Fakti

   

 • Latvijas Organiskās sintēzes institūts (OSI) izveidots 1957. gada 2. janvārī, lai veiktu pētījumus organiskajā ķīmijā, farmakoloģijā, molekulārajā bioloģijā un bioorganiskajā ķīmijā.
 • OSI ir neatkarīgs valsts pētnieciskais institūts, kas nodrošina pilna apjoma pētnieciskos darbus jaunu zāļu izstrādei un ieviešanai.
 • Šeit strādā 236 darbinieki, no kuriem 189 ir zinātniskā personāla darbinieki, t. sk. Dr. un MSc.
 • Atrodas Rīgā un aizņem aptuveni 5000 m2 pilnībā aprīkotu laboratorijas platību.
 • OSI ir vairāk nekā 60 gadus ilga zāļu konstruēšanas pieredze, šajā laikā institūts patstāvīgi vai kopā ar partneriem ir radījis 18 oriģinālus ārstniecības līdzekļus un ieviesis vairāk nekā 70 oriģinālu tehnoloģiju zināmu zāļu vielu iegūšanai.

 

 OSI stiprās puses:

about4
 • spēcīgas pieredzējušu organiskās ķīmijas pētnieku grupas, kas var atrisināt vissarežģītākos uzdevumus;
 • augsta līmeņa analītiskās ķīmijas metožu pieejamība un iespējas izmantot sarežģītas struktūras noskaidrošanas metodes (piem., daudzdimensiju KMR, rentgenstruktūranalīze u.c.);
 • plašs labi atstrādātu in vivo, ex vivo and in vitro farmakoloģisko pārbaužu klāsts;
 • efektīva starpdisciplināra ķīmiķu, farmakologu, modelētāju un citu jomu profesionāļu sadarbība, nodrošinot lielāku veiksmīgo risinājumu īpatsvaru.