Publications » Search Results » 2009

 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967  1966  1965  1964  1962  1961
Show per page  
Conferences
31Lends A.; Liepiņš E.; Erchak N.; Petrova M.; Belyakov S. Cviterjonu lambda5 Si-silikātu cietvielu 13C, 29Si KMR salīdzinājums ar rentgenstruktūras datiem. Programma, Rīgas Tehniskās universitātes 50. starptautiskā zinātniskā konference; 12.-16. oktobris: Rīga, Latvija, 2009; 66.      

32Liepinš E.; Lends A.; Erchak N. Cviterjonu lambda5 Si-silikātu 1H, 13C, 29Si NMR pētījumi šķīdumā. Programma, Rīgas Tehniskās universitātes 50. starptautiskā zinātniskā konference; 12.-16. oktobris: Rīga, Latvija, 2009; 66.      

33Jaudzems K.; Mohanty B.; Serrano P.; Geralt M.; Liepiņš E.; Wuthrich K. Proteīna NP_247299.1 KMR struktūra šķīdumā un salīdzinājums ar struktūru kristāliskā stāvoklī. Programma, Rīgas Tehniskās universitātes 50. starptautiskā zinātniskā konference; 12.-16. oktobris: Rīga, Latvija, 2009; 65.      

34Fleišers M.; Stonkus V.; Edolfa K.; Lukevics E. Karbonskābju katalītiskās kross-ketonizācijas mehānisma kvantu ķīmisks pētījums. Programma, Rīgas Tehniskās universitātes 50. starptautiskā zinātniskā konference; 12.-16. oktobris: Rīga, Latvija, 2009; 65.      

35Černova L.; Krauze A.; Duburs G. 4,7-Dihidrotiēno[2,3-b]piridīnu sintēze un bioloģiskā aktivitāte. Programma, Rīgas Tehniskās universitātes 50. starptautiskā zinātniskā konference; 12.-16. oktobris: Rīga, Latvija, 2009; 60.      

36Kirilov G.K.; Belyakov S.V.; Kirilova E.M.; Gerbreder V. Structural and luminescence properties of substituted benzanthronyl amidines and its complexes with transition metals. Conference Programme and Book of Abstracts, 11th Conference on Methods and Applications of Fluorescence; August: P.28. Budapest, Hungary, 2009; 86.      

37Lukevics E.; Ignatovich L.; Starkova O.; Shestakova I. Silylation-increased cytotoxicity of 2-hetaryl benzoxazoles, -thiazoles and -imidazoles. Programme, Abstracts, and List of Participants, 5th European Silicon Days; 20th-22nd September: Vienna, Austria, 2009; 158.      

38Ignatovich L.; Muravenko V.; Shestakova I.; Lukevics E. Silylation for the design of anticancer agents. Programme, Abstracts, and List of Participants, 5th European Silicon Days; 20th-22nd September: Vienna, Austria, 2009; 132.      

39Sokolovska J.; Kalviņš I.; Šaripova J.; Ļauberte L.; Sjakste N. Mildronāts pozitīvi ietekmē ogļhidrātu un tauku metabolismu žurku diabēta streptozotocīna modelī . Konferences programma, LU 67. zinātniskā konference. Dabaszinātnes. Medicīna; 6. febr.: Rīga, Latvija, 2009; 54.      

40Švalbe B.; Zvejniece L.; Muceniece R.; Dambrova M. Kodola faktora-kappaB inhibitora pretsāpju un prettiekaisuma effects. Konferences programma, LU 67. zinātniskā konference. Dabaszinātnes. Medicīna; 6. febr.: Rīga, Latvija, 2009; 52.      

Show per page