Purchases

Anouncement date: 2017-09-29 Submission date: 2017-11-14 
Purchase Nr.: OSI 2017/20 AK ERAF
Subject: Dažādas aparatūras ķīmijas un farmakoloģijas laboratorijām piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Attachment: Nolikums_OSI_2017-20_AK_ERAF-1.docx

Anouncement date: 2017-09-28 Submission date: 2017-11-07 
Purchase Nr.: OSI 2017/19 AK ERAF
Subject: Dažādas hromatogrāfijas un masspektrometrijas aparatūras piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Attachment: Nolikums_OSI_2017-19_AK_ERAF.docx

Anouncement date: 2017-09-22 Submission date: 2017-10-31 
Purchase Nr.: OSI 2017/18 AK ERAF
Subject: Kvadrupola jonu slazda un noskrējiena laika masspektrometra piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Attachment: Nolikums_OSI_2017-18_AK_ERAF.docx

Anouncement date: 2017-09-21 Submission date: 2017-10-26 
Purchase Nr.: OSI 2017/17 AK ERAF
Subject: Rentgenstaru difrakcijas sistēmas piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Attachment: Nolikums_OSI_2017-17_AK_ERAF.docx

Anouncement date: 2017-09-14 Submission date: 2017-10-24 
Purchase Nr.: OSI 2017/16 AK ERAF
Subject: Aparatūras farmakoloģiskajiem pētījumiem piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Attachment: Nolikums_OSI_2017-16_AK_ERAF.docx
Attachment: Regulations_Open_comp_ENGLISH_OSI_2017-16_AK_ERAF.docx
Attachment: 171011_Atbildes_Hydrox.docx

Anouncement date: 2017-08-14 Submission date: 2017-10-03 
Purchase Nr.: OSI 2017/15 AK ERAF
Subject: Latvijas Organiskās sintēzes institūta esošo kodolmagnētiskās rezonanses spektroskopijas iekārtu modernizācija un funkcionālā paplašināšana
Attachment: Nolikums_OSI_2017-15_AK_ERAF.docx
Attachment: 170907_Pazinojums_piegadatajiem_OSI_2017-15_AK_ERAF.docx
Attachment: 170907_LABOTS_Nolikums_OSI_2017-15_AK_ERAF.docx
Attachment: Regulations_Open_comp_ENGLISH_OSI_2017-15_AK_ERAF.docx

Anouncement date: 2017-08-08 Submission date: 2017-09-12 
Purchase Nr.: OSI 2017/14 AK ERAF
Subject: Aparatūras farmakoloģiskajiem pētījumiem piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam
Attachment: Nolikums_OSI_2017-14_AK_ERAF.docx

Anouncement date: 2017-06-30 Submission date: 2017-07-18 
Purchase Nr.: OSI 2017/11 MI ERAF
Subject: Ķīmisku savienojumu aktivitātes noteikšana in vitro eksperimentālajos modeļos ERAF projekta „Antimetastātisku zāļvielu kandidātu izstrāde”, id. Nr. 1.1.1.1/16/A/294, ietvaros
Attachment: OSI_2017-11_MI_ERAF_nolikums.docx
Attachment: OSI_2017-11_MI_ERAF_regulations_EN_.docx