Purchases

Anouncement date: 2018-12-07 Submission date: 2018-12-20 
Purchase Nr.: OSI 2018/11 MI
Subject: Vispārīgā vienošanās par laboratorijā izmantojamo gāzu piegādi Latvijas Organiskās sintēzes institūtam 2019. līdz 2021. gados
Attachment: OSI_2018-11_MI_nolikums.docx

Anouncement date: 2018-08-08 Submission date: 2018-08-20 
Purchase Nr.: OSI 2018/09 MI
Subject: Latvijas Organiskās sintēzes institūta 2018. un 2019. gada pārskatu revīzijas pakalpojumi
Attachment: OSI_2018-09_MI_nolikums.docx