Publications » Search Results » 1991

 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967  1966  1965  1964
Show per page  
Conferences
51Stonkus V.; Juskoveca Ž.; Šimanska M. Furāna savienojumu katalītisko pārvērtību procesi . Vispasaules latviešu zinātņu kongr. Ķīmijas sekcija; 12.-17. jūlijā: Rīga, Rīgas Tehn. univ., 1991; 57.      

52Skolmeistere R.; Jansone D.; Leite L.; Šimanska M. Oksidatīvā heterogēnā katalīze ārstniecisko preparātu sintēzē . Vispasaules latviešu zinātņu kongr. Ķīmijas sekcija; 12.-17. jūlijā: Rīga, Rīgas Tehn. univ., 1991; 56.      

53Kalviņš I. Medikamentu izstrādes un ražošanas problēmas Latvijā . Vispasaules latviešu zinātņu kongr. Ķīmijas sekcija; 12.-17. jūlijā: Rīga, Rīgas Tehn. univ., 1991; 55.      

54Duburs G. Sirds un asinsvadu līdzekļi un radioprotektori uz dihidripiridīnu bāzes. Vispasaules latviešu zinātņu kongr. Ķīmijas sekcija; 12.-17. jūlijā: Rīga, Rīgas Tehn. univ., 1991; 54.      

55Freimanis J.; Loļa D.; Dikovska K.; Sokolovs G.; Bokaldere R.; Loža E.; Kalniņš A.; Veinberga I.; Simonjana S. Prostaglandīnu sintēze un pētījumi Latvijā . Vispasaules latviešu zinātņu kongr. Ķīmijas sekcija; 12.-17. jūlijā: S-20. Rīga, Rīgas Tehn. univ., 1991; 43.      

56Pelčers J.; Kalme Z.; Duburs G. Daļēji hidrētu piridīn-2-onu ciklizācijas . Vispasaules latviešu zinātņu kongr. Ķīmijas sekcija; 12.-17. jūlijā: Rīga, Rīgas Tehn. univ., 1991; 34.      

57Jovele I.; Ābele R.; Šimanska M. N-, O- un S-heterociklu metilatvasinājumu oksidēšanas īpatnības . Vispasaules latviešu zinātņu kongr. Ķīmijas sekcija; 12.-17. jūlijā: Rīga, Rīgas Tehn. univ., 1991; 27.      

58Goldbergs J.; Ābele E.; Rubina K. N-, O- and S-heterociklisko savienojumu starpfāžu katalītiskās reakcijas . Vispasaules latviešu zinātņu kongr. Ķīmijas sekcija; 12.-17. jūlijā: Rīga, Rīgas Tehn. univ., 1991; 26.      

59Гавар Р.А.; Баумане Л.Х.; Страдынь Я.П. Свободные радикалы N-тиоарилбензохинониминов . Тез. докл., Всесоюзная конф. по химии хинонов и хиноидных соединений; 3-5 июля: Красноярск, Россия, 1991; 111.      

60Zhuk R.A.; Madre M.A. Acyclic guanosine analogues as immunomodulators . Abstr., 3rd Intern. symp. on molecular aspects of chemotherapy; 19-21 June: Gdansk, Poland, 1991; 61.      

Show per page