Publications » Search Results » 2003

 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967  1966  1965  1964  1962  1961
Show per page  
Conferences
51Duburs G.; Plotniece A.; Urtti A.; Hyvonen Z. Self-assambling lipid type putative gene transfection agents. Abstracts, International workshop on nanochemistry COST Chemistry Action D19; 28-31 August: Zakopane, Poland, 2003.      

52Sladek M.; Baude A.S.; Headley P.M.; Kalvinsh I.; Kauss V.; Jirgensons A.; Parsons C.G. A novel class of amino-alkyl-cyclohexanes as NMDA receptor antagonists - neuroprotection and BBB penetration in vitro. Abstracts, Society for Neuroscience Meeting; 8-12 November: New Orleans, USA, 2003; 153.      

53Danysz W.; Parsons C.G.; Kalvinsh I.; Kauss V.; Jirgensons A.; Wenk G. A novel class of amino-alkylcyclohexanes as NMDA receptor antagonists - in vivo characterization . Abstracts, Society for Neuroscience Meeting; 8-12 November: New Orleans, USA, 2003; 15316.      

54Sīle L.; Krauze A. Arilmetilēnacetofenonu reakcijas ar tiofenoliem. Rīgas Tehniskā Universitāte. Fr.Candera studentu zinātniskā un tehniskā biedrība. 44. RTU studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli, II: Elektrozinības, datorzin., ķīmija un ķīm.tehnol., mašīnzin., arhitektūra, būvniecība; aprīlī: Rīga, RTU izd., 2003; 53.      

55Pelšs J.; Mekšs K.; Vigante B. Pozitīvi lādētu amfifīlu 1,4-dihydropiridīnu sintēze . Rīgas Tehniskā Universitāte. Fr.Candera studentu zinātniskā un tehniskā biedrība. 44. RTU studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli , II: Elektrozinības, datorzin., ķīmija un ķīm.tehnol., mašīnzin., arhitektūra, būvniecība; aprīlī: Rīga, RTU izd., 2003; 51.      

56Meļņiks J.; Vorona M. terc-Butil-7a-hlordeacetoksicefalosporanātu sulfonu esteru grupas transformēšana . Rīgas Tehniskā Universitāte. Fr.Candera studentu zinātniskā un tehniskā biedrība. 44. RTU studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli , II: Elektrozinības, datorzin., ķīmija un ķīm.tehnol., mašīnzin., arhitektūra, būvniecība; aprīlī: Rīga, RTU izd., 2003; 50.      

57Zvejniece L.; Svirskis Š.; Kluša V. Neiromedīna U anoreksīvais efekts. Referātu tēzes, Latvijas Universitātes 61. Zinātniskā konference: Dabas zinātnes. Medicīna; Janvāris/Februāris: Rīga, Latvija, 2003; 24.      

58Sjakste J.; Sjakste N.; Kleschyov A.L.; Munzel T.; Meirena D.; Ļauberte L.; Dzintare M.; Baumane L.; Kalviņš I. Neomildronāta un gamma-butirobetaīna vazodilatējošās aktivitātes ir endotēlija un NO-atkarīgas. Referātu tēzes, Latvijas Universitātes 61. Zinātniskā konference: Dabas zinātnes. Medicīna ; Janvāris/Februāris: Rīga, Latvija, 2003; 25.      

59Liepiņš E.; Dambrova M.; Kirjanova O.; Muceniece R.; Kalviņš I. GBB atvasinājumu holīneriskā aktivitāte . Referātu tēzes, Latvijas Universitātes 61. Zinātniskā konference: Dabas zinātnes. Medicīna ; Janvāris/Februāris: Rīga, Latvija, 2003; 51.      

60Kirjanova O.; Zvejniece L.; Liepiņš E.; Muceniece R.; Dambrova M. NO koncentrācijas izmaiņas žurku audos NOS izoformu inhibitoru ietekmē in vivo. Referātu tēzes, Latvijas Universitātes 61. Zinātniskā konference: Dabas zinātnes. Medicīna ; Janvāris/Februāris: Rīga, Latvija, 2003; 13.      

Show per page