Publications » Search Results » 1997 » Articles in press

 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967  1966  1965  1964  1962  1961
Show per page  
21Stradiņš J.. UNDRA Universitāte Minhenē un latvieši. 1997 (Ref. tēzes Konf. Rīgas Tehniskajai Universitātei - 135), 32-34.      

22Stradiņš J.. Studentu korporācijas Fraternitas metropolitana izcelsme un kultūrvēsturiskās tradicijas. 1997 (Ref. tēzes Konf. Rīgas Tehniskajai Universitātei - 135), 24-26.      

23Stradiņš J.. Vilhelms Ostvalds, Pauls Valdens un Frīdrihs Canders - ievērojamākie Rīgas pārstāvji pasaules zinātnē 19.g.s.-20.g.s. mijā . 1997 (Ref. tēzes Konf. Rīgas Tehniskajai Universitātei 135), 5-8.      

24Stradiņš J.. Veikums Latvijas zinātņu vēstures izpētē pēdējos gados (1996-1997). Acta med.-historica rigensia 1997, 3 (Rīga: Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs), 385-393.      

25Stradiņš J.; Arons K.E.; Salaks J.. Māksla, medicīna, muzejs . Acta med.-historica rigensia 1997, 3 (Rīga: Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs), 299-327.      

26Страдынь Я.. Итоги XVIII Балтийской конференции по истории науки. Acta med.-historica rigensia 1997, 3 (Rīga: Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs), 395-400.      

27Страдынь Я.. О Роальде и семье Герке: Послесловие к статье Р.П.Герке . Acta med.-historica rigensia 1997, 3 (Rīga: Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs), 251-255.      

28Stradiņš J.. Ansprache zur Eroffnung des internationalen Symposiums Ernst von Bergmann und die Medizin seiner Zeit. Acta med.-historica rigensia 1997, 3 (Rīga: Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs), 173-176.      

29Stradiņš J.. Wilhelm Ostwalds rigaer Jahre und die Entstehung der klassischen physikalischen Chemie. Acta med.-historica rigensia 1997, 3 (Rīga: Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs), 55-70.      

Show per page