Purchases

Anouncement date: 2018-08-08 Submission date: 2018-08-20 
Purchase Nr.: OSI 2018/09 MI
Subject: Latvijas Organiskās sintēzes institūta 2018. un 2019. gada pārskatu revīzijas pakalpojumi
Attachment: OSI_2018-09_MI_nolikums.docx

Anouncement date: 2018-03-30 Submission date: 2018-05-08 
Purchase Nr.: OSI 2018/04 AK ERAF
Subject: Aparatūras farmakoloģiskajiem pētījumiem piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Attachment: PAZINOJUMS_PIEGADATAJIEM.docx