Iepirkumu arhīvs


Iepirkuma nr.: OSI 2016/24 AK
Iepirkuma datums: 2016-09-26
Iepirkuma priekšmets: Izmēģinājumu dzīvnieku piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Piegādātājs: NAV. Iepirkums pārtraukts.
Līguma summa: EUR
Pielikums: OSI_Nolikums_2016-24_AK.docx
Pielikums: OSI_Tender_Regulations_2016-24_AK_EN.docx
Pielikums: 160926_Pazinojums_piegadatajiem_OSI_2016-24_AK.docx


Iepirkuma nr.: OSI 2016/23 AK
Iepirkuma datums: 2016-12-22
Iepirkuma priekšmets: Vispārīgās vienošanās noslēgšana par pētījumiem nepieciešamo reaģentu piegādi Latvijas Organiskās sintēzes institūtam 2017. - 2019. gados – katalogu vienošanās
Piegādātājs: SIA „HPLC Solutions”; SIA „Interlux”; SIA „GenMedica Baltic”; SIA „Biotecha Latvija”; SIA „Labochema Latvija”; SIA „Relakem”.
Līguma summa: 2,000,000.00 EUR
Pielikums: OSI_Nolikums_2016-23_AK_VV_katalogu-1.docx
Pielikums: 160919_Pazinojums_piegadatajiem_OSI_2016-23_AK.docx
Pielikums: 160919_LABOTS_OSI_Nolikums_2016-23_AK_VV_katalogu.docx
Pielikums: 161020_Pazinojums_piegadatajiem_OSI_2016-23_AK.docx
Pielikums: 161020_LABOTS_OSI_Nolikums_2016-23_AK_VV_katalogu.docx
Pielikums: 161028_Pazinojums_piegadatajiem_OSI_2016-23_AK.docx
Pielikums: 161028_LABOTS_Nolikums_OSI_2016-23_AK.docx


Iepirkuma nr.: OSI 2016/22 AK
Iepirkuma datums: 2017-01-26
Iepirkuma priekšmets: Vispārīgās vienošanās noslēgšana par pētījumiem nepieciešamo reaģentu, materiālu un komponentu piegādi Latvijas Organiskās sintēzes institūtam 2017. - 2019. gados
Piegādātājs: SIA „Sarstedt”; SIA „Mediq Latvija”; SIA „HPLC Solutions”; SIA „Enola”; SIA „Saint-Tech”; SIA „Invitros”; SIA „Medilink”; SIA „Balta Lab”; SIA „Antols-Him”; SIA „Lar’L”; SIA „BioAvots”; SIA „Brama”; SIA „Relakem”; SIA „Biotecha Latvija”; SIA „Faneks”; SIA „Quantum Latvija”; Inbio OU; SIA „GenMedica Baltic”; SIA „Interlux”; SIA „Labochema Latvija”; SIA „GenEra”
Līguma summa: 2,000,000.00 EUR
Pielikums: OSI_Nolikums_2016-22_AK.docx
Pielikums: 160919_Pazinojums_piegadatajiem_OSI_2016-22_AK.docx
Pielikums: 160919_LABOTS_OSI_Nolikums_2016-22_AK.docx
Pielikums: 161020_Pazinojums_piegadatajiem_OSI_2016-22_AK.docx
Pielikums: 161020_LABOTS_OSI_Nolikums_2016-22_AK-1.docx


Iepirkuma nr.: OSI 2016/21 MI
Iepirkuma datums: 2016-08-04
Iepirkuma priekšmets: Latvijas Organiskās sintēzes institūta nekustamā un kustamā īpašumu apdrošināšana 2016. -2019.gadiem
Piegādātājs: AAS „Balta”
Līguma summa: 21,678.00 EUR
Pielikums: OSI_2016-21_MI_nolikums.docx
Pielikums: 160804_Lemums_2016-21_MI.pdf
Pielikums: Ligums_OSI_2015-21_MI.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2016/20 BI
Iepirkuma datums: 2016-07-27
Iepirkuma priekšmets: Starptautiska zinātniska pasākuma “Workshop on Electrochemistry” norises vietas nodrošināšanas, ēdināšanas un dalībnieku uzņemšanas pakalpojumu sniegšana Latvijas Organiskās sintēzes institūtam 2016.gada 25. un 26.augustā
Piegādātājs: SIA „Ērgļi Divi”
Līguma summa: 2,723.35 EUR
Pielikums: OSI_2016-20_BI_Nolikums.docx


Iepirkuma nr.: OSI 2016/18 MI
Iepirkuma datums: 2016-07-01
Iepirkuma priekšmets: Latvijas Organiskās sintēzes institūta fiziskās un tehniskās apsardzes nodrošināšana
Piegādātājs: Komandītsabiedrība „Karavīrs Group”
Līguma summa: 28,857.60 EUR
Pielikums: 160701_Lemums_2016-18_MI.pdf
Pielikums: Ligums_OSI_2016-18_MI.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2016/19 MI
Iepirkuma datums: 2016-07-05
Iepirkuma priekšmets: Latvijas Organiskās sintēzes ēku vēdināšanas, dzesēšanas un siltuma apgādes sistēmu uzturēšana un apkope
Piegādātājs: SIA „Lafivents Serviss”
Līguma summa: 18,323.84 EUR
Pielikums: OSI_2016-19_MI_nolikums.docx
Pielikums: Nolikuma_pielikums_Nr_1_Darbu_apjomi.xlsx
Pielikums: 160705_Lemums_2016-19_MI.pdf
Pielikums: Ligums_OSI_2016-19_MI.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2016/17 MI
Iepirkuma datums: 2016-06-22
Iepirkuma priekšmets: Latvijas Organiskās sintēzes institūta telpu uzkopšanas pakalpojumi
Piegādātājs: SIA „Cleanhouse”
Līguma summa: 19,415.17 EUR
Pielikums: OSI_2016-17_MI_nolikums.docx
Pielikums: 160622_Lemums_2016-17_MI.pdf
Pielikums: Ligums_OSI_2016-17_MI.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2016/16 MI ERAF
Iepirkuma datums: 2016-06-14
Iepirkuma priekšmets: Strukturālās bioloģijas pētījumi ar rentgenstruktūranalīzes metodi ERAF 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” projekta „Diazonamīda mazmolekulārie struktūranalogi kā pretvēža līdzekļi” ietvaros
Piegādātājs: APP Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
Līguma summa: 40,000.00 EUR
Pielikums: OSI_2016-16_MI_ERAF_nolikums.docx
Pielikums: 160614_Lemums_2016-16_MI_ERAF.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2016/15 BI
Iepirkuma datums: 2016-06-09
Iepirkuma priekšmets: Organizatoru pakalpojumu sniegšana Latvijas Organiskās sintēzes institūtam starptautiskās konferences „Balticum Organicum Syntheticum 2016” un simpozija „pre-BOS2016” rīkošanai.
Piegādātājs: SIA „3K Management”
Līguma summa: 38,101.71 EUR
Pielikums: OSI_2016-15_BI_Nolikums.docx
Pielikums: 160525_Atbildes_pretendentam_OSI_2016-15_BI.docx
Pielikums: 160527_Atbildes_pretendentam_OSI_2016-15_BI-1.docx


Iepirkuma nr.: OSI 2016/14 MI
Iepirkuma datums: 2016-05-27
Iepirkuma priekšmets: Papildus darbi objektiem „Darbnīcu ēkas nojaukšana un Laboratorijas korpusa ēkas jaunbūve Aizkraukles ielā 21, Rīgā”, „Laboratorijas ēkas jaunbūve” un „Organiskās sintēzes institūta noliktavas ēkas renovācija Aizkraukles ielā 21, Rīgā”
Piegādātājs: SIA "Velve"
Līguma summa: 139,557.17 EUR
Pielikums: OSI_2016-14_MI_nolikums.docx
Pielikums: Pielikums_Nr_1_Tehniskas_specifikacijas.zip
Pielikums: Pielikums_Nr_2_Darbu_apjomi.xlsx
Pielikums: 160527_Lemums_2016-14_MI.pdf
Pielikums: Ligums_OSI_2016-14_MI.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2016/13 MI
Iepirkuma datums: 2016-05-19
Iepirkuma priekšmets: Rentgendifraktometra rentgenlampas piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Piegādātājs: SIA „Armgate”
Līguma summa: 10,150.00 EUR
Pielikums: OSI_2016-13_MI_nolikums.docx
Pielikums: 160519_Lemums_2016-13_MI.pdf
Pielikums: Ligums_2016-13_MI-1.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2016/12 MI
Iepirkuma datums: 2016-04-27
Iepirkuma priekšmets: Vispārīgā vienošanās par šķidrā hēlija, šķidrā slāpekļa un sausā ledus piegādi Latvijas Organiskās sintēzes institūtam 2016. un 2017. gados
Piegādātājs: SIA „AGA”; SIA „Elme Messer L”
Līguma summa: 41,999.99 EUR
Pielikums: OSI_2016-12_MI_nolikums.docx
Pielikums: 160427_Lemums_2016-12_MI.pdf
Pielikums: Ligums_2016-12_MI.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2016/01 MI
Iepirkuma datums: 2016-04-14
Iepirkuma priekšmets: Starptautiska zinātniska pasākuma “Profesora Gustava Vanaga piemiņas konference” norises vietas nodrošināšana, ēdināšanas un dalībnieku uzņemšanas pakalpojumu sniegšana Latvijas Organiskās sintēzes institūtam no 2016. gada 16.maija līdz 17. maijam
Piegādātājs: SIA „Albert Management”
Līguma summa: 4,242.80 EUR
Pielikums: 160415_Lemums_2016-01_MI.pdf
Pielikums: Ligums_OSI_2016-01_MI.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2016/11 MI
Iepirkuma datums: 2016-05-10
Iepirkuma priekšmets: Latvijas Organiskās sintēzes institūta noliktavas ēkas siltināšanas tehniskā projekta izstrāde
Piegādātājs: SIA „Ozola & Bula, arhitektu birojs”
Līguma summa: 9,580.00 EUR
Pielikums: OSI_2016-11_MI_nolikums.docx
Pielikums: 160510_Lemums_2016-11_MI.pdf
Pielikums: Ligums_OzolaBula.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2016/10 MI
Iepirkuma datums: 2016-05-10
Iepirkuma priekšmets: Deiterēto šķīdinātāju piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam 2016. gadā
Piegādātājs: Euriso-Top SAS
Līguma summa: 6,150.00 EUR
Pielikums: OSI_2016-10_MI_Nolikums.docx
Pielikums: OSI_2016-10_MI_Regulations_EN.docx
Pielikums: Ligums_OSI_2016-10_MI.pdf
Pielikums: 160510_Lemums_2016-10_MI.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2016/09 SP
Iepirkuma datums: 2016-05-13
Iepirkuma priekšmets: Sarunu procedūra par fluorescences ierosmes lāzera un fluorescences emisijas filtru komplekta mazo dzīvnieku fluorescences emisijas datortomogrāfijas iekārtai piegādi Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Piegādātājs: SIA „GenMedica Baltic”
Līguma summa: 18,000.00 EUR
Pielikums: Pamatojums_sarunu_proceduras_izvelei_OSI_2016-09_SP.docx


Iepirkuma nr.: OSI 2016/08 BI
Iepirkuma datums: 2016-04-28
Iepirkuma priekšmets: Starptautiskās konferences „Balticum Organicum Syntheticum 2016” dalībnieku ēdināšanas pakalpojuma sniegšana no 2016. gada 3. jūlija līdz 6. jūlijam
Piegādātājs: SIA "OZRT"
Līguma summa: 12,252.00 EUR
Pielikums: OSI_2016-08_BI_Nolikums.docx
Pielikums: 160401_Atbildes_pretendentam_OSI_2016-08_BI.docx


Iepirkuma nr.: OSI 2016/06 AK
Iepirkuma datums: 2016-04-21
Iepirkuma priekšmets: Inhalējāmās narkozes aparāta un organizēto molekulāro struktūru pētīšanas iekārtas piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam ES 7. ietvara projekta „Baltijas reģiona jauns zāļu pētījumu centrs: Latvijas Organiskās sintēzes institūta pētniecisko un inovācijas kapacitāšu veicināšana” ietvaros.
Piegādātājs: SIA „Labochema Latvija”; SIA „Derox”
Līguma summa: 64,407.00 EUR
Pielikums: OSI_Nolikums_2016-06_AK.docx


Iepirkuma nr.: OSI 2016/07 MI
Iepirkuma datums: 2016-03-14
Iepirkuma priekšmets: Starptautiskās konferences “BOS2016” informatīvo materiālu nodrošināšana
Piegādātājs: SIA „3K Management”
Līguma summa: 7,561.00 EUR
Pielikums: OSI_2016-07_MI_nolikums.docx
Pielikums: 160314_Lemums_2016-07_MI.pdf
Pielikums: Ligums_OSI_2016-07_MI.pdf