Publications » Search Results » 1993 » Articles in press

 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967  1966  1965  1964
Show per page  
21Stradiņš J.. Zinātne neatkarīgajā Latvijas valstī. Latvijas ZA Vēstis. A daļa. 1993 (11), 42-46.      

22Stradiņš J.. Par Latvijas Zinātņu akadēmijas locekļu vēlēšanām 1993.gada rudenī. Latvijas ZA Vēstis. A daļa. 1993 (10), 46-47.      

23Stradiņš J.. Latviešu zinātnes saknes Pēterburgā . Universitas 1993 (70), 46-49.      

24Stradiņš J.. Latvia on the crossroads of history . Human. Soc. Sci. Latv. 1993, 1, 5-9.      

25Stradiņš J.. Prof. Jūlija Auškāpa Golgātas ceļš. Universitas 1993 (70), 34-36.      

26Stradiņš J.. Par Jūlija Auškāpa grāmatu Zinātnei un tēvijai (Vērtējumi un piebildes). Jūlijs Auškāps zinātnei un tēvijai (Zin. red. prof. J.Stradiņš). Rīga, Artava. 1993, 373-380.      

27Stradiņš J.. Profesors Jūlijs Auškāps - mūža gājums, devums Latvijai un zinātnei. Jūlijs Auškāps zinātnei un tēvijai (Zin. red. prof. J.Stradiņš). Rīga, Artava. 1993, 9-35.      

Show per page