Iepirkumu arhīvs


Iepirkuma nr.: OSI 2017/01 MI
Iepirkuma datums: 2017-02-15
Iepirkuma priekšmets: Vispārīgā vienošanās par dihlormetāna piegādi Latvijas Organiskās sintēzes institūtam 2017. līdz 2019. gados
Piegādātājs: SIA „RK Chem”; SIA „AV Baltic”; SIA „Latvijas Ķīmija”
Līguma summa: 41,999.99 EUR
Pielikums: OSI_2017-01_MI_nolikums.docx
Pielikums: 170215_Lemums_2017-01_MI.pdf
Pielikums: Ligums_OSI_2017-02_MI.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2016/30 MI
Iepirkuma datums: 2016-12-02
Iepirkuma priekšmets: KMR un ŠH-MS spektru apstrādes programmas Mnova Suite atbalsta un atjauninājumu nodrošināšana 2017., 2018. un 2019. gados
Piegādātājs: MESTRELAB RESEARCH, S.L.
Līguma summa: 8,933.21 EUR
Pielikums: 161202_Lemums_2016-30_MI.pdf
Pielikums: Ligums_OSI_2016-30_MI.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2016/29 AK
Iepirkuma datums: 2017-02-24
Iepirkuma priekšmets: Latvijas Organiskās sintēzes institūta darbinieku veselības apdrošināšana
Piegādātājs: ADB „Gjensidige”Latvijas filiāle
Līguma summa: 86,210.40 EUR
Pielikums: OSI_Nolikums_2016-29_AK.docx


Iepirkuma nr.: OSI 2016/28 AK
Iepirkuma datums: 2017-01-26
Iepirkuma priekšmets: Vispārīgā vienošanās par šķīdinātāju piegādi Latvijas Organiskās sintēzes institūtam 2017. - 2019. gados
Piegādātājs: SIA „Antols-Him”; SIA „RK Chem”; SIA „Quantum Latvija”; SIA „Interlux”; SIA „AV Baltic”; SIA „Latvijas Ķīmija”; SIA „Labochema Latvija”; SIA „Biotecha Latvija”; SIA „Relakem”
Līguma summa: 134,999.99 EUR
Pielikums: Nolikums_OSI_2016-28_AK.docx
Pielikums: 161111_Pazinojums_piegadatajiem_OSI_2016-28_AK.docx
Pielikums: 161111_LABOTS_Nolikums_OSI_2016-28_AK.docx


Iepirkuma nr.: OSI 2016/27 MI
Iepirkuma datums: 2016-10-19
Iepirkuma priekšmets: Latvijas Organiskās sintēzes institūta noliktavas ēkas siltināšana Aizkraukles ielā 21, Rīgā
Piegādātājs: SIA "AVN Group"
Līguma summa: 131,185.33 EUR
Pielikums: 161019_Lemums_2016-27_MI.pdf
Pielikums: Ligums_OSI_2016-27_MI.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2016/26 AK
Iepirkuma datums: 2016-12-19
Iepirkuma priekšmets: Izmēģinājumu dzīvnieku piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Piegādātājs: Envigo RMS BV; University of Tartu; SIA „BioAvots”.
Līguma summa: 134,999.99 EUR
Pielikums: OSI_Nolikums_2016-26_AK.docx
Pielikums: 161013_Pazinojums_piegadatajiem_OSI_2016-26_AK.docx
Pielikums: 161013_Labots_OSI_Nolikums_2016-26_AK.docx
Pielikums: OSI_Tender_Regulations_2016-26_AK_EN-1.docx


Iepirkuma nr.: OSI 2016/25 MI
Iepirkuma datums: 2016-10-07
Iepirkuma priekšmets: Latvijas Organiskās sintēzes institūta noliktavas ēkas siltināšana Aizkraukles ielā 21, Rīgā
Piegādātājs: NAV. Iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultāta.
Līguma summa: 0.00 EUR
Pielikums: Pielikums_Nr_1_Tehniskais_projekts.zip
Pielikums: Pielikums_Nr_2_Darbu_Apjomi.xlsx
Pielikums: OSI_2016-25_MI_nolikums.docx
Pielikums: 161007_Lemums_2016-25_MI.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2016/24 AK
Iepirkuma datums: 2016-09-26
Iepirkuma priekšmets: Izmēģinājumu dzīvnieku piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Piegādātājs: NAV. Iepirkums pārtraukts.
Līguma summa: EUR
Pielikums: OSI_Nolikums_2016-24_AK.docx
Pielikums: OSI_Tender_Regulations_2016-24_AK_EN.docx
Pielikums: 160926_Pazinojums_piegadatajiem_OSI_2016-24_AK.docx


Iepirkuma nr.: OSI 2016/23 AK
Iepirkuma datums: 2016-12-22
Iepirkuma priekšmets: Vispārīgās vienošanās noslēgšana par pētījumiem nepieciešamo reaģentu piegādi Latvijas Organiskās sintēzes institūtam 2017. - 2019. gados – katalogu vienošanās
Piegādātājs: SIA „HPLC Solutions”; SIA „Interlux”; SIA „GenMedica Baltic”; SIA „Biotecha Latvija”; SIA „Labochema Latvija”; SIA „Relakem”.
Līguma summa: 2,000,000.00 EUR
Pielikums: OSI_Nolikums_2016-23_AK_VV_katalogu-1.docx
Pielikums: 160919_Pazinojums_piegadatajiem_OSI_2016-23_AK.docx
Pielikums: 160919_LABOTS_OSI_Nolikums_2016-23_AK_VV_katalogu.docx
Pielikums: 161020_Pazinojums_piegadatajiem_OSI_2016-23_AK.docx
Pielikums: 161020_LABOTS_OSI_Nolikums_2016-23_AK_VV_katalogu.docx
Pielikums: 161028_Pazinojums_piegadatajiem_OSI_2016-23_AK.docx
Pielikums: 161028_LABOTS_Nolikums_OSI_2016-23_AK.docx


Iepirkuma nr.: OSI 2016/22 AK
Iepirkuma datums: 2017-01-26
Iepirkuma priekšmets: Vispārīgās vienošanās noslēgšana par pētījumiem nepieciešamo reaģentu, materiālu un komponentu piegādi Latvijas Organiskās sintēzes institūtam 2017. - 2019. gados
Piegādātājs: SIA „Sarstedt”; SIA „Mediq Latvija”; SIA „HPLC Solutions”; SIA „Enola”; SIA „Saint-Tech”; SIA „Invitros”; SIA „Medilink”; SIA „Balta Lab”; SIA „Antols-Him”; SIA „Lar’L”; SIA „BioAvots”; SIA „Brama”; SIA „Relakem”; SIA „Biotecha Latvija”; SIA „Faneks”; SIA „Quantum Latvija”; Inbio OU; SIA „GenMedica Baltic”; SIA „Interlux”; SIA „Labochema Latvija”; SIA „GenEra”
Līguma summa: 2,000,000.00 EUR
Pielikums: OSI_Nolikums_2016-22_AK.docx
Pielikums: 160919_Pazinojums_piegadatajiem_OSI_2016-22_AK.docx
Pielikums: 160919_LABOTS_OSI_Nolikums_2016-22_AK.docx
Pielikums: 161020_Pazinojums_piegadatajiem_OSI_2016-22_AK.docx
Pielikums: 161020_LABOTS_OSI_Nolikums_2016-22_AK-1.docx


Iepirkuma nr.: OSI 2016/21 MI
Iepirkuma datums: 2016-08-04
Iepirkuma priekšmets: Latvijas Organiskās sintēzes institūta nekustamā un kustamā īpašumu apdrošināšana 2016. -2019.gadiem
Piegādātājs: AAS „Balta”
Līguma summa: 21,678.00 EUR
Pielikums: OSI_2016-21_MI_nolikums.docx
Pielikums: 160804_Lemums_2016-21_MI.pdf
Pielikums: Ligums_OSI_2015-21_MI.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2016/20 BI
Iepirkuma datums: 2016-07-27
Iepirkuma priekšmets: Starptautiska zinātniska pasākuma “Workshop on Electrochemistry” norises vietas nodrošināšanas, ēdināšanas un dalībnieku uzņemšanas pakalpojumu sniegšana Latvijas Organiskās sintēzes institūtam 2016.gada 25. un 26.augustā
Piegādātājs: SIA „Ērgļi Divi”
Līguma summa: 2,723.35 EUR
Pielikums: OSI_2016-20_BI_Nolikums.docx


Iepirkuma nr.: OSI 2016/18 MI
Iepirkuma datums: 2016-07-01
Iepirkuma priekšmets: Latvijas Organiskās sintēzes institūta fiziskās un tehniskās apsardzes nodrošināšana
Piegādātājs: Komandītsabiedrība „Karavīrs Group”
Līguma summa: 28,857.60 EUR
Pielikums: 160701_Lemums_2016-18_MI.pdf
Pielikums: Ligums_OSI_2016-18_MI.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2016/19 MI
Iepirkuma datums: 2016-07-05
Iepirkuma priekšmets: Latvijas Organiskās sintēzes ēku vēdināšanas, dzesēšanas un siltuma apgādes sistēmu uzturēšana un apkope
Piegādātājs: SIA „Lafivents Serviss”
Līguma summa: 18,323.84 EUR
Pielikums: OSI_2016-19_MI_nolikums.docx
Pielikums: Nolikuma_pielikums_Nr_1_Darbu_apjomi.xlsx
Pielikums: 160705_Lemums_2016-19_MI.pdf
Pielikums: Ligums_OSI_2016-19_MI.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2016/17 MI
Iepirkuma datums: 2016-06-22
Iepirkuma priekšmets: Latvijas Organiskās sintēzes institūta telpu uzkopšanas pakalpojumi
Piegādātājs: SIA „Cleanhouse”
Līguma summa: 19,415.17 EUR
Pielikums: OSI_2016-17_MI_nolikums.docx
Pielikums: 160622_Lemums_2016-17_MI.pdf
Pielikums: Ligums_OSI_2016-17_MI.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2016/16 MI ERAF
Iepirkuma datums: 2016-06-14
Iepirkuma priekšmets: Strukturālās bioloģijas pētījumi ar rentgenstruktūranalīzes metodi ERAF 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” projekta „Diazonamīda mazmolekulārie struktūranalogi kā pretvēža līdzekļi” ietvaros
Piegādātājs: APP Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
Līguma summa: 40,000.00 EUR
Pielikums: OSI_2016-16_MI_ERAF_nolikums.docx
Pielikums: 160614_Lemums_2016-16_MI_ERAF.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2016/15 BI
Iepirkuma datums: 2016-06-09
Iepirkuma priekšmets: Organizatoru pakalpojumu sniegšana Latvijas Organiskās sintēzes institūtam starptautiskās konferences „Balticum Organicum Syntheticum 2016” un simpozija „pre-BOS2016” rīkošanai.
Piegādātājs: SIA „3K Management”
Līguma summa: 38,101.71 EUR
Pielikums: OSI_2016-15_BI_Nolikums.docx
Pielikums: 160525_Atbildes_pretendentam_OSI_2016-15_BI.docx
Pielikums: 160527_Atbildes_pretendentam_OSI_2016-15_BI-1.docx


Iepirkuma nr.: OSI 2016/14 MI
Iepirkuma datums: 2016-05-27
Iepirkuma priekšmets: Papildus darbi objektiem „Darbnīcu ēkas nojaukšana un Laboratorijas korpusa ēkas jaunbūve Aizkraukles ielā 21, Rīgā”, „Laboratorijas ēkas jaunbūve” un „Organiskās sintēzes institūta noliktavas ēkas renovācija Aizkraukles ielā 21, Rīgā”
Piegādātājs: SIA "Velve"
Līguma summa: 139,557.17 EUR
Pielikums: OSI_2016-14_MI_nolikums.docx
Pielikums: Pielikums_Nr_1_Tehniskas_specifikacijas.zip
Pielikums: Pielikums_Nr_2_Darbu_apjomi.xlsx
Pielikums: 160527_Lemums_2016-14_MI.pdf
Pielikums: Ligums_OSI_2016-14_MI.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2016/13 MI
Iepirkuma datums: 2016-05-19
Iepirkuma priekšmets: Rentgendifraktometra rentgenlampas piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Piegādātājs: SIA „Armgate”
Līguma summa: 10,150.00 EUR
Pielikums: OSI_2016-13_MI_nolikums.docx
Pielikums: 160519_Lemums_2016-13_MI.pdf
Pielikums: Ligums_2016-13_MI-1.pdf


Iepirkuma nr.: OSI 2016/12 MI
Iepirkuma datums: 2016-04-27
Iepirkuma priekšmets: Vispārīgā vienošanās par šķidrā hēlija, šķidrā slāpekļa un sausā ledus piegādi Latvijas Organiskās sintēzes institūtam 2016. un 2017. gados
Piegādātājs: SIA „AGA”; SIA „Elme Messer L”
Līguma summa: 41,999.99 EUR
Pielikums: OSI_2016-12_MI_nolikums.docx
Pielikums: 160427_Lemums_2016-12_MI.pdf
Pielikums: Ligums_2016-12_MI.pdf