Purchases

Anouncement date: 2018-06-11 Submission date: 2018-06-26 
Purchase Nr.: OSI 2018/07 MI
Subject: Latvijas Organiskās sintēzes ēku vēdināšanas, dzesēšanas un siltuma apgādes sistēmu uzturēšana un apkope
Attachment: OSI_2018-07_MI_nolikums.docx
Attachment: Nolikuma_pielikums_Nr_1_Darbu_apjomi.xlsx

Anouncement date: 2018-06-01 Submission date: 2018-06-14 
Purchase Nr.: OSI 2018/06 MI
Subject: Latvijas Organiskās sintēzes institūta telpu uzkopšanas pakalpojumi
Attachment: OSI_2018-06_MI_nolikums.docx
Attachment: 180608_Atbildes_piegadatajam.docx

Anouncement date: 2018-03-30 Submission date: 2018-05-08 
Purchase Nr.: OSI 2018/04 AK ERAF
Subject: Aparatūras farmakoloģiskajiem pētījumiem piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Attachment: PAZINOJUMS_PIEGADATAJIEM.docx