Purchases

Anouncement date: 2018-03-02 Submission date: 2018-03-14 
Purchase Nr.: OSI 2018/03 MI ERAF
Subject: „Kristālisko metālorganisko ietvaru (MOI) kristalogrāfiskā analīze ERAF projekta „Monokristālu rentgenstaru difrakcijas analīze kristāliskajā sūklī iekļautajiem organiskiem savienojumiem”, id. Nr. 1.1.1.1/16/A/288, ietvaros”
Attachment: OSI_2018-03_MI_ERAF_nolikums.docx
Attachment: OSI_2018-03_MI_ERAF_regulations_EN_.docx

Anouncement date: 2018-01-26 Submission date: 2018-03-06 
Purchase Nr.: OSI 2018/02 AK ERAF
Subject: Rentgenstaru difrakcijas sistēmas piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Attachment: PAZINOJUMS_PIEGADATAJIEM-1.docx

Anouncement date: Submission date: 2018-03-01 
Purchase Nr.: OSI 2018/01 AK ERAF
Subject: Dažādas aparatūras ķīmijas laboratorijai piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Attachment: PAZINOJUMS_PIEGADATAJIEM.docx