Iepirkuma datums: 2015-07-28
Iepirkuma priekšmets: Izmaksu-ieguvumu ekonomiskās analīzes, funkciju un uzdevumu ārējā audita kā arī atalgojuma un motivācijas sistēmas izstrādes pakalpojumu sniegšana Latvijas Organiskās sintēzes institūtam ERAF līdzfinansētā projekta „Latvijas Organiskās sintēzes inst
Piegādātājs: SIA „Konsorts”; SIA „KPMG Baltics”
Līguma summa: 42,600.00 EUR
Pielikums: OSI_Nolikums_2015-29_AK_ERAF.docx
Pielikums: 150706_Atbildes_pretendentam_OSI_2015-29_AK_ERAF.doc
Pielikums: 150710_Atbildes_pretendentam_OSI_2015-29_AK_ERAF.doc


Iepirkuma nr.: OSI 2015/28 AK ERAF
Iepirkuma datums: 2015-02-09
Iepirkuma priekšmets: Dažādu iekārtu farmakoloģijas laboratorijai un ūdens attīrīšanas iekārtu piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam ERAF līdzfinansētā projekta „Farmācijas un biomedicīnas Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstība”
Piegādātājs: SIA „Faneks”, SIA „Labochema Latvija” , SIA „Diamet”, SIA „Medilink”, Siemens Osakeyhtio Latvijas filiāle, SIA „Omnilab Baltic”, SIA „Diamedica”, SIA „Quantum Latvija”, SIA „GenMedica Baltic”, SIA „Mediq Latvija", SIA „Adrona”
Līguma summa: 161,902.38 EUR
Pielikums: OSI_Nolikums_2015-28_AK_ERAF.docx
Pielikums: 150713_Atbildes_pretendentam_OSI_2015-28_AK_ERAF.doc


Iepirkuma nr.: OSI 2015/27 BI
Iepirkuma datums: 2015-07-06
Iepirkuma priekšmets: Starptautiska interaktīva mācību semināra “Konkurētspējīga projektu pieteikuma sagatavošana un īstenošana ES zinātnes un inovāciju programmā “Apvārsnis 2020”” norises vietas nodrošināšana un dalībnieku uzņemšanas pakalpojumu sniegšana Latvijas Organ
Piegādātājs: SIA "Ērgļi divi"
Līguma summa: 1,896.86 EUR
Pielikums: OSI_2015-27_BI_Nolikums.docx


Iepirkuma nr.: OSI 2015/26 AK ERAF
Iepirkuma datums: 2015-07-09
Iepirkuma priekšmets: Latvijas Organiskās sintēzes institūta noliktavas ēkas renovācija Aizkraukles ielā 21, Rīgā, ERAF projekta „Farmācijas un biomedicīnas Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstība” ietvaros
Piegādātājs: SIA "Velve"
Līguma summa: 161,909.92 EUR
Pielikums: Nolikums_OSI_2015-26_AK_ERAF.docx
Pielikums: Pielikums_Nr_1_Noliktavas_ekas_renovacija_Tehniskais_projekts.zip
Pielikums: Pielikums_Nr_3_Buvju_Inventarizacijas_lietas.pdf
Pielikums: Pielikums_Nr_2_Darbu_Apjomi_OSI_2015-26_AK_ERAF.xlsx
Pielikums: Pielikums_Nr_4_Zemesgramata.pdf
Pielikums: 150605_Atbildes_pretendentam_OSI_2015-26_AK_ERAF.doc
Pielikums: 150609_Atbildes_pretendentam_OSI_2015-26_AK_ERAF.doc
Pielikums: 150609_Pazinojums_piegadatajiem_OSI_2015-26_AK_ERAF.doc
Pielikums: Pielikums_Nr_5_AR_dalas_7_lapa_precizeta.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2015/25 AK ERAF
Iepirkuma datums: 2015-07-28
Iepirkuma priekšmets: Laboratorijas dzīvnieku turēšanas un izpētes iekārtu piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam ERAF līdzfinansētā projekta „Farmācijas un biomedicīnas Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstība” ietvaros
Piegādātājs: AnimaLab Sp. z o.o., SIA „Adrona”, SIA „A. Medical”, SIA „Labochema Latvija”
Līguma summa: 875,581.00 EUR
Pielikums: OSI_Nolikums_2015-25_AK_ERAF.docx
Pielikums: 150526_Pazinojums_piegadatajiem_OSI_2015-25_AK_ERAF.doc
Pielikums: 150526_OSI_Nolikums_2015-25_AK_ERAF_LABOTS.docx
Pielikums: 150527_Pazinojums_piegadatajiem_OSI_2015-25_AK_ERAF.doc
Pielikums: 150527_OSI_Nolikums_2015-25_AK_ERAF_LABOTS.docx


Iepirkuma nr.: OSI 2015/24 AK ERAF
Iepirkuma datums: 2015-07-15
Iepirkuma priekšmets: Dažādu iekārtu farmakoloģiskiem pētījumiem piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam ERAF līdzfinansētā projekta „Farmācijas un biomedicīnas Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstība” ietvaros
Piegādātājs: Oroboros Instruments GmbH; UAB „Lokmis”; Noldus Information Technology
Līguma summa: 152,039.00 EUR
Pielikums: OSI_Nolikums_2015-24_AK_ERAF.docx
Pielikums: Reglations_Open_comp_OSI_2015-24_AK_ERAF.docx
Pielikums: 150602_Pazinojums_piegadatajiem_OSI_2015-24_AK_ERAF.docx
Pielikums: 150602_OSI_Nolikums_2015-24_AK_ERAF_LABOTS.docx
Pielikums: 150602_Reglations_Open_comp_OSI_2015-24_AK_ERAF_CORRECTED.docx


Iepirkuma nr.: OSI 2015/23 AK ERAF
Iepirkuma datums: 2015-08-31
Iepirkuma priekšmets: Laboratorijas mēbeļu piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam ERAF līdzfinansētā projekta „Farmācijas un biomedicīnas Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstība” ietvaros
Piegādātājs: SIA „Armgate”
Līguma summa: 316,254.00 EUR
Pielikums: Pielikums_Nr_1_Mebeles_pirmais_stavs.pdf
Pielikums: Pielikums_Nr_2_Mebeles_otrais_stavs.pdf
Pielikums: OSI_Nolikums_2015-23_AK_ERAF.docx
Pielikums: Pielikums_Nr_3_Mebeles_tresais_stavs.pdf
Pielikums: 150521_Pazinojums_piegadatajiem_OSI_2015-23_AK_ERAF.doc
Pielikums: 150521_OSI_Nolikums_2015-23_AK_ERAF_LABOTS.docx
Pielikums: 150525_Pazinojums_piegadatajiem_OSI_2015-23_AK_ERAF.doc
Pielikums: 150525_OSI_Nolikums_2015-23_AK_ERAF_LABOTS.docx
Pielikums: 150602_Pazinojums_piegadatajiem_OSI_2015-23_AK_ERAF.doc
Pielikums: 150602_OSI_Nolikums_2015-23_AK_ERAF_LABOTS.docx


Iepirkuma nr.: OSI 2015/22 MI
Iepirkuma datums: 2015-05-27
Iepirkuma priekšmets: Latvijas Organiskās sintēzes institūta telpu uzkopšanas pakalpojumi
Piegādātājs: SIA "Tīrības centrs"
Līguma summa: 17,615.23 EUR
Pielikums: OSI_2015-22_MI_Nolikums.docx
Pielikums: 150527_Lemums_OSI_2015-22_MI.pdf
Pielikums: Ligums_OSI_2015-22_MI.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2015/21 MI
Iepirkuma datums: 2015-05-15
Iepirkuma priekšmets: Latvijas Organiskās sintēzes institūta fiziskās un tehniskās apsardzes nodrošināšana
Piegādātājs: SIA "Apsardze Karavīrs"
Līguma summa: 24,883.20 EUR
Pielikums: OSI_2015-21_MI_Nolikums.docx
Pielikums: 150515_Lemums_OSI_2015-21_MI.pdf
Pielikums: Ligums_OSI_2015-21_MI.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2015/20 AK ERAF
Iepirkuma datums: 2015-06-04
Iepirkuma priekšmets: Zinātniskas programmatūras ķīmisko struktūru zīmēšanai, analīzei, un bioloģisko ceļu zīmēšanai piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam ERAF aktivitātes 2.1.1.3.3. ietvaros
Piegādātājs: SIA „Biroja IT Sistēmas”
Līguma summa: 71,430.00 EUR
Pielikums: OSI_Nolikums_2015-20_AK_ERAF.docx


Iepirkuma nr.: OSI 2015/19 BI
Iepirkuma datums: 2015-05-11
Iepirkuma priekšmets: Starptautiska, interaktīva 2-dienu mācību semināra “Konkurētspējīga projektu pieteikuma sagatavošana un īstenošana ES zinātnes un inovāciju programmā “Apvārsnis 2020”” lektora/u (semināra vadītāja/u) pakalpojumi
Piegādātājs: Steinbeis- orschungszentrum Technologie-Management Nordost (SFZ)
Līguma summa: 6,825.00 EUR
Pielikums: OSI_Nolikums_BI_2015-19 BI.docx
Pielikums: 3_Iep_kom_prot_Nr_2013-26_03_Lemums_par_uzvaretaju.doc


Iepirkuma nr.: OSI 2015/15 AK ERAF
Iepirkuma datums: 2015-05-21
Iepirkuma priekšmets: Jaunas laboratorijas ēkas būvniecība Aizkraukles ielā 21, Rīgā ERAF projekta „Farmācijas un biomedicīnas Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstība” ietvaros
Piegādātājs: SIA „Velve”
Līguma summa: 337,009.26 EUR
Pielikums: Nolikums_OSI_2015-15_AK_ERAF.docx
Pielikums: Pielikums_Nr_1_Laboratorijas_ekas_jaunbuve_Tehniskais_projekts.7z.003
Pielikums: Pielikums_Nr_2_DARBU_APJOMI_OSI_2015-15_AK_ERAF.xlsx
Pielikums: Pielikums_Nr_3_Buvju_Inventarizacijas_lietas.pdf
Pielikums: Pielikums_Nr_4_Zemesgramata.pdf
Pielikums: 150407_Atbildes_pretendentam_OSI_2015-15_AK_ERAF.doc
Pielikums: 150407_Atbildes_pretendentam_II_OSI_2015-15_AK_ERAF.doc
Pielikums: 150409_Atbildes_pretendentam_OSI_2015-15_AK_ERAF.doc
Pielikums: 150410_Atbildes_pretendentam_OSI_2015-15_AK_ERAF.doc
Pielikums: 150410_Atbildes_pretendentam_II_OSI_2015-15_AK_ERAF.doc
Pielikums: 150413_Atbildes_pretendentam_OSI_2015-15_AK_ERAF.doc
Pielikums: 150413_Atbildes_pretendentam_II_OSI_2015-15_AK_ERAF.doc
Pielikums: 150413_LABOTS_Nolikums_OSI_2015-15_AK_ERAF.docx
Pielikums: 150413_LABOTS_Pielikums_Nr_2_DARBU_APJOMI_OSI_2015-15_AK_ERAF.xlsx
Pielikums: 150413_Pazinojums_piegadatajiem_OSI_2015-15_AK_ERAF.doc
Pielikums: 150419_Atbildes_pretendentam_OSI_2015-15_AK_ERAF.doc
Pielikums: 150424_Atbildes_pretendentam_OSI_2015-15_AK_ERAF.doc


Iepirkuma nr.: OSI 2015/18 MI
Iepirkuma datums: 2017-01-25
Iepirkuma priekšmets: Saimniecības preču piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Piegādātājs: Nav. Iepirkuma procedūra pārtraukta.
Līguma summa: 0.00 EUR
Pielikums: Nolikums_OSI_2015-18_MI.docx
Pielikums: 170125_Protokols_Lemums_2015-48_MI.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2015/17 MI
Iepirkuma datums: 2015-06-26
Iepirkuma priekšmets: Molekulārģenētiskie un gēnu ekspresijas pētījumi VPP BIOMEDICINA apakšprojekta „DNS reparācijas fermentu molekulārģenētiskā un farmakoloģiskā izpēte saistībā ar metabolām slimībām
Piegādātājs: Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts”
Līguma summa: 5,600.00 EUR
Pielikums: OSI_2015-17_MI_VPP_nolikums.docx
Pielikums: 150626_Lemums_2015-17_MI.pdf
Pielikums: Ligums_OSI_2015-17_MI.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2015/16 MI ESF
Iepirkuma datums: 2015-04-30
Iepirkuma priekšmets: DNS reparācijas fermentu aktivitātes izpētes ESF projekta 2013/0043/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/002 „Jaunas starpnozaru grupas izveide efektīvu diabētiskās nefropātijas ārstēšanas līdzekļu meklējumiem” ietvaros
Piegādātājs: LXRepair SAS
Līguma summa: 6,005.91 EUR
Pielikums: Nolikums_OSI_2015-16_MI_ESF.docx
Pielikums: Nolikums_OSI_2015-16_MI_ESF_ENG.docx
Pielikums: 150430_Lemums_2015-16_MI ESF.pdf
Pielikums: Ligums_OSI_2015-16_MI_ESF.pdf