Iepirkumu arhīvs


Iepirkuma nr.: OSI 2016/12 MI
Iepirkuma datums: 2016-04-27
Iepirkuma priekšmets: Vispārīgā vienošanās par šķidrā hēlija, šķidrā slāpekļa un sausā ledus piegādi Latvijas Organiskās sintēzes institūtam 2016. un 2017. gados
Piegādātājs: SIA „AGA”; SIA „Elme Messer L”
Līguma summa: 41,999.99 EUR
Pielikums: OSI_2016-12_MI_nolikums.docx
Pielikums: 160427_Lemums_2016-12_MI.pdf
Pielikums: Ligums_2016-12_MI.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2016/01 MI
Iepirkuma datums: 2016-04-14
Iepirkuma priekšmets: Starptautiska zinātniska pasākuma “Profesora Gustava Vanaga piemiņas konference” norises vietas nodrošināšana, ēdināšanas un dalībnieku uzņemšanas pakalpojumu sniegšana Latvijas Organiskās sintēzes institūtam no 2016. gada 16.maija līdz 17. maijam
Piegādātājs: SIA „Albert Management”
Līguma summa: 4,242.80 EUR
Pielikums: 160415_Lemums_2016-01_MI.pdf
Pielikums: Ligums_OSI_2016-01_MI.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2016/11 MI
Iepirkuma datums: 2016-05-10
Iepirkuma priekšmets: Latvijas Organiskās sintēzes institūta noliktavas ēkas siltināšanas tehniskā projekta izstrāde
Piegādātājs: SIA „Ozola & Bula, arhitektu birojs”
Līguma summa: 9,580.00 EUR
Pielikums: OSI_2016-11_MI_nolikums.docx
Pielikums: 160510_Lemums_2016-11_MI.pdf
Pielikums: Ligums_OzolaBula.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2016/10 MI
Iepirkuma datums: 2016-05-10
Iepirkuma priekšmets: Deiterēto šķīdinātāju piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam 2016. gadā
Piegādātājs: Euriso-Top SAS
Līguma summa: 6,150.00 EUR
Pielikums: OSI_2016-10_MI_Nolikums.docx
Pielikums: OSI_2016-10_MI_Regulations_EN.docx
Pielikums: Ligums_OSI_2016-10_MI.pdf
Pielikums: 160510_Lemums_2016-10_MI.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2016/09 SP
Iepirkuma datums: 2016-05-13
Iepirkuma priekšmets: Sarunu procedūra par fluorescences ierosmes lāzera un fluorescences emisijas filtru komplekta mazo dzīvnieku fluorescences emisijas datortomogrāfijas iekārtai piegādi Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Piegādātājs: SIA „GenMedica Baltic”
Līguma summa: 18,000.00 EUR
Pielikums: Pamatojums_sarunu_proceduras_izvelei_OSI_2016-09_SP.docx


Iepirkuma nr.: OSI 2016/08 BI
Iepirkuma datums: 2016-04-28
Iepirkuma priekšmets: Starptautiskās konferences „Balticum Organicum Syntheticum 2016” dalībnieku ēdināšanas pakalpojuma sniegšana no 2016. gada 3. jūlija līdz 6. jūlijam
Piegādātājs: SIA "OZRT"
Līguma summa: 12,252.00 EUR
Pielikums: OSI_2016-08_BI_Nolikums.docx
Pielikums: 160401_Atbildes_pretendentam_OSI_2016-08_BI.docx


Iepirkuma nr.: OSI 2016/06 AK
Iepirkuma datums: 2016-04-21
Iepirkuma priekšmets: Inhalējāmās narkozes aparāta un organizēto molekulāro struktūru pētīšanas iekārtas piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam ES 7. ietvara projekta „Baltijas reģiona jauns zāļu pētījumu centrs: Latvijas Organiskās sintēzes institūta pētniecisko un inovācijas kapacitāšu veicināšana” ietvaros.
Piegādātājs: SIA „Labochema Latvija”; SIA „Derox”
Līguma summa: 64,407.00 EUR
Pielikums: OSI_Nolikums_2016-06_AK.docx


Iepirkuma nr.: OSI 2016/07 MI
Iepirkuma datums: 2016-03-14
Iepirkuma priekšmets: Starptautiskās konferences “BOS2016” informatīvo materiālu nodrošināšana
Piegādātājs: SIA „3K Management”
Līguma summa: 7,561.00 EUR
Pielikums: OSI_2016-07_MI_nolikums.docx
Pielikums: 160314_Lemums_2016-07_MI.pdf
Pielikums: Ligums_OSI_2016-07_MI.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2016/05 MI
Iepirkuma datums: 2016-03-10
Iepirkuma priekšmets: Vispārīgā vienošanās par laboratorijā izmantojamo gāzu piegādi Latvijas Organiskās sintēzes institūtam 2016. līdz 2018. gados
Piegādātājs: SIA „AGA”, SIA „Airok” un SIA „Elme Messer L”
Līguma summa: 41,999.99 EUR
Pielikums: OSI_2016-05_MI_nolikums.docx
Pielikums: 160310_Lemums_2016-05_MI.pdf
Pielikums: Ligums_OSI_2016-05_MI.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2016/04 BI
Iepirkuma datums: 2016-03-16
Iepirkuma priekšmets: Starptautiska zinātniska pasākuma “Knowledge2innovation” norises vietas nodrošināšanas, ēdināšanas un dalībnieku uzņemšanas pakalpojumu sniegšana Latvijas Organiskās sintēzes institūtam no 2016. gada 27. aprīļa līdz 28. aprīlim
Piegādātājs: SIA „HWS Management”
Līguma summa: 4,847.14 EUR
Pielikums: OSI_2016-04_BI_Nolikums.docx
Pielikums: 160210_Atbildes_pretendentam_OSI_2016-04_BI.docx
Pielikums: 160212_Atbildes_pretendentam_OSI_2016-04_BI1.docx


Iepirkuma nr.: OSI 2016/03 BI
Iepirkuma datums: 2016-03-21
Iepirkuma priekšmets: Starptautiskās konferences „BOS2016” norises vietas nodrošināšanas pakalpojuma sniegšana Latvijas Organiskās sintēzes institūtam no 2016. gada 3. jūlija līdz 6. jūlijam
Piegādātājs: Latvijas Nacionālā bibliotēka
Līguma summa: 8,378.50 EUR
Pielikums: OSI_2016-03_BI_Nolikums.docx


Iepirkuma nr.: OSI 2016/02 AK
Iepirkuma datums: 2016-03-09
Iepirkuma priekšmets: Latvijas Organiskās sintēzes institūta darbinieku veselības apdrošināšana 2016. gadā
Piegādātājs: AAS "Gjensidige Baltic"
Līguma summa: 85,618.80 EUR
Pielikums: OSI_Nolikums_2016-02_AK.docx


Iepirkuma nr.: OSI 2015/48 MI
Iepirkuma datums: 2016-01-15
Iepirkuma priekšmets: Ugunsdzēsības automātisko sistēmu izbūve Latvijas Organiskās sintēzes institūta laboratoriju korpusa ēkā, Aizkraukles ielā 21, Rīgā
Piegādātājs: PS "Fima Group"
Līguma summa: 39,981.95 EUR
Pielikums: OSI_2015-48_MI_nolikums.docx
Pielikums: Pielikums_Nr_1_Tehniskais_projekts.zip
Pielikums: Pielikums_Nr_2_Darbu_Apjomi.ods
Pielikums: 160115_Lemums_2015-48_MI.pdf
Pielikums: Ligums_OSI_2015-48_MI.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2015/38 SP ERAF
Iepirkuma datums: 2015-10-23
Iepirkuma priekšmets: Sarunu procedūra par dažādu iekārtu farmakoloģijas laboratorijai piegādi Latvijas Organiskās sintēzes institūtam ERAF līdzfinansētā projekta „Farmācijas un biomedicīnas Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstība” ietvaros
Piegādātājs: SIA „Faneks”, SIA „Labochema Latvija”
Līguma summa: 116,167.00 EUR


Iepirkuma nr.: OSI 2015/47 MI ERAF
Iepirkuma datums: 2015-12-10
Iepirkuma priekšmets: Spektru apstrādes programmatūras piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam ERAF aktivitātes 2.1.1.3.3. ietvaros
Piegādātājs: SIA „Vidzemes Elektrotehnikas Fabrika”
Līguma summa: 17,250.00 EUR
Pielikums: OSI_2015-47_MI_ERAF_nolikums.docx
Pielikums: 151210_Lemums_2015-47_MI_ERAF.pdf
Pielikums: Ligums_2015-47_MI_ERAF.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2015/46 SP ERAF
Iepirkuma datums: 2016-02-03
Iepirkuma priekšmets: Sarunu procedūra par organiskās ķīmijas datu bāzes lietošanas tiesību piegādi Latvijas Organiskās sintēzes institūtam ERAF līdzfinansētā projekta „Latvijas Organiskās sintēzes institūta institucionālās kapacitātes attīstība” ietvaros
Piegādātājs: American Chemical Society (through its Chemical Abstracts Service division)
Līguma summa: 95,484.32 EUR
Pielikums: Pamatojums_sarunu_proceduras_izvelei.docx


Iepirkuma nr.: OSI 2015/45 SP ERAF
Iepirkuma datums: 2015-12-03
Iepirkuma priekšmets: Sarunu procedūra par organiskās ķīmijas datu bāzes lietošanas tiesību piegādi Latvijas Organiskās sintēzes institūtam ERAF līdzfinansētā projekta „Latvijas Organiskās sintēzes institūta institucionālās kapacitātes attīstība” ietvaros
Piegādātājs: Elsevier B.V.
Līguma summa: 62,422.00 EUR
Pielikums: Pamatojums_sarunu_proceduras_izvelei.docx


Iepirkuma nr.: OSI 2015/44 SP ERAF
Iepirkuma datums: 2015-12-08
Iepirkuma priekšmets: Sarunu procedūra par zinātnisko žurnālu abonementu piegādi Latvijas Organiskās sintēzes institūtam ERAF līdzfinansētā projekta „Latvijas Organiskās sintēzes institūta institucionālās kapacitātes attīstība” ietvaros
Piegādātājs: Nav. Iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultāta.
Līguma summa: 0.00 EUR
Pielikums: Pamatojums_sarunu_proceduras_izvelei.docx


Iepirkuma nr.: OSI 2015/43 SP ERAF
Iepirkuma datums: 2015-12-09
Iepirkuma priekšmets: Sarunu procedūra par zinātnisko žurnālu abonementu piegādi Latvijas Organiskās sintēzes institūtam ERAF līdzfinansētā projekta „Latvijas Organiskās sintēzes institūta institucionālās kapacitātes attīstība” ietvaros
Piegādātājs: The Royal Society of Chemistry
Līguma summa: 11,096.40 EUR
Pielikums: Pamatojums_sarunu_proceduras_izvelei.docx


Iepirkuma nr.: OSI 2015/42 SP ERAF
Iepirkuma datums: 2015-12-15
Iepirkuma priekšmets: Sarunu procedūra par zinātnisko žurnālu abonementu piegādi Latvijas Organiskās sintēzes institūtam ERAF līdzfinansētā projekta „Latvijas Organiskās sintēzes institūta institucionālās kapacitātes attīstība” ietvaros
Piegādātājs: American Chemical Society
Līguma summa: 17,704.28 EUR
Pielikums: Pamatojums_sarunu_proceduras_izvelei.docx