Purchases

Anouncement date: 2017-09-14 Submission date: 2017-10-24 
Purchase Nr.: OSI 2017/16 AK ERAF
Subject: Aparatūras farmakoloģiskajiem pētījumiem piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Attachment: Nolikums_OSI_2017-16_AK_ERAF.docx
Attachment: Regulations_Open_comp_ENGLISH_OSI_2017-16_AK_ERAF.docx

Anouncement date: 2017-08-14 Submission date: 2017-10-03 
Purchase Nr.: OSI 2017/15 AK ERAF
Subject: Latvijas Organiskās sintēzes institūta esošo kodolmagnētiskās rezonanses spektroskopijas iekārtu modernizācija un funkcionālā paplašināšana
Attachment: Nolikums_OSI_2017-15_AK_ERAF.docx
Attachment: 170907_Pazinojums_piegadatajiem_OSI_2017-15_AK_ERAF.docx
Attachment: 170907_LABOTS_Nolikums_OSI_2017-15_AK_ERAF.docx
Attachment: Regulations_Open_comp_ENGLISH_OSI_2017-15_AK_ERAF.docx

Anouncement date: 2017-08-08 Submission date: 2017-09-12 
Purchase Nr.: OSI 2017/14 AK ERAF
Subject: Aparatūras farmakoloģiskajiem pētījumiem piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Attachment: Nolikums_OSI_2017-14_AK_ERAF.docx

Anouncement date: 2017-07-17 Submission date: 2017-08-22 
Purchase Nr.: OSI 2017/13 AK ERAF
Subject: Ugunsdrošo šķīdinātāju skapju piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Attachment: Nolikums_OSI_2017-13_AK_ERAF.docx

Anouncement date: 2017-06-30 Submission date: 2017-07-18 
Purchase Nr.: OSI 2017/11 MI ERAF
Subject: Ķīmisku savienojumu aktivitātes noteikšana in vitro eksperimentālajos modeļos ERAF projekta „Antimetastātisku zāļvielu kandidātu izstrāde”, id. Nr. 1.1.1.1/16/A/294, ietvaros
Attachment: OSI_2017-11_MI_ERAF_nolikums.docx
Attachment: OSI_2017-11_MI_ERAF_regulations_EN_.docx