Publications » Search Results » 2012 » Conferences

 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967  1966  1965  1964  1962  1961
Show per page  
201Štēbele K.; Ņikitjuka A. ; Sjakste N. Jaunu azīdīnamīdoksīmu DNS spēja interkalēt DNS. Latvijas Universitātes 70. Zinātniskās konferences , Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums. Stenda ziņojumi; 2. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 80.      

202Latkovskis G.; Līcis N.; Urtāne I.; Zarakauska L.; Zabunova M.; Berzina M.; Liepiņš E.; Dambrova M.; Pečulis R.; Kloviņš J.; Ērglis A. Ģenetisko polimorfismu un antiagregantu rezistences marķieru asociācija ar mirstību pacientiem pēc perkutānas koronāras intervences ar zālēm pildītiem stentiem. Latvijas Universitātes 70. Zinātniskās konferences , Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums; 2. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 42.      

203Vilkauša K.; Švarcbahs R.; Pupure J.; Dzirkale Z.; Žubovica U.; Adlere L.; Bērziņa E.; Krūmiņa Z.; Karajeva Ņ.; Bisenieks I.; Brūvere I.; Plotniece A.; Pajuste K.; Paškēviča A.; Rumaks J.; Svirskis Š.; Jansone B.; Kluša V. Propargilu un adamantānu saturošu dihidropiridīnu savienojumu ietekme uz vecu žurku uzvedības reakcijām. Latvijas Universitātes 70. Zinātniskās konferences , Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums; 2. februārī: Rīga, Latvija , 2012; 25.      

204Laizāne A.; Vaņina M.; Jēkabsons K.; Klimavičiusa L.; Sproģe M.; Kokare K.; Ventiņš J.; Kurlovičs J.; Bisenieks I.; Brūvere I.; Pajuste K.; Plotniece A.; Duburs G.; Jansone B.; Kluša V.; Muceniece R. Jauni 1,4-dihidropiridīna atvasinājumi kā neiroblastomas SH-SYSY šūnu protektanti mitohondriju toksicitātes modelī . Latvijas Universitātes 70. Zinātniskās konferences , Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums; 2. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 21.      

205Vaņina M.; Laizāne A.; Jēkabsons K.; Kurlovičs J.; Popēna I.; Jansone B.; Plotniece A.; Pajuste K.; Kaldre D.; Kluša V.; Muceniece R. 1,4-Dihidropiridīna atvāsinājumu ietekme uz vēža šūnu līniju proliferāciju in vitro testos. Latvijas Universitātes 70. Zinātniskās konferences , Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums; 2. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 18.      

206Jēkabsons K.; Parfejevs V.; Riekstiņa U.; Laizāne A.; Vaņina M.; Ventiņš J.; Lencberga N.; Pavasare M.; Jansone B.; Plotniece A.; Pajuste K.; Kaldre D.; Kluša V.; Muceniece R. Cilvēku cilmes šūnu un mitohondriju dzīvotspējas protekcija ar 1,4-dihidropiridīna atvasinājumiem. Latvijas Universitātes 70. Zinātniskās konferences , Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums; 2. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 16.      

Show per page