Publications » Search Results » 2010

 2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967  1966  1965  1964  1962  1961
Show per page  
Conferences
21Duburs G.; Klusa V.; Bisenieks E.; Dzirkale Z.; Pupure J.; Poikans J.; Velena A.; Klovins J.; Mandrika I.; Ward R.; Crichton R. Acyltaurine derivatives, tauropyrone and analogues. COST Action D34 Final Meeting, Molecular Targeting in Drug Design for Neurological and Bacterial Diseases; 13th-16th October: Firence, Convitto della Calza, Italy, 2010; 41.      

22Petrenko A.; Arsenjans P. Selenolotiofēnu sintēze un īpašības. Programma, RTU 51. Starptautiskā Zinātniskā konference. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = RTU 51st International Scientific Conference. Materials Sciences and Applied Chemistry; 11.-15. oktobrī: Rīga, Latvija, 2010; 67.      

23Pajuste K.; Petrichenko O. ; Skrīvele B.; Birjukovs P.; Kaldre D.; Ose V.; Soboļevs A.; Cēbers A.; Duburs G.; Plotniece A. Ferīta un pašasociējošā 1,4-dihidropiridīna atvasinājuma veidotās magnetonanodaļiņas. Programma, RTU 51. Starptautiskā Zinātniskā konference. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = RTU 51st International Scientific Conference. Materials Sciences and Applied Chemistry; 11.-15. oktobrī: Rīga, Latvija, 2010; 67.      

24Lends A.; Liepiņš E.; Trapencieris P.; Zariņa Dz.; Katkevičs M.; Supuruan C.; Marescu A.; Scozzafava A. Oglekļa anhidrāžu selektīvais dokings. Programma, RTU 51. Starptautiskā Zinātniskā konference. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = RTU 51st International Scientific Conference. Materials Sciences and Applied Chemistry; 11.-15. oktobrī: Rīga, Latvija, 2010; 66.      

25Kore K.; Pajuste K.; Plotniece A.; Intenberga L.; Cekavicus B.; Kaldre D.; Duburs G.; Soboļevs A. Jonu šķidrumu pielietošana lipofilu 1,4-dihidropiridīna atvasinājumu iegūšanai. Programma, RTU 51. Starptautiskā Zinātniskā konference. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = 51st International Scientific Conference. Materials Sciences and Applied Chemistry; 11.-15. oktobrī: Rīga, Latvija, 2010; 65.      

26Intenberga L.; Cekavicus B.; Gosteva M.; Kore K.; Duburs G.; Soboļevs A. Amfifilu 1,4-dihidropiridīna atvasinājumu sintēze, izmantojot Novozym 435R katalizētu hidrolīzi. Programma, RTU 51. Starptautiskā Zinātniskā konference. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = RTU 51st International Scientific Conference. Materials Sciences and Applied Chemistry; 11.-15. oktobrī: Rīga, Latvija, 2010; 65.      

27Andžāns Z.; Krauze A.; Duburs G. Optiski aktīvu 1,4-dihidropiridīn-6-sulfanilalkilkarbonskābju esteru sintēze un īpašības. Programma, RTU 51. Starptautiskā Zinātniskā konference. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = 51st International Scientific Conference. Materials Sciences and Applied Chemistry; 11.-15. oktobrī: Rīga, Latvija, 2010; 61.      

28Muhamadejevs R. KMR vezikulu petījumi (Zin vad. Dr. habil. chem. prof. E.Liepiņš). Programma, RTU 51. Studentu Zinātniskā un Tehniskā Konference, Organisko Savienojumu Ķīmijas un Tehnoloģijas Sekcija; 23. Aprīlī: Rīga, Latvija, 2010; 28.      

29Ivanova J. Aizvietota saharīna sintēze un ķīmisko īpašību pētīšana (Zin. vad. Dr. chem. vad. pētn. R.Žalubovskis). Programma, RTU 51. Studentu Zinātniskā un Tehniskā Konference, Organisko Savienojumu Ķīmijas un Tehnoloģijas Sekcija; 23. Aprīlī: Rīga, Latvija, 2010; 27.      

30Kuzņecovs J. (4-Fenil-2-oksopirolidīn-1-il)-acetamīda atvasinājumu sintēze (Zin. vad. Dr. chem. vad. pētn. M.Vorona). Programma, RTU 51. Studentu Zinātniskā un Tehniskā Konference, Organisko Savienojumu Ķīmijas un Tehnoloģijas Sekcija; 23. Aprīlī: Rīga, Latvija, 2010; 27.      

Show per page