Purchases

Anouncement date: 2017-11-29 Submission date: 2017-01-04 
Purchase Nr.: OSI 2017/23 AK
Subject: Vispārīgās vienošanās slēgšanas par elektroenerģijas piegādi Latvijas Organiskās sintēzes institūtam 2018. līdz 2020. gados
Attachment: PAZINOJUMS_PIEGADATAJIEM.docx

Anouncement date: 2017-09-28 Submission date: 2017-11-07 
Purchase Nr.: OSI 2017/19 AK ERAF
Subject: Dažādas hromatogrāfijas un masspektrometrijas aparatūras piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Attachment: Nolikums_OSI_2017-19_AK_ERAF.docx

Anouncement date: 2017-09-14 Submission date: 2017-10-24 
Purchase Nr.: OSI 2017/16 AK ERAF
Subject: Aparatūras farmakoloģiskajiem pētījumiem piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Attachment: Nolikums_OSI_2017-16_AK_ERAF.docx
Attachment: Regulations_Open_comp_ENGLISH_OSI_2017-16_AK_ERAF.docx
Attachment: 171011_Atbildes_Hydrox.docx

Anouncement date: 2017-06-30 Submission date: 2017-07-18 
Purchase Nr.: OSI 2017/11 MI ERAF
Subject: Ķīmisku savienojumu aktivitātes noteikšana in vitro eksperimentālajos modeļos ERAF projekta „Antimetastātisku zāļvielu kandidātu izstrāde”, id. Nr. 1.1.1.1/16/A/294, ietvaros
Attachment: OSI_2017-11_MI_ERAF_nolikums.docx
Attachment: OSI_2017-11_MI_ERAF_regulations_EN_.docx