Iepirkumu arhīvs


Iepirkuma nr.: OSI 2017/18 AK ERAF
Iepirkuma datums: 2017-11-17
Iepirkuma priekšmets: Kvadrupola jonu slazda un noskrējiena laika masspektrometra piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Piegādātājs: SIA „Armgate”
Līguma summa: 460,000.00 EUR
Pielikums: Nolikums_OSI_2017-18_AK_ERAF.docx
Pielikums: 171124_Zinojums_2017-18_AK_ERAF.pdf
Pielikums: Ligums_OSI_2017-18_AK_ERAF.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2017/17 AK ERAF
Iepirkuma datums: 2018-01-08
Iepirkuma priekšmets: Rentgenstaru difrakcijas sistēmas piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Piegādātājs: Nav. Iepirkuma procedūra pārtraukta.
Līguma summa: 0.00 EUR
Pielikums: Nolikums_OSI_2017-17_AK_ERAF.docx
Pielikums: 180110_Zinojums_2017-17_AK_ERAF.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2017/16 AK ERAF
Iepirkuma datums: 2018-02-19
Iepirkuma priekšmets: Aparatūras farmakoloģiskajiem pētījumiem piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Piegādātājs: Oroboros Instruments GmbH; SIA „Interlux”
Līguma summa: 103,061.00 EUR
Pielikums: Nolikums_OSI_2017-16_AK_ERAF.docx
Pielikums: Regulations_Open_comp_ENGLISH_OSI_2017-16_AK_ERAF.docx
Pielikums: 171011_Atbildes_Hydrox.docx
Pielikums: 180220_Zinojums_2017-16_AK_ERAF.pdf
Pielikums: Ligums_1_Lote_OSI_2017-16_AK_ERAF.pdf
Pielikums: Ligums_2_Lote_OSI_2017-16_AK_ERAF.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2017/15 AK ERAF
Iepirkuma datums: 2017-12-11
Iepirkuma priekšmets: Latvijas Organiskās sintēzes institūta esošo kodolmagnētiskās rezonanses spektroskopijas iekārtu modernizācija un funkcionālā paplašināšana
Piegādātājs: Bruker Nordic AB
Līguma summa: 1,480,770.00 EUR
Pielikums: Nolikums_OSI_2017-15_AK_ERAF.docx
Pielikums: 170907_Pazinojums_piegadatajiem_OSI_2017-15_AK_ERAF.docx
Pielikums: 170907_LABOTS_Nolikums_OSI_2017-15_AK_ERAF.docx
Pielikums: Regulations_Open_comp_ENGLISH_OSI_2017-15_AK_ERAF.docx
Pielikums: 171215_proceduras_Zinojums_2017-15_AK_ERAF.pdf
Pielikums: Contract_Lot_1_OSI_2017-15_AK_ERAF.pdf
Pielikums: Contract_Lot_2_OSI_2017-15_AK_ERAF.pdf
Pielikums: Contract_Lot_3_OSI_2017-15_AK_ERAF.pdf
Pielikums: Contract_Amendments_Lot_1.pdf
Pielikums: Contract_Amendments_Lot_2.pdf
Pielikums: Contract_Amendments_Lot_3.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2017/14 AK ERAF
Iepirkuma datums: 2017-11-17
Iepirkuma priekšmets: Aparatūras farmakoloģiskajiem pētījumiem piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Piegādātājs: SIA „Interlux”; SIA „E-med.lv”; SIA „BioAvots”
Līguma summa: 320,280.00 EUR
Pielikums: Nolikums_OSI_2017-14_AK_ERAF.docx
Pielikums: 171124_Nosleguma_zinojums_2017-14_AK_ERAF.pdf
Pielikums: Ligums_1_Lote_OSI_2017-14_AK_ERAF.pdf
Pielikums: Ligums_2_Lote_OSI_2017-14_AK_ERAF.pdf
Pielikums: Ligums_3_Lote_OSI_2017-14_AK_ERAF.pdf
Pielikums: Ligums_4_Lote_OSI_2017-14_AK_ERAF.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2017/13 AK ERAF
Iepirkuma datums: 2017-10-30
Iepirkuma priekšmets: Ugunsdrošo šķīdinātāju skapju piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Piegādātājs: SIA „Consumo”
Līguma summa: 59,968.00 EUR
Pielikums: Nolikums_OSI_2017-13_AK_ERAF.docx
Pielikums: 171102_Zinojums_2017-13_AK_ERAF.pdf
Pielikums: Ligums_OSI_2017-13_AK_ERAF.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2017/12 AK
Iepirkuma datums: 2017-09-04
Iepirkuma priekšmets: Masspektrometra nomas pakalpojuma sniegšana Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Piegādātājs: SIA „Faneks”
Līguma summa: 279,020.00 EUR
Pielikums: Nolikums_OSI_2017-12_AK.docx
Pielikums: 170905_Nosleguma_zinojums_2017-12_AK.pdf
Pielikums: Ligums_OSI_2017-12_AK.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2017/09 SP ERAF
Iepirkuma datums: 2017-06-21
Iepirkuma priekšmets: Sarunu procedūra par fitoķīmijas laboratorijas būvprojekta izstrādi Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Piegādātājs: SIA „OZOLA & BULA, arhitektu birojs”
Līguma summa: 162,000.00 EUR
Pielikums: 170621_Nosleguma_zinojums_2017_09_SP_ERAF.pdf
Pielikums: Ligums_OSI_2017-09_SP_ERAF.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2017/11 MI ERAF
Iepirkuma datums: 2017-10-02
Iepirkuma priekšmets: Ķīmisku savienojumu aktivitātes noteikšana in vitro eksperimentālajos modeļos ERAF projekta „Antimetastātisku zāļvielu kandidātu izstrāde”, id. Nr. 1.1.1.1/16/A/294, ietvaros
Piegādātājs: Nav. Iepirkums pārtraukts.
Līguma summa: EUR
Pielikums: OSI_2017-11_MI_ERAF_nolikums.docx
Pielikums: OSI_2017-11_MI_ERAF_regulations_EN_.docx


Iepirkuma nr.: OSI 2017/09 AK ERAF
Iepirkuma datums: 2017-06-13
Iepirkuma priekšmets: Ugunsdrošo šķīdinātāju skapju piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Piegādātājs: Nav. Iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultāta.
Līguma summa: 0.00 EUR
Pielikums: Nolikums_OSI_2017-09_AK_ERAF.docx
Pielikums: 170607_Atbildes_pretendentam_OSI_2017-09_AK_ERAF.docx
Pielikums: 170613_Atbildes_pretendentam_OSI_2017-09_AK_ERAF.docx
Pielikums: 170613_Pazinojums_piegadatajiem_OSI_2017-09_AK_ERAF.docx


Iepirkuma nr.: OSI 2017/10 MI
Iepirkuma datums: 2017-06-22
Iepirkuma priekšmets: Latvijas Organiskās sintēzes institūta telpu uzkopšanas pakalpojumi
Piegādātājs: SIA “RMB Group”
Līguma summa: 26,497.56 EUR
Pielikums: OSI_2017-10_MI_nolikums.docx
Pielikums: 170605_Pazinojums_piegadatajiem_OSI_2017-10_MI.docx
Pielikums: 170607_Atbildes_pretendentam_OSI_2017-10_MI.docx
Pielikums: 170607_Pazinojums_piegadatajiem_OSI_2017-10_MI.docx
Pielikums: 170622_Lemums_2017-10.pdf
Pielikums: Ligums_OSI_2017-10_MI.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2017/07 AK ERAF
Iepirkuma datums: 2017-07-18
Iepirkuma priekšmets: Velkmes skapju, laboratorijas galdu un ugunsdrošo skapju piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Piegādātājs: UAB „Labochema LT”
Līguma summa: 273,959.00 EUR
Pielikums: Nolikums_OSI_2017-07_AK_ERAF.docx
Pielikums: Pielikums_Nr_1_Mebelu_izvietojums_OSI_esosaja_korpusa.pdf
Pielikums: 170513_Atbildes_pretendentam_OSI_2017-07_AK_ERAF.docx
Pielikums: 170513_Pazinojums_piegadatajiem_OSI_2017-07_AK_ERAF.docx
Pielikums: 170513_LABOTS_Nolikums_OSI_2017-07_AK_ERAF-1.docx
Pielikums: 170524_Atbildes_pretendentam_OSI_2017-07_AK_ERAF.docx
Pielikums: 170526_Atbildes_pretendentam_OSI_2017-07_AK_ERAF.docx
Pielikums: 170526_Atbildes_pretendentam_II_OSI_2017-07_AK_ERAF.docx
Pielikums: 170530_Atbildes_pretendentam_OSI_2017-07_AK_ERAF.docx
Pielikums: 170530_Atbildes_pretendentam_II_OSI_2017-07_AK_ERAF.docx
Pielikums: 170601_Atbildes_pretendentam_OSI_2017-07_AK_ERAF.docx
Pielikums: 170601_Atbildes_pretendentam_II_OSI_2017-07_AK_ERAF.docx
Pielikums: 170719_Nosleguma_zinojums_2017-07_AK_ERAF.pdf
Pielikums: Ligums_OSI_2017-07_AK_ERAF.pdf
Pielikums: 170828_Vienosanas_par_liguma_grozijumiem_OSI_2017-07_AK_ERAF.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2017/08 MI ERAF
Iepirkuma datums: 2017-07-27
Iepirkuma priekšmets: Diazonamīda mazmolekulāro struktūranalogu virtuālais skrīnings ar datormodelēšanas metodēm” ERAF 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” projekta „Diazonamīda mazmolekulārie struktūranalogi kā pretvēža līdzekļi” ietvaros
Piegādātājs: Kirils Zinovjevs
Līguma summa: 13,050.00 EUR
Pielikums: OSI_2017-08_MI_ERAF_nolikums.docx
Pielikums: 170727_Lemums_2017-08_MI_ERAF-1.pdf
Pielikums: Ligums_OSI_2017-08_MI_ERAF.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2017/06 MI
Iepirkuma datums: 2017-04-12
Iepirkuma priekšmets: Vakuumsistēmu piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Piegādātājs: SIA „Doma”
Līguma summa: 14,840.00 EUR
Pielikums: OSI_2017-06_MI_nolikums.docx
Pielikums: 170412_Lemums_2017-06_MI.pdf
Pielikums: Ligums_OSI_2017-06_MI.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2017/05 MI
Iepirkuma datums: 2017-04-19
Iepirkuma priekšmets: Latvijas Organiskās sintēzes institūta telpu uzkopšanas pakalpojumi
Piegādātājs: SIA “Impel Serviks”
Līguma summa: 29,235.15 EUR
Pielikums: Nolikums_OSI_2017-05_MI.docx
Pielikums: 170419_Lemums_2017-05_MI.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2017/04 AK ERAF
Iepirkuma datums: 2017-05-19
Iepirkuma priekšmets: Latvijas Organiskās sintēzes institūta esošās laboratoriju korpusa ēkas laboratorijas moduļu renovācija
Piegādātājs: SIA "FF"
Līguma summa: 214,843.16 EUR
Pielikums: Nolikums_OSI_2017-04_AK_ERAF.docx
Pielikums: Pielikums_Nr_1_Tehniskais_uzdevums_un_Darbu_apjomi.xlsx
Pielikums: 170303_Atbildes_pretendentam_OSI_2017-04_AK_ERAF.docx
Pielikums: 170303_Pazinojums_piegadatajiem_OSI_2017-04_AK_ERAF.docx
Pielikums: 170303_LABOTS_Nolikums_OSI_2017-04_AK_ERAF.docx
Pielikums: 170320_Atbildes_pretendentam_OSI_2017-04_AK_ERAF.docx


Iepirkuma nr.: OSI 2017/03 AK ERAF
Iepirkuma datums: 2017-04-28
Iepirkuma priekšmets: Fitoķīmijas laboratorijas būvprojekta izstrāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Piegādātājs: Nav. Iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultāta.
Līguma summa: 0.00 EUR
Pielikums: OSI_Nolikums_2017-03_AK_ERAF.docx


Iepirkuma nr.: OSI 2017/02 MI
Iepirkuma datums: 2017-03-10
Iepirkuma priekšmets: Vakuumsistēmu un hromatogrāfijas sistēmas paplašinājuma piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Piegādātājs: SIA "Armgate"
Līguma summa: 11,413.00 EUR
Pielikums: OSI_2017-02_MI_nolikums.docx
Pielikums: 170310_Lemums_2017-02_MI.pdf
Pielikums: Ligums_OSI_2017-02_MI-1.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2017/01 MI
Iepirkuma datums: 2017-02-15
Iepirkuma priekšmets: Vispārīgā vienošanās par dihlormetāna piegādi Latvijas Organiskās sintēzes institūtam 2017. līdz 2019. gados
Piegādātājs: SIA „RK Chem”; SIA „AV Baltic”; SIA „Latvijas Ķīmija”
Līguma summa: 41,999.99 EUR
Pielikums: OSI_2017-01_MI_nolikums.docx
Pielikums: 170215_Lemums_2017-01_MI.pdf
Pielikums: Ligums_OSI_2017-02_MI.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2016/30 MI
Iepirkuma datums: 2016-12-02
Iepirkuma priekšmets: KMR un ŠH-MS spektru apstrādes programmas Mnova Suite atbalsta un atjauninājumu nodrošināšana 2017., 2018. un 2019. gados
Piegādātājs: MESTRELAB RESEARCH, S.L.
Līguma summa: 8,933.21 EUR
Pielikums: 161202_Lemums_2016-30_MI.pdf
Pielikums: Ligums_OSI_2016-30_MI.pdf