Publications » Search Results » 2006 » Other publications

 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967  1966  1965  1964  1962  1961
Show per page  
21Zviedre I.; Žeimote S.; Beļakovs S. Benzilamonija dicitrātoborāta monohidrāta sintēze un kristāliskā struktūra = Synthesis and crystal structure of benzylammonium dicitratoborate monohydrate. 2006, Ser.1, sēj.13. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry(Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātniskie raksti = Scientific Proc. of Riga Technical University), 78-88.      

22Jaudzems K.; Liepinsh E.; Bizdena E. Hirālo centru konfigurācijas noteikšana monosaharīdu atvasinājumos izmantojot KMR metodi = Determination of the confuguration of chiral centres in the derivatives of monosaccharides by NMR. 2006, Ser.1, sēj.13. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry(Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātniskie raksti = Scientific Proc. of Riga Technical University), 71-77.      

23Petrova M.; Liepiņš E.; Pastors P.; Fleisher M.; Kampars V. 4-Aza-2-benzāl-1,3-indandionu sintēze un enerģijas barjeru KMR pētījumi ap to eksocikliskajām saitēm = Synthesis and NMR Study of Hindered Rotation Around the Exocyclic Bonds in Some 4-Aza-2-benzal-1,3-indandiones. 2006, Ser.1, sēj.13. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry(Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātniskie raksti = Scientific Proc. of Riga Technical University), 58-65.      

24Jankevics A.; Liepinsh E. Kvantitatīva rauga un keratīna satura noteikšana farmaceitiskajos preparātos, izmantojot hemometrijas metodes = Quantitative determination of keratin and yeast content in pharmaceutical preparation by chemometrical methods. 2006, Ser.1, sēj.13. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry(Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātniskie raksti = Scientific Proc. of Riga Technical University), 42-47.      

25Sokolovska J.; Poudžiunas I.; Paeglis R.; Dzintare M. Individual susceptibility to hypotensive action of Mildronate. Latvian J. Chem. 2006(4), 398.      

26Salna E.; Sharipova J.; Meirena D. Thyroid hormone synthesis modification by Mildronate and gamma-butyrobetaine. Latvian J. Chem. 2006(4), 397.      

27Chipens G.; Ievina N.; Liepina I.; Kalvinsh I. Autoscanning of codon root palindroms. Latvian J. Chem. 2006(4), 382-392.      

28Стракова И.; Петрова М.; Страков А. 3-(2-Амино-4-тиазолил)-4-ариламинокумарины . Latvijas ķīmijas žurnāls. 2006(4), 345-350.      

29Stonkus V.; Leite L.; Jansone D.; Fleišers M.; Edolfa K.; Juskoveca Ž.; Liepiņa I.; Krūmiņa A.; Rašmane Dz. Etiķskābes pārvērtība tvaika fāzē hromu, cinku un mangānu saturoša oksīdu katalizatora klātbūtnē. Latvijas ķīmijas žurnāls. 2006(4), 338-344.      

30Стракова И.; Петрова М.; Беляков С.; Страков А. 6Н-[1]бензопирано[4,3-b]хинолин-6-оны. Latvijas ķīmijas žurnāls. 2006(3), 269-278.      

Show per page