Publications » Search Results » 2006

 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967  1966  1965  1964  1962  1961
Show per page  
Conferences
31Stonkus V.; Leite L.; Juskoveca Ž.; Edolfa K.; Fleišers M.; Liepiņa I.; Krūmiņa A.; Rašmane Dz.; Grabis J. Propionskābes ketonizācija Zn-Cr oksīdu katalizatora klātbūtnē = Ketonisation of propionic acid over Zn-Cr oxides catalyst. Programme = Programma, Rīgas Tehniskās Universitātes 47. starptautiskās zinātniskās konference = 47th International Scientific Conference of Riga Technical University ; Oktober 12-14: Riga, Latvia, 2006; 71.      

32Siliņa E.; Ķemme A.; Beļakovs S.; Ašaks J.; Peča L.; Zaruma D. 5-Sulfo-8-merkaptohinolīna dinātrija sāls trihidrāta kristaliskā uzbūve = Crystal structure of the disodium salt of 5-sulfo-8-mercaptoquinolīne trihydrate . Programme = Programma, Rīgas Tehniskās Universitātes 47. starptautiskās zinātniskās konference = 47th International Scientific Conference of Riga Technical University ; Oktober 12-14: Riga, Latvia, 2006; 70.      

33Petrova M.; Liepiņš E.; Ameļina J.; Pastors P.; Kampars V. Enerģijas barjeru KMR pētījumi ap ekzocikliskajām saitēm 4-aza-2-benzāl-1,3-indandionos = NMR study of hindered rotation around exocyclic bonds in some 4-aza-2-benzal-1,3-indandiones. Programme = Programma, Rīgas Tehniskās Universitātes 47. starptautiskās zinātniskās konference = 47th International Scientific Conference of Riga Technical University; Oktober 12-14: Riga, Latvia, 2006; 70.      

34Kaldre D.; Suveizda D.; Pajuste K.; Plotniece A.; Cekavičus B.; Duburs G. Aizvietotu piridīnija atvasinājumu, kā iespējamo gēnu transfekcijas aģentu sintēze un īpašības = The synthesis and properties of substituted pyridinium derivatives as potential gene transfection agents. Programme = Programma, Rīgas Tehniskās Universitātes 47. starptautiskās zinātniskās konference = 47th International Scientific Conference of Riga Technical University; Oktober 12-14: Riga, Latvia, 2006; 68.      

35Jaudzems K.; Liepiņš E.; Bizdēna Ē. Hirālo centru konfigurācijas noteikšana monosaharīdos un to atvasinājumos, izmantojot KMR metodi = Determination of configuration of chiral centres in monosacharides and their derivatives by NMR. Programme = Programma, Rīgas Tehniskās Universitātes 47. starptautiskās zinātniskās konference = 47th International Scientific Conference of Riga Technical University; Oktober 12-14: Riga, Latvia, 2006; 68.      

36Jaudzems K.; Liepiņš E.; Muižnieks I. 3D struktūra DNS fragmentiem, kuros viena virkne ir pagarināta = 3D structure of DNA fragments with single stranded overhang. Programme = Programma, Rīgas Tehniskās Universitātes 47. starptautiskās zinātniskās konference = 47th International Scientific Conference of Riga Technical University; Oktober 12-14: Riga, Latvia, 2006; 68.      

37Jankevics A.; Liepins E. Kvantitatīva rauga un keratīna satura noteikšana farmaceitiskajos preparātos, izmantojot hemometrijas metodes = Quantitative determination of keratine and yeast content in pharmaceutical preparation by chemometric methods. Programme = Programma, Rīgas Tehniskās Universitātes 47. starptautiskās zinātniskās konference = 47th International Scientific Conference of Riga Technical University; Oktober 12-14: Riga, Latvia, 2006; 57.      

38Veinbergs G.; Vorona M.; Šestakova I.; Kaņepe I.; Lukevics E. Pretvēža beta-laktāmu atvasinājumu sintēze un bioloģiskā pētīšana = The synthesis and biological investigation of anticancer beta-lactam derivatives. Programme = Programma, Rīgas Tehniskās Universitātes 47. starptautiskās zinātniskās konference = 47th International Scientific Conference of Riga Technical University; Oktober 12-14: Riga, Latvia, 2006; 57.      

39Vorona M.; Veinbergs G. Racemiskās 3-aril-4-aminosviestskābes enzimātiskā sadalīšana enantiomēros = Enzymatic resolution of racemic 3-aryl-4-aminobutyric acids. Programme = Programma, Rīgas Tehniskās Universitātes 47. starptautiskās zinātniskās konference = 47th International Scientific Conference of Riga Technical University; Oktober 12-14: Riga, Latvia, 2006; 55.      

40Leite L.; Stonkus V.; Edolfa K.; Fleišars M.; Ilieva L.; Pliasova L.; Zicmanis A. 1,4-Butāndiola pārvērtību atkarība no kobalta katalizatoru daļiņu izmēra = 1,4-Butanediol conversion over cobalt catalysis with different particle size. Programme = Programma, Rīgas Tehniskās Universitātes 47. starptautiskās zinātniskās konference = 47th International Scientific Conference of Riga Technical University; October 12-14: Riga, Latvia, 2006; 69.      

Show per page