Publications » Search Results » 2012 » Conferences » Print version (formatted)

Conferences
11Beumer J.H.; Kummar S.; Chu E.; Loža E.; Christensen M.K.; Tjornelund J.; Parise R.A.; Kiesel B.F. Quantitation of the HDAC inhibitor belinostat (PXD-101) and metabolites in human plasma by a novel LC-MS/MS assay. Proceedings of the 103rd Annual Meeting of the American Association for Cancer Research; 2012 Mar 31-Apr 4; Chicago, IL. Philadelphia (PA): AACR; Cancer Res 2012;72(8 Suppl): Abstract nr 759. doi:1538-7445.AM2012-759. , 2012.      

12Vikainis S.; Vorona M. 4-Fenil-2-oksopirolodīna atvasinājumu iegūšana un to ķīmisko īpašību pētīšana. 53. RTU studentu zinātniskās un tehniskās Konferences Materiāli , Organisko savienojumu ķīmijas un tehnoloģijas sekcija ; Aprīlis: Rīgas Tehniskā Universitāte, Fr.Candera Studentu Zinātniskā un Tehniskā Biedrība, 2012; 217.      

13Stepanovs D.; Aleksejeva Ļ.; Mišņovs A. Meldonija un gamma-butirobetaīna hidrohlorīdu molekulārā un kristāliskā uzbūve. 53. RTU studentu zinātniskās un tehniskās Konferences Materiāli , Organisko savienojumu ķīmijas un tehnoloģijas sekcija; Aprīlis: Rīgas Tehniskā Universitāte, Fr.Candera Studentu Zinātniskā un Tehniskā Biedrība, 2012; 215.      

14Sprūdža A.; Grandāne A.; Žalubovskis R. Sulfamoiltiofēna 1,2,3-triazolilatvasinājumu sintēze . 53. RTU studentu zinātniskās un tehniskās Konferences Materiāli, Organisko savienojumu ķīmijas un tehnoloģijas sekcija; Aprīlis : Rīgas Tehniskā Universitāte, Fr.Candera Studentu Zinātniskā un Tehniskā Biedrība, 2012; 213.      

15Sokolovs I.; Lubriks D.; Sūna E. Pārejas metālu katalizētā elektroniem bagāto heterociklu C-H funkcionalizācija. 53. RTU studentu zinātniskās un tehniskās Konferences Materiāli, Organisko savienojumu ķīmijas un tehnoloģijas sekcija ; Aprīlis: Rīgas Tehniskā Universitāte, Fr.Candera Studentu Zinātniskā un Tehniskā Biedrība , 2012; 211.      

16Skvorcova M.; Grigorjeva L.; Jirgensons A. Vāgnera-Mērveina pārgrupēšamas - trihloracetimidātu ciklizēšanas tandēma reakcijas izpēte. 53. RTU studentu zinātniskās un tehniskās Konferences Materiāli, Organisko savienojumu ķīmijas un tehnoloģijas sekcija ; Aprīlis: Rīgas Tehniskā Universitāte, Fr.Candera Studentu Zinātniskā un Tehniskā Biedrība, 2012; 210.      

17Ponomarjovs J.; Sūna E. Enantioselektīvās hidrogenēšanas katalizatoru izstrāde . 53. RTU studentu zinātniskās un tehniskās Konferences Materiāli, Organisko savienojumu ķīmijas un tehnoloģijas sekcija ; Aprīlis: Rīgas Tehniskā Universitāte, Fr.Candera Studentu Zinātniskā un Tehniskā Biedrība , 2012; 203.      

18Otikovs M.; Jaudzems K. Ieskats zirnekļu tīkla zīda veidošanās procesā, izmantojot KMR. 53. RTU studentu zinātniskās un tehniskās Konferences Materiāli, Organisko savienojumu ķīmijas un tehnoloģijas sekcija ; Aprīlis: Rīgas Tehniskā Universitāte, Fr.Candera Studentu Zinātniskā un Tehniskā Biedrība , 2012; 202.      

19Muhamadejevs R.; Petrova M.; Liepiņš E. 1,4-Dihidropiridīnu atvasinājumu kompleksācija ar mononukleotīdiem. 1H KMR un kvantu-ķīmiskie pētījumi . 53. RTU studentu zinātniskās un tehniskās Konferences Materiāli , Organisko savienojumu ķīmijas un tehnoloģijas sekcija; Aprīlis: Rīgas Tehniskā Universitāte, Fr.Candera Studentu Zinātniskā un Tehniskā Biedrība , 2012; 198.      

20Losāns J.; Kukoša T. Vara ferīts kā katalizators Sonogaširas reakcijā. 53. RTU studentu zinātniskās un tehniskās Konferences Materiāli, Organisko savienojumu ķīmijas un tehnoloģijas sekcija ; Aprīlis: Rīgas Tehniskā Universitāte, Fr.Candera Studentu Zinātniskā un Tehniskā Biedrība , 2012; 195.      

21Lends A.; Liepiņš E. Jauna tipa ogļskābes anhidrāžu inhibitoru pētījumi ar KMR un kvantu ķīmijas metodēm . 53. RTU studentu zinātniskās un tehniskās Konferences Materiāli, Organisko savienojumu ķīmijas un tehnoloģijas sekcija ; Aprīlis: Rīgas Tehniskā Universitāte, Fr.Candera Studentu Zinātniskā un Tehniskā Biedrība , 2012; 193.      

22Krivenko K.; Trapencieris P.; Aksjonova K. Danišefska diēnu analogu iegūšana un to pielietojums hetero-Dīlsa-Aldera reakcijā. 53. RTU studentu zinātniskās un tehniskās Konferences Materiāli, Organisko savienojumu ķīmijas un tehnoloģijas sekcija ; Aprīlis: Rīgas Tehniskā Universitāte, Fr.Candera Studentu Zinātniskā un Tehniskā Biedrība, 2012; 191.      

23Krasikovs A.; Sūna E. Doxapram stereoselektīvās sintēzes metodes izstrāde. 53. RTU studentu zinātniskās un tehniskās Konferences Materiāli, Organisko savienojumu ķīmijas un tehnoloģijas sekcija; Aprīlis: Rīgas Tehniskā Universitāte, Fr.Candera Studentu Zinātniskā un Tehniskā Biedrība, 2012; 190.      

24Kiseļovs G.; Mišņovs A. Ipidakrīna kristālisko formu rentgenstruktūranalīze. 53. RTU studentu zinātniskās un tehniskās Konferences Materiāli , Organisko savienojumu ķīmijas un tehnoloģijas sekcija; Aprīlis: Rīgas Tehniskā Universitāte, Fr.Candera Studentu Zinātniskā un Tehniskā Biedrība, 2012; 189.      

25Kinēns A.; Sūna E.; Vedējs E. Enantioselektīvās ciklopropanēšanas katalizātoru izstrāde. 53. RTU studentu zinātniskās un tehniskās Konferences Materiāli, Organisko savienojumu ķīmijas un tehnoloģijas sekcija; Aprīlis: Rīgas Tehniskā Universitāte, Fr.Candera Studentu Zinātniskā un Tehniskā Biedrība , 2012; 188.      

26Kinēna L.; Ozola V. Aspartilproteāžu inhibitoru sintēze. 53. RTU studentu zinātniskās un tehniskās Konferences Materiāli , Organisko savienojumu ķīmijas un tehnoloģijas sekcija; Aprīlis: Rīgas Tehniskā Universitāte, Fr.Candera Studentu Zinātniskā un Tehniskā Biedrība, 2012; 187.      

27Katušenoks S.; Liepiņš E. OCTN2 farmakofora modelis. 53. RTU studentu zinātniskās un tehniskās Konferences Materiāli, Organisko savienojumu ķīmijas un tehnoloģijas sekcija; Aprīlis: Rīgas Tehniskā Universitāte, Fr.Candera Studentu Zinātniskā un Tehniskā Biedrība, 2012; 185.      

28Kalniņš T.; Sūna E.; Shubin K. Jaunu asimetrisko organokatalizatoru dizains. 53. RTU studentu zinātniskās un tehniskās Konferences Materiāli, Organisko savienojumu ķīmijas un tehnoloģijas sekcija; Aprīlis: Rīgas Tehniskā Universitāte, Fr.Candera Studentu Zinātniskā un Tehniskā Biedrība, 2012; 184.      

29Jaunmuktāns J.; Loļa D. Lizīna atvasinājumu sintēze. 53. RTU studentu zinātniskās un tehniskās Konferences Materiāli 2012: Rīgas Tehniskā Universitāte, Fr.Candera Studentu Zinātniskā un Tehniskā Biedrība, Organisko savienojumu ķīmijas un tehnoloģijas sekcija; Aprīlis: Rīgas Tehniskā Universitāte, Fr.Candera Studentu Zinātniskā un Tehniskā Biedrība, 2012; 183.      

30Janičevs A.; Fundamenskis V.; Fleišers M. Pseidotiohidantoīnskābes struktūra: rentgenstruktūranalīzes un kvantu ķīmijas pētījums. 53. RTU studentu zinātniskās un tehniskās Konferences Materiāli , Organisko savienojumu ķīmijas un tehnoloģijas sekcija; Aprīlis: Rīgas Tehniskā Universitāte, Fr.Candera Studentu Zinātniskā un Tehniskā Biedrība, 2012.      

31Grandāne A.; Žalubovskis R. 1,2-Benzoksatīn-2,2-dioksīda anti- un syn-1,2,3-triazolilatvasinājumu sintēze. 53. RTU studentu zinātniskās un tehniskās Konferences Materiāli, Organisko savienojumu ķīmijas un tehnoloģijas sekcija; Aprīlis: Rīgas Tehniskā Universitāte, Fr.Candera Studentu Zinātniskā un Tehniskā Biedrība, 2012; 180.      

32Katkevičs M. K.Briņģis, M.Katkevičs (zinātniskais vadītājs) Karbazolu sintēze no joddiarilamīniem homolītiskās aromātiskās aizvietošanās reakcijās . 53. RTU studentu zinātniskās un tehniskās Konferences Materiāli, Organisko savienojumu ķīmijas un tehnoloģijas sekcija ; Aprīlis: Rīgas Tehniskā Universitāte, Fr.Candera Studentu Zinātniskā un Tehniskā Biedrība, 2012; 175.      

33Bobiļeva O.; Loža E. 6-Okso-1,4,5,6-tetrahidropiridīn-3-karbonskābes atvasinājumu sintēze. 53. RTU studentu zinātniskās un tehniskās Konferences Materiāli, Organisko savienojumu ķīmijas un tehnoloģijas sekcija; Aprīlis: Rīgas Tehniskā Universitāte, Fr.Candera Studentu Zinātniskā un Tehniskā Biedrība, 2012; 174.      

34Bisenieks I.; Brūvere I. Nesimetriskas struktūras 1,4-dihidropiridīnu sintēze. 53. RTU studentu zinātniskās un tehniskās Konferences Materiāli, Organisko savienojumu ķīmijas un tehnoloģijas sekcija; Aprīlis: Rīgas Tehniskā Universitāte, Fr.Candera Studentu Zinātniskā un Tehniskā Biedrība, 2012; 172.      

35Петухов В.И.; Баумане Л.Х.; Дмитриев Е.В.; Рестэ Е.Д.; Звагуле Т.Я.; Романова М.А.; Шушкевич Н.И.; Адаменко А.Н.; Скавронский С.В.; Щуков А.Н. Биодоступность оксида азота: связь с дефицитом железа = Bioavailability of nitric oxide: connection with iron deficiency. Труды ХХ Международной конференции и дискуссионного научного клуба Новые информационные технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии, = New Information Technology in Medicine, Pharmacology, Biology and Ecology (IT + M&E); 5-15 June: Ялта-Гурзуф, Крым, Украина, 2012; 196.      

36Zariņš A.; Ķizāne G.; Supe A.; Baumane L.; Bērziņš A.; Rašmane Dz.; Šteins I. Termiskās apstrādes ietekme uz litija ortosilikāta radiācijas stabilitāti un radiolīzi gaisa atmosfērā = Influence of thermal threatment on radiation stability and radiolysis on nanopowders of lithium orthosilicate in air atmosphere. Tēzes = Abstracts , Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta 28. zin. konference = Institute of Solid State Physics University 28th Scientific Conference ; 10.febr.: Rīga, Latvija , 2012; 43.      

37Слуквин А.М.; Ус В.В.; Гончарова Р.И.; Duburs G.; Bisenieks E. Биотехнология получения посадочного материала длиннопалого рака (Astacus Leptodactylus Esch.) на базе прудового комплекса рыбоводных хозяйств. Х Съезд Белорусского общества генетиков и селекционеров. Программа Международной научной конференции, Генетика и биотехнология XXI века: проблемы, достижения, перспективы ; 8-11 октября: Минск (Беларусь), 2012; 12.      

38Sokolovska J.; Isajevs S.; Rostoka E.; Baumane L.; Sharipova J.; Sugoka O.; Isajeva D.; Kalvinsh I.; Sjakste N. Metabolic deviations and liver injury in two diabetes mellitus models. : Diabetologia, 55. Suppl.1-S538. 1208, 2012.      

39Sokolovska J.; Sharipova J.; Lauberte L.; Baumane L.; Kalvins I.; Sjakste N. Changes of NO concentration in the cause of streptozotocin diabetes mellitus and under action of different NOS inhibitors in streptozotocin rats. Endocrine Abstracts. Vol.29 , 15th International & 14th European Congress of Endocrinology (ICE/ECE 2012, www.endocrine-abstracts.org). P618; 5-9 May: Florence, Italy, 2012.      

40Otikovs M.; Jaudzems K.; Liepinsh E. Fragment-Based Discovery of Novel Plasmepsin II Inhibitors by NMR Screening. Poster Presentations. 545TU, EUROMAR 2012. Magnetic Resonance Conference; 1-5 July: University College. Dublin, Ireland , 2012; 233.      

41Lends A.; Jaudzems K.; Liepinsh E. New Type Inhibitor Studies of Carbonic Anhydrase Using NMR and Molecular Modelling. Poster Presentations. 544MO, EUROMAR 2012. Magnetic Resonance Conference; 1-5 July: University College. Dublin, Ireland, 2012; 233.      

42Zelencova D; Liepinsh E. Inhibitor studies of gamma-butyrobetaine hydroxylase. Discovery Chemistry Congress; 13-14 March: Munich, Germany, 2012; 307.      

43Luginina J.; Rjabovs V.; Turks M.; Belyakov S. Sequential Michael Addition and 1,3-Dipolar Cycloaddition Reactions as a Simple Method for Combining of Carbohydrates. Abstracts of the RTU 53rd International Scientific Conference. Dedicated to the 150th Anniversary and the 1st Congress of World Engineers and Riga Polytechnical Institute / RTU Alumni , Sec. Material Science and Applied Chemistry. Subsec. Chemistry and Chemical Technology; October 11-12: Riga, Latvia, 2012; 78.      

44Rjabovs V.; Turks M.; Zelencova D; Liepins E. Saccharopeptides and their Triazole Isosteres. Abstracts of the RTU 53rd International Scientific Conference. Dedicated to the 150th Anniversary and the 1st Congress of World Engineers and Riga Polytechnical Institute / RTU Alumni , Sec. Material Science and Applied Chemistry. Subsec. Chemistry and Chemical Technology; October 11-12: Riga, Latvia, 2012; 71.      

45Lends A.; Jaudzems K.; Liepinsh E. Selective Inhibitor Studies of Carbonic Anhydrase Using NMR and Molecular Modelling. Abstracts of the RTU 53rd International Scientific Conference. Dedicated to the 150th Anniversary and the 1st Congress of World Engineers and Riga Polytechnical Institute / RTU Alumni , Sec. Material Science and Applied Chemistry. Subsec. Chemistry and Chemical Technology; October 11-12: Riga, Latvia, 2012; 51.      

46Strakova I.; Strelnikova N.; Turks M.; Belyakov S. Synthesis of Enantiomerically Pure 4-Aminotetrahydroindazoles. Abstracts of the RTU 53rd International Scientific Conference. Dedicated to the 150th Anniversary and the 1st Congress of World Engineers and Riga Polytechnical Institute / RTU Alumni , Sec. Material Science and Applied Chemistry. Subsec. Chemistry and Chemical Technology; October 11-12: Riga, Latvia, 2012; 69.      

47Turks M.; Belyakov S.; Bizdena E.; Kumpins V.; Jure M.; Grinsteine I. Isolation and Characterization of Biologically Active Components from Streptomyces milbemycinius. Abstracts of the RTU 53rd International Scientific Conference. Dedicated to the 150th Anniversary and the 1st Congress of World Engineers and Riga Polytechnical Institute / RTU Alumni, Sec. Material Science and Applied Chemistry. Subsec. Chemistry and Chemical Technology ; October 11-12: Riga, Latvia, 2012; 68.      

48Kiselovs G.; Mishnev A. Crystal Structure of Diltiazepam Base. Abstracts of the RTU 53rd International Scientific Conference. Dedicated to the 150th Anniversary and the 1st Congress of World Engineers and Riga Polytechnical Institute / RTU Alumni, Sec. Material Science and Applied Chemistry. Subsec. Chemistry and Chemical Technology; October 11-12: Riga, Latvia, 2012; 58.      

49Sarcevica I.; Orola L.; Belyakov S.V. Cryatal Structure, Mechanochemical Preparation Possibilities and Stability of Some Isoniazid Cocrystals. Abstracts of the RTU 53rd International Scientific Conference. Dedicated to the 150th Anniversary and the 1st Congress of World Engineers and Riga Polytechnical Institute / RTU Alumni , Sec. Material Science and Applied Chemistry. Subsec. Chemistry and Chemical Technology; October 11-12: Riga, Latvia, 2012; 48.      

50Stepanovs D.; Mishnev A. Crystal Structure of Flecainide Acetate. Abstracts of the RTU 53rd International Scientific Conference. Dedicated to the 150th Anniversary and the 1st Congress of World Engineers and Riga Polytechnical Institute / RTU Alumni, Sec. Material Science and Applied Chemistry. Subsec. Chemistry and Chemical Technology ; October 11-12: Riga, Latvia, 2012; 47.      

51Jaschenko E.; Domracheva I.; Kanepe I.; Krasnova L.; Grinberga S.; Krauze A.; Shestakova I.; Duburs G. Research of the pharmacomodulators of multidrug resistance in cancer. Abstract Book, The 1st Multidisciplinary Symposium Molecular Oncology: from Laboratory Bench to Medicine (mol.onco 2012); September 17-22: P-MCT3.2. Kyiv, Ukraine, 2012; 82.      

52Gulbe A. New derivates of furan and thiophene as inhibitors of MMPs and angiogenesis. Abstract Book, The 1st Multidisciplinary Symposium Molecular Oncology: from Laboratory Bench to Medicine (mol.onco 2012); September 17-22: P-MCT3.1. Kyiv, Ukraine, 2012; 81.      

53Duburs G.; Plotniece A.; Skrivele B.; Pajuste K. Synthetic lipids comprising beta-amino acid moieties included in privileged pharmacological structures. COST Meeting Foldamers: Synthesis and Structure of Functional Materials; 30th August - 2nd September: PS-9. University of Regensburg, Germany , 2012; 37.      

54Zablotskaya A.; Segal I.; Maiorov M.; Nikolajeva V. Iron oxide magnetic nanoparticles with biocompatible coating for potential application in agricultural and food industry . Poster, International Conference of Agricultural Engineering (CIGR-Ageng2012); July 8-12: P0248. Valencia Conference Centre, Spain, 2012.      

55Zablotskaya A.; Segal I.; Kniess T.; Shestakova I. Synthesis and Antitumor Properties of Oxorhenium(V) Complexes possessing N-(2-mercaptoethyl)-4,4-dimethyl-4-sila-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline Moiety. Program. Abstracts, XXV International Conference on Organometallic Chemistry [XXV ICOMC]; September 2-7: PB.216. Lisbon, Portugal, 2012.      

56Zablotskaya A.; Segal I.; Maiorov M.; Mishnev A.; Sestakova I. Iron oxide superparamagnetic nanocarriers with biocompatible coating as potential theragnostics. Biometals-2012, 8th International Biometals Symposium (www.biometals2012.be) ; 15-19 July: P88. Brussels, Belgium, 2012; 71.      

57Zablotskaya A.; Segal I.; Maiorov M.; Blums E.; Shestakova I. Iron oxide based magnetic nanoparticles bearing cytotoxic ethanolamine derivatives . Annual Meeting COST Action CM0902, Molecular machinery for ion translocation accross the Biomembrane; January 23-25: Bari, Chemistry Department, 2012; 12.      

58Jansone B.; Kadish I.; van Groen T.; Plotniece A.; Pajuste K.; Kaldre D.; Klusa V. Anxiolytic and cognition enhancing effects of the novel 1,4-dihydropyridine derivative in transgenic Alzheimer,s disease model-mice. Late Abstracts, 6th European Congress of Pharmacology (www.ephar2012.org); July 17-23: P234. Granada, Spain, 2012.      

59Zablotskaya A.; Segal I.; Geronikaki A.; Eremkina T.; Popelis Y.; Petrova M.; Shestakova I. Synthesis, Physico-Chemical Study, Anti-inflammatory Properties and Cytotoxicity of omega-(N-heteryl)-N-[1,3-(benzo)thiazol-2-yl]acylamides. Abstract Book, 7th Eurasian Meeting on Heterocyclic Chemistry (www.eamhc2012.org); 17-21 June: PP.72. Istanbul, Turkey, 2012; 59.      

60Zablotskaya A.; Segal I.; Khazachonokh G.; Grinberga S.; Shestakova I.; Geronikaki A.; Eze D.; Nikolayeva V. Synthesis, Physico-Chemical Characterization and Anti-Tumour and Antimicrobial Properties of N-(2-Alkoxyethyl)-1,2,3,4-Tetrahydro(iso)quinoline and 4-Methyl-5-(2-Alkoxyethyl)thiazole Derivatives. Abstract Book , 7th Eurasian Meeting on Heterocyclic Chemistry (www.eamhc2012.org); 17-21 June: PP.71. Istanbul, Turkey, 2012; 59.      

61Zablotskaya A.; Segal I.; Popelis Y.; Shestakova I.; Geronikaki A.; Nikolayeva V. Silyl Modification of Heterocyclic Choline Analogues as True Instrument to their Biological Properties Manifestation. Abstract Book, 7th Eurasian Meeting on Heterocyclic Chemistry (www.eamhc2012.org); 17-21 June: PP.70. Istanbul, Turkey, 2012; 58.      

62Zarins A.; Kizane G.; Supe A.; Baumane L.; Berzins A.; Rašmane Dz.; Steins I. Influence of SiO2 Admix on Radiolysis of Powders of Li4SiO4. Conference program. Book of abstracts , International Conference Functional materials and nanotechnologies; April 17-20: Po-194. Institute of Solid State Physics University of Latvia, 2012; 307.      

63Duka V.; Czaplewsky C.; Liwo A.; Duburs G.; Liepina I. Molecular Dynamics 1,4-DHP-Lipid as a Gene Transfection Agent. Conference program. Book of abstracts, International Conference Functional materials and nanotechnologies; April 17-20: Po-157. Institute of Solid State Physics University of Latvia, 2012; 270.      

64Muzikante I.; Rutkis M.; Kampars V.; Pastors P.J.; Turovska B.; Jurģis A.; Sīpols J.; Gržibovskis R. Assessment of Quantum Chemical and Experimental methods for Ionization Energy and Electron Affinity Evaluation of Organic Thin Films. Conference program. Book of abstracts , International Conference Functional materials and nanotechnologies; April 17-20: Institute of Solid State Physics University of Latvia, 2012; 111.      

65Segal I.; Zablotskaya A.; Mishnev A.; Maiorov M. Superparamagnetic Iron Oxide Based Nanostructures Bearing Organosilicon Heterocyclic Choline Analogues as Original Approach to Double Pro-Drugs. Conference program. Book of abstracts, International Conference Functional materials and nanotechnologies; April 17-20: Po-130. Institute of Solid State Physics University of Latvia, 2012; 243.      

66Zablotskaya A.; Segal I.; Mishnev A.; Shestakova I.; Maiorov M.; Nikolajeva V. Iron oxide magnetic nanocarriers bearing bioactive choline based ligands. Book of Abstracts, 40 International Conference on Coordination Chemistry (www.iccc40.com); September 9th-13th: MS.D4.P.634. Valencia Conference Centre, Spain. C417, 2012.      

67Fleisher M.; Zalubovskis R.; Shmidlers A.; Jansone D. Quantum Chemical Investigation of the Interaction between Thiocyanate and the Human Carbonic Anhydrase II . Abstracts of the RTU 53rd International Scientific Conference. Dedicated to the 150th Anniversary and the 1st Congress of World Engineers and Riga Polytechnical Institute / RTU Alumni , Sec. Material Science and Applied Chemistry. Subsec. Material Science; October 11-12: Rīga, Latvija, 2012; 42.      

68Yanichev A.; Kirilov G.; Belyakov S.; Fleisher M. Quantum Chemical Investigation of the Geometric and Electronic Structure of the 3-Amidino-2-Brombenzanthrone. Absorption and fluorescent spectra prediction. Abstracts of the RTU 53rd International Scientific Conference. Dedicated to the 150th Anniversary and the 1st Congress of World Engineers and Riga Polytechnical Institute / RTU Alumni, Sec. Material Science and Applied Chemistry. Subsec. Material Science; October 11-12: Rīga, Latvija, 2012; 40.      

69Silina E.; Ashaks J.; Zaruma D.; Belyakov S.; Tokmakov A. Synthesis and Structure of Palladium 2,4-Dimethyl-8-Selenoquinolinate. Abstracts of the RTU 53rd International Scientific Conference. Dedicated to the 150th Anniversary and the 1st Congress of World Engineers and Riga Polytechnical Institute / RTU Alumni , Sec. Material Science and Applied Chemistry. Subsec. Material Science; October 11-12: Rīga, Latvija, 2012; 39.      

70Stonkus V.; Edolfa-Kalnina K.; Fleisher M.; Shmidlers A.; Jankevica A. Ketonization of Benzyl Butyrate Over Zinc Chromite Catalyst. Abstracts of the RTU 53rd International Scientific Conference. Dedicated to the 150th Anniversary and the 1st Congress of World Engineers and Riga Polytechnical Institute / RTU Alumni , Sec. Material Science and Applied Chemistry. Subsec. Material Science ; October 11-12: Rīga, Latvija, 2012; 38.      

71Zviedre I.; Belyakov S. Role of Hydrogen Bonds in the Crystal Structure of Benzyltrimethylammonium Bis(citrato)borate Monohydrate [(C6H5CH2)N(CH3)3][(C6H6O7)2B].H2O. Abstracts of the RTU 53rd International Scientific Conference. Dedicated to the 150th Anniversary and the 1st Congress of World Engineers and Riga Polytechnical Institute / RTU Alumni, Sec. Material Science and Applied Chemistry. Subsec. Material Science; October 11-12: Rīga, Latvija, 2012; 35.      

72Петухов В.И.; Баумане Л.Х.; Шушкевич Н.И.; Романова М.А.; Щуков А.Н. Железодефицитные состояния: биодоступность нитроксида (NO) и атерогенез. Восьмая международная крымская конференция, Окислительный стресс и свободнорадикальные патологии; 22-28 сентября: Сулак, Крым, Украина, 2012; 57.      

73Svalbe B.; Skapare E.; Vavers E.; Zvejniece L.; Dambrova M. Investigation of cognitive function and pain perception in animal models of obesity and type 2 diabetes mellitus. Abstracts, The International Nutribrain Summer School; September 3rd-14th: Abstr.21. Bordeaux, France, 2012.      

74Dambrova M.; Kuka J.; Makrecka M.; Liepinsh E. The tissue damage in cardiac ischaemia-reperfusion injury is reduced under the fed state cellular energy metabolism. Diabetologia. [Suppl.]. Abstracts , 48 EASD Congress; 1-5 October: 1256. Berlin, Germany, 2012; 509.      

75Vilskersts R.; Zharkova-Malkova O. ; Mezhapuke R.; Dambrova M. Effects of altered vascular L-carnitine and gamma-butyrobetaine content on the development of endothelial dysfunction induced by different agents . European Heart Journal (J.of the Eur.Soc.Cardiol. Spec. Ed.). Abstract Suppl., ESC Congress 2012; 25-29 August: P3463. Munchen, Germany, 2012; 593.      

76Skapare E.; Kuka J.; Makrecka M.; Liepinsh E.; Dambrova M. The Regulation of Energy Metabolism in Isolated Rat Heart During Ischemia-Reperfusion . Sensing Hypoxia in the Cell and the Organism; September 20-23: Poster No 35. Essen, Germany, 2012; 87.      

77Stradiņš J. Par Rīgas un latviešu nacionālās augstskolas pirmajām iecerēm. Latvijas Universitātes 70. Konference, Humanitārās zinātnes. Vēsture. Zinātņu vēsture un muzejniecība; 30. janvārī: Rīga, Latvija, 2012; 157.      

78Ponomarjovs J. Enantioselektīvās hidrogenēšanas rutēnija katalizatoru izstrāde. Latvijas Universitātes 70. Konference, Organiskās ķīmijas sekcija; 17. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 54.      

79Kalniņš T. Jaunu asimetrisko organokatalizatoru dizains. Latvijas Universitātes 70. Konference , Organiskās ķīmijas sekcija ; 17. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 54.      

80Reinfelds M.; Katkevičs M. N-Arli-benzamīdu jodatvasinājumu dzelzs katalizētā iekšmolekulārā ciklizācija. Latvijas Universitātes 70. Konference, Organiskās ķīmijas sekcija; 17. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 54.      

81Kinēna L. Aspartilproteāzes inhibitori kā pretmalārijas līdzekļi. Latvijas Universitātes 70. Konference , Organiskās ķīmijas sekcija; 17. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 54.      

82Krasikovs A. Doxapram stereoselektīvās sintēzes metodes izstrāde. Latvijas Universitātes 70. Konference, Organiskās ķīmijas sekcija; 17. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 54.      

83Sokolovs I. Pārejas metālu katalizētā elektroniem bagāto heterociklu C-H funkcionalizācija. Latvijas Universitātes 70. Konference, Organiskās ķīmijas sekcija; 17. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 54.      

84Kinēns A. Enantioselektīvās ciklopropanēšanas katalizatoru izstrāde. Latvijas Universitātes 70. Konference, Organiskās ķīmijas sekcija; 17. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 54.      

85Grandāne A. Kumarīna bioizostēra 1,2-benzoksatiīn-2,2-dioksīda atvasinājumu sintēze. Latvijas Universitātes 70. Konference, Organiskās ķīmijas sekcija; 17. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 54.      

86Krjučkovska A.; Aksjonova K. Maskētie o-benzohinoni un to lietojums hetero-Dīlsa-Aldera reakcijā. Latvijas Universitātes 70. Konference, Organiskās ķīmijas sekcija; 17. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 53.      

87Sarceviča I.; Orola L.; Beļakovs S. Izoniazīda – karbonskābju molekulāro kompleksu iegūšana, struktūra un īpašība. Latvijas Universitātes 70. Zinātniskās konferences, Analitiskās un fizikālās ķīmijas sekcija; 17. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 52.      

88Vorona M.; Veinberg G.; Zvejniece L.; Dambrova M. Preparation and Catalytic Hydrogenation of 3-Pyrroline-2-ones. Books of Abstracts , International Conference Catalysis in Organic Synthesis [ICCOS-2012]; September 15-20: P276. Moscow, Russia, 2012; 368.      

89Abele R.; Abele E.; Beresneva T.; Visnevska J.; Belyakov S.; Golomba L. Transition Metal Catalyzed Synthesis of Novel Seven-Membered Heterocyclic Systems. Books of Abstracts, International Conference Catalysis in Organic Synthesis [ICCOS-2012]; September 15-20: P3. Moscow, Russia, 2012; 95.      

90Abele E.; Abele R.; Beresneva T.; Visnevska J.; Belyakov S.; Golomba L. Transition Metal Catalyzed Synthesis of Novel Five- and Six-Membered Heterocyclic Systems. Books of Abstracts, International Conference Catalysis in Organic Synthesis [ICCOS-2012]; September 15-20: P2. Moscow, Russia, 2012; 94.      

91Sarceviča I.; Orola L.; Beļakovs S. Izoniazīda – karbonskābju molekulāro kompleksu iegūšana, struktūra un īpašības. Latvijas Universitātes 70. Zinātniskās konferences, Analitiskās un fizikālās ķīmijas sekcija ; 17. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 52.      

92Zariņš A.; Ķizāne G.; Supe A.; Baumane L.; Bērziņš A.; Rašmane Dz.; Šteins I. Gaisa atmosfēras ietekme uz litija ortosilikāta nanopulvera sastāvu un radiolīzi paaugstinātā temperatūrā. Latvijas Universitātes 70. Zinātniskās konferences, Analitiskās un fizikālās ķīmijas sekcija ; 17. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 50.      

93Zemribo R. Discovery of novel allosteric modulators of mGluR5 receptor = Jaunu mGluR5 receptora alostērisko modulatoru meklējumi . Latvijas Universitātes 70. Zinātniskās konferences Ķīmijas sekcijas plenārsēde, 7. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 50.      

94Skapare E.; Gornas P.; Seglina D.; Tirzite D.; Dambrova M. The Content of Philoridzin in Apple Processing Products of Different Varieties Grown in Latvia. Book of Abstracts, International Conference Nutrition and Health; September 4-6: P22. Riga, Latvia, 2012; 72.      

95Jekabsons K.; Parfejevs V.; Riekstina U. ; Laizane A.; Vanina M.; Ventins J.; Jansone B.; Plotniece A.; Pajuste K.; Kaldre D.; Bisenieks I.; Bruvere I.; Klusa V.; Muceniece R. Human dermal stem cell viability- and mitochondria-protecting properties of novel 1,4-dihydropyridine derivatives. Abstracts of papers, EMBL Conference Stem Cells in Cancer and Regenerative Medicine; 29 August - 01 Sep.: 92. Heidelberg, Germany, 2012; 120.      

96Vežāne A.; Apsīte G.; Baran A.; Brūvere R.; Ose V.; Plotniece A.; Timofējeva I.; Kozlovska T. Jaunu - liposomas veidojošu katjonu karbazola atvasinājumu izmantošana šūnu transfekcijā in vitro. Programma. Saturs/Content , Jaunu fluorescentu materiālu un metožu izstrāde un pielietošana = Development and Application of New Fluorescent Materials and Methods; 12. septembrī: Daugavpils [Latvija], 2012; 43.      

97Kirilov G.K.; Bulanov A.S.; Fleisher M.; Kirilova E.M.; Mihailova I.; Gonta S. Thin Films Fabricated from Benzanthrone Luminescent Dyes. Programma. Saturs/Content , Jaunu fluorescentu materiālu un metožu izstrāde un pielietošana = Development and Application of New Fluorescent Materials and Methods; 12. septembrī: Daugavpils [Latvija], 2012; 17.      

98Belyakov S.; Yanychev A.; Fleisher M. Structural Investigation of Novel Organic Materials with Photophysical Properties. Programma. Saturs/Content , Jaunu fluorescentu materiālu un metožu izstrāde un pielietošana = Development and Application of New Fluorescent Materials and Methods; 12. septembrī: Daugavpils [Latvija], 2012; 12.      

99Kirilova E.M.; Ivanova I.D.; Puchkin A.I.; Belyakov S.V. Synthesis and Crystal Structure of Novel Amidino Derivatives of Benzanthrone. Programma. Saturs/Content, Jaunu fluorescentu materiālu un metožu izstrāde un pielietošana = Development and Application of New Fluorescent Materials and Methods; 12. septembrī: Daugavpils [Latvija], 2012; 9.      

100Ignatovich L.; Starkova O.; Sleiksha I.; Romanovs V.; Shestakova I. Synthesis and cytotoxic activity of new germyl(silyl)hetarylbenzimidazoles. Program. Abstracts, XXV International Conference on Organometallic Chemistry [XXV ICOMC]; September 2-7: PB.223. Lisbon, Portugal, 2012.      

101Kažoka H.; Koliškina O.; Veinberg G.; Vorona M. Separation of Piracetam Derivative on Polysaccharide Based Chiral Stationary Phases. Abstract Book. Poster Presentations, 29th International Symposium on Chromatography; 9-13 September: S2-P43. Torun, Poland, 2012; 313.      

102Koliškina O.; Kažoka H. Silica and polar chemically bonded phases in normal-phase liquid chromatography of polar solutes. Abstract Book. Poster Presentations, 29th International Symposium on Chromatography; 9-13 September : S1-P49. Torun, Poland, 2012; 188.      

103Duburs G.; Plotniece A.; Kozlovska T.; Timofejeva I.; Vezane A.; Chekavichus B.; Pajuste K.; Skrivele B.; Vigante B.; Kaldre D.; Rucins M. Polyfunctional Gene Transfection Agents. 22nd International Symposium on Medicinal Chemistry; September 2 - 6: P420. Berlin, Germany, 2012; 280.      

104Petricenko O.; Skrivele B.; Pajuste K.; Kaldre D.; Cekavicus B.; Plotniece M.; Ose V.; Rucins M.; Gosteva M.; Sobolev A.; Plotniece A. Studies of nanoaggregates formed by 1,4-dihydropyridine amphiphiles possessing antiradical activity. Poster presentations , 26th Conference of the European Colloid and Interface Society (ECIS); 2-7 September: P2, 119. Malmo & Lund, Sweden, 2012.      

105Sjakste N.; Sokolovska J.; Baumane L.; Bisenieks E.; Duburs G. Overproduction of nitric oxide in animals with streptozotocin diabetes mellitus is down-regulated by dihydropiridines . Abstracts, Seventh International Conference on the Biology, Chemistry and Terapeutic Application of Nitric Oxide; 22-26 July: Edinburgh, Scottland. Nitric Oxide. Vol.27, Suppl.1. S31, 2012.      

106Sjakste N.; Stebele K.; Bisenieks I.; Bruvere I.; Bisenieks E.; Duburs G. DNA-binding studies of antimutagenic and repair-stimulating derivative of 1,4-dihydropiridine AV-153 and its structural analogues. 6th European Congress of Pharmacology (EPHAR) ; July 17-20: P538. Granada, Spain, 2012.      

107Sarcevica I.; Orola L.; Veidis M.V.; Belyakov S. Preparation and characterization of an anti-inflammatory drug ethenzamide cocrystals with dicarboxylic acids. Abstracts. Programme. Poster presentations, 27th European Crystallographic Meeting; 6-11 August: MS25-P-8. Bergen, Norway, 2012; 235.      

108Lielpetere A. ; Turovska B. Synthesis and Physicochemical Characterization of New Atropisomeric 1,4-Dihydropyridine Derivatives. Program, 63rd Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry. Proton and electron transfers in molecular electrochemistry; 19-24 August: s11-034. Prague, Czech Republic, 2012; 145.      

109Paegle E.; Arsenyan P. Synthesis of benzo[b]selenophene and selenolothiophene derivatives under two-phase selenobromination conditions . Programme. Booklet, 13th Tetrahedron Symposium Challenges in Bioorganic & Organic Medicinal Chemistry; 26-29 June: [P3.4]. Amsterdam, The Netherlands, 2012.      

110Svalbe B.; Skapare E.; Liepinhs E.; Vilskersts R.; Vavers E.; Zvejniece L.; Dambrova M. Investigation of macro- and microvascular complications in animal models of obesity and type 2 diabetes mellitus. Abstract, 8th FENS Forum of Neuroscience; July 14-18: Barselona, Spain, 2012.      

111Makrecka M.; Kuka J.; Liepinsh E.; Dambrova M. Reduced availability of L-carnitine protects cardiac mitochondria against fatty acid-induced stress . FEBS Workshop & MiP summer, Mitochondrial Biochemistry, Physiology & Pathology; 7-13th July: Cambridge, 2012; 59.      

112Kuka J.; Skapare E.; Makrecka M.; Dambrova M.; Liepinsh E. Lowered L-carnitine availability is cardioprotective through redirection of fatty acid metabolism. Programme & Abstracts Society for Heart and Vascular Metabolism , 10th Annual Scientific Sessions Cardiac Metabolism in Hypertrophy and Failure; June 24-27 : P42. Oxford, United Kingdom , 2012; 102.      

113Kuka J.; Makrecka M.; Liepinsh E.; Dambrova M. The role of glucose and fatty acid metabolism on the outcome of cardiac ischemia-reperfusion injury. Programme & Abstracts Society for Heart and Vascular Metabolism , 10th Annual Scientific Sessions Cardiac Metabolism in Hypertrophy and Failure ; June 24-27 : P36. Oxford, United Kingdom, 2012; 96.      

114Krivenko K.; Aksjonova K.; Trapencieris P. Danišefska diēnu analogu iegūšana un to pielietojums hetero-Dīlsa-Aldera reakcijā. Latvijas Universitātes 70. Konference, Organiskās ķīmijas sekcija ; 17. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 53.      

115Zvejniece L.; Shvalbe B.; Vilskersts R.; Mezhapuke R.; Vorona M.; Veinbergs G.; Misane I.; Stonans I.; Kalvinsh I.; Dambrova M. E1R, a novel positive modulator of sigma 1 receptors, attenuates scopolamine-induced cognitive impairment in mice. 6th European Congress of Pharmacology (EPHAR); July 17-20: C002. Granada, Spain, 2012.      

116Skapare E.; Kuka J.; Makrecka M.; Dambrova M.; Liepinsh E. The lower L-carnitine availabity is cardioprotective through the compensatory activation of PPAR/PGC-1 pathway and redirection of fatty acid metabolism . 6th European Congress of Pharmacology (EPHAR); July 17-20: PO78. Granada, Spain, 2012.      

117Vasiljeva J.; Arsenyan P. Reaction of selenium tetrabromide with 2-ethynylpyridines. Programme & Abstracts, 13th Belgian Organic Synthesis Symposium [BOSS/XIII]; July 15>20: PO85. KU Leuven, Belgium , 2012; 132.      

118Pajuste K.; Kaldre D.; Klimaviciusa L.; Laizane A.; Vanina M.; Skrivele B.; Birkmane K.; Cekavicus B.; Plotniece M.; Rucins M.; Sobolev A.; Plotniece A.; Klusa V.; Jansone B. Synthesis of novel N-propargyl substituted 1,4-dihydropyridine derivatives as potential neuroprotective agents. Program and Abstracts, International Conference on Organic Synthesis, Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2012); 1-4 July: PO105. Tallinn, Estonia, 2012; 152.      

119Cekavicus B.; Vigante B.; Petrova M.; Gosteva M.; Birkmane K.; Rucins M.; Belyakov S.; Plotniece A.; Pajuste K.; Sobolev A. Unexpected and novel oxidation of 4-aryl-2-methyl-1,4-dihydrobenzo-thieno[3,2-b]pyridine 5,5-dioxides . Program and Abstracts , International Conference on Organic Synthesis, Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2012); 1-4 July: PO126. Tallinn, Estonia, 2012; 173.      

120Sprūdža A.; Vozny I.; Grandāne A.; Ivanova J.; Žalubovskis R. Synthesis of triazolyl derivatives of 2-sulfonamido thiophene. Program and Abstracts, International Conference on Organic Synthesis, Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2012); 1-4 July: PO159. Tallinn, Estonia, 2012; 206.      

121Belyakov S.; Bizdēna E.; Kumpiņš V.; Jure M.; Grīnšteine I.; Turks M. Isolation and X-ray studies of Milbemycins A3/A4 and Diamycin. Program and Abstracts, International Conference on Organic Synthesis, Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2012); 1-4 July: PO143. Tallinn, Estonia, 2012; 190.      

122Sokolovs I.; Lubriks D.; Suna E. Non-symmetric iodonium salts as key intermediates in functionalisation of heterocyclic C-H bonds. Program and Abstracts, International Conference on Organic Synthesis, Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2012); 1-4 July: PO128. Tallinn, Estonia, 2012; 175.      

123Skvorcova M.; Grigorjeva L.; Jirgensons A. Rearrangement of bis-trichloroacetimidates derived from 1,1-di(hydroxymethyl)cyclopropanes en route to 1-aminocyclobutane carbinols. Program and Abstracts, International Conference on Organic Synthesis, Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2012); 1-4 July: PO124. Tallinn, Estonia, 2012; 171.      

124Birkmane K.; Rucins M.; Gosteva M.; Cekavicus B.; Pajuste K.; Plotniece A.; Sobolev A. NBS and DBDMH induced oxidative elimination of 4-heteryl group of 1,4-dihydropyridine derivatives. Program and Abstracts , International Conference on Organic Synthesis, Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2012); 1-4 July: PO121. Tallinn, Estonia, 2012; 168.      

125Rolava E.; Rodins V.; Lugiņina J.; Kumpiņš V.; Belyakov S.; Turks M. Synthesis and study of diastereomerically pure spiro-oxazolidinone derivatives in allo- and gluco-series. Program and Abstracts, International Conference on Organic Synthesis, Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2012); 1-4 July: PO119. Tallinn, Estonia, 2012; 166.      

126Krasikova V.; Katkevics M. Synthesis of benzoisothiazolones from 2-bromobenzamides and sulfur. Program and Abstracts , International Conference on Organic Synthesis, Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2012); 1-4 July: PO63. Tallinn, Estonia, 2012; 110.      

127Lugiņina J.; Rjabovs V.; Belyakov S.; Turks M. An easy entry to sugar isoxazole derivatives via Michael addition/1,3-dipolar cycloaddition reactions. Program and Abstracts, International Conference on Organic Synthesis, Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2012); 1-4 July: PO81. Tallinn, Estonia, 2012; 128.      

128Pajuste K.; Skrivele B.; Baran A.; Rucins M.; Pajuste Kl.; Cekavicus B.; Plotniece M.; Birkmane K.; Gosteva M.; Sobolev A.; Duburs G.; Plotniece A. Synthesis and studies of new cationic amphiphilic 1,4-dihydropyridine derivatives containing styrylpyridinium moieties. Program and Abstracts , International Conference on Organic Synthesis, Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2012); 1-4 July: PO106. Tallinn, Estonia, 2012; 153.      

129Rucins M.; Pajuste K.; Cekavicus B.; Birkmane K.; Petrichenko O. ; Ose V.; Skrivele B.; Kaldre D.; Gosteva M.; Kazuss E.; Pajuste Kl.; Plotniece M.; Duburs G.; Sobolev A.; Plotniece A. Synthesis and studies of properties of 1,4-dihydropyridine amphiphiles. Program and Abstracts , International Conference on Organic Synthesis, Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2012); 1-4 July: PO113. Tallinn, Estonia, 2012; 160.      

130Smits G.; Zemribo R. Stereoselective synthesis of limazepine E via a boron enolate ireland-claisen rearrangement. Program and Abstracts, International Conference on Organic Synthesis, Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2012); 1-4 July: PO125. Tallinn, Estonia, 2012; 172.      

131Klimovica K. ; Rasina D.; Jirgensons A. Oxy-group directed diastereoselectivity in the cyclization of allylic bis-trichloroacetimidates for the synthesis of C-quaternary vinylglycinols . Program and Abstracts , International Conference on Organic Synthesis, Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2012); 1-4 July: PO115. Tallinn, Estonia, 2012; 162.      

132Nikitjuka A.; Jirgensons A. Methylprenyl group as a novel acid-labile O-protecting group for hydroxamic acids. Program and Abstracts , International Conference on Organic Synthesis, Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2012); 1-4 July: PO96. Tallinn, Estonia, 2012; 143.      

133Zuka L.; Neidere Z.; Vigante B.; Skrivele B.; Plotniece A.; Duburs G. Synthesis and self-assembling properties of cationic amphiphilic beta-enaminoester derivatives. Program and Abstracts, International Conference on Organic Synthesis, Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2012); 1-4 July: PO92. Tallinn, Estonia, 2012; 139.      

134Leitis Z.; Lusis V. Synthesis of phenyl ring substituted 4-aryl-3,4-dihydrocoumerines. Program and Abstracts, International Conference on Organic Synthesis, Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2012); 1-4 July: PO74. Tallinn, Estonia, 2012; 121.      

135Kukosha T.; Trufilkina N.; Katkevics M. Copper-catalyzed cross-coupling of O-alkyl hydroxamates with aryl iodides. Program and Abstracts , International Conference on Organic Synthesis, Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2012); 1-4 July: PO69. Tallinn, Estonia, 2012; 116.      

136Krivenko K.; Aksjonova K.; Trapencieris P. Synthesis of Danishefsky diene analogues and their application in hetero-Diels-Alder reaction. Program and Abstracts , International Conference on Organic Synthesis, Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2012); 1-4 July: PO67. Tallinn, Estonia, 2012; 114.      

137Kinens A.; Suna E.; Vedejs E. Design of chiral pyridines as organocatalysts for asymmetric cyclopropanation reaction . Program and Abstracts , International Conference on Organic Synthesis, Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2012); 1-4 July: PO59. Tallinn, Estonia, 2012; 106.      

138Salun P.; Katkevica S.; Jirgensons A. Building block approach for the synthesis of 1,2,4-triazole-3-thiones. Program and Abstracts , International Conference on Organic Synthesis, Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2012); 1-4 July: PO57. Tallinn, Estonia, 2012; 104.      

139Kalnins T.; Shubin K.; Suna E. Design of novel asymmetric organocatalysts. Program and Abstracts , International Conference on Organic Synthesis, Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2012); 1-4 July: PO52. Tallinn, Estonia, 2012; 99.      

140Kalinins K.; Katkevics M. A simple method for the synthesis of symmetrical bioquinolines from quinoline N-oxides. Program and Abstracts, International Conference on Organic Synthesis, Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2012); 1-4 July: PO51. Tallinn, Estonia, 2012; 98.      

141Ivanova J.; Trapencieris P.; Žalubovskis R. Synthesis of 2-aryl-6-sulfamoylsaccharin derivatives. Program and Abstracts , International Conference on Organic Synthesis, Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2012); 1-4 July: PO48. Tallinn, Estonia, 2012; 95.      

142Krasnova L.; Grinberga S.; Andzans Z.; Domracheva I.; Krauze A.; Duburs G. Synthesis and properties of S-oxidized thieno[2,3-b]pyridines. Program and Abstracts , International Conference on Organic Synthesis, Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2012); 1-4 July: PO41. Tallinn, Estonia, 2012; 88.      

143Goba I.; Liepinsh E. Structural model for 1,4-dihydropyridine binding to GPR109A. Program and Abstracts , International Conference on Organic Synthesis, Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2012); 1-4 July: PO36. Tallinn, Estonia, 2012; 83.      

144Borovika D.; Trapencieris P.; Žalubovskis R. Synthesis of N-sulfonylated 3,4-dihydropyrimidine-2-one derivatives. Program and Abstracts , International Conference on Organic Synthesis, Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2012); 1-4 July: PO14. Tallinn, Estonia, 2012; 61.      

145Bluke Z.; Kauss V. Asymmetric synthesis of 3,4-dihydro-2-substituted-2H-benzothiazine-3-carboxylic acid 1,1-dioxide. Program and Abstracts , International Conference on Organic Synthesis, Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2012); 1-4 July: PO13. Tallinn, Estonia, 2012; 60.      

146Olkhovik V.; Pap А.; Muravsky A.; Baran A. Study of optical and electroluminescent properties of N-phenylcarbazole derivative. Program and Abstracts , International Conference on Organic Synthesis, Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2012); 1-4 July: PO8. Tallinn, Estonia, 2012; 55.      

147Andzans Z.; Adlere I.; Duburs G.; Krauze A. Lipase-catalyzed enantioresolution of 6-methoxycarbonylethylsulfanyl-1,4-dihydropyridines. Program and Abstracts , International Conference on Organic Synthesis, Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2012); 1-4 July: PO1. Tallinn, Estonia, 2012; 48.      

148Trapencieris P. Trip to the land of aziridine-2-carboxylic acid. Program and Abstracts , International Conference on Organic Synthesis, Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2012); 1-4 July: Tallinn, Estonia, 2012; 29.      

149Aksjonova K.; Trapencieris P. Synthetic routes to hydrated amino substituted 1,2-oxazines. Program and Abstracts , International Conference on Organic Synthesis, Balticum Organicum Syntheticum (BOS-2012); 1-4 July: PO2. Tallinn, Estonia, 2012; 49.      

150Grandane A.; Žalubovskis R. Synthesis of nitrogen heterocycles containing 1,2-benzoxanthine 2,2-dioxides. Program and Abstracts, International Conference on Organic Synthesis, Balticum Organicum Syntheticum ; 1-4 July: PO39. Tallinn, Estonia , 2012; 86.      

151Štēbele K.; Bisenieks E.; Duburs G.; Sjakste N. Antimutagenic and repair-stimulating derivetives of 1,4-dihydropyridines intercalate between DNA strands. Programme & Abstracts , V International Meeting Early events in Human Pathologies; 9-12 July: Listvyanka, Baikal, Russia, 2012; 35.      

152Konrade I.; Peculis R.; Skapare E.; Klovins J.; Dambrova M. Associations of Glyoxalase I gene polymorphisms rs1130534 and rs1049346 with reduced enzyme activity. 27th Congress of the Federation of the International Danube Symposia on Diabetes Mellitus; 28–30 June: P32. Budapest, Hungary, 2012; 22.      

153Duburs G.; Plotniece A.; Skrivele B.; Pajuste K. Self-assembling synthetic lipids comprising privileget pharmaceutical structures. Booklet of Abstracts. COST Conference , Personalised Medicine: Better Healthcare for the Future; 17-22 June: Larnaca, Cyprus, 2012; 39.      

154Dzirkale Z.; Svarcbahs R.; Jansone B.; Karajeva N.; Vanina M.; Adlere L.; Berzina E.; Rumaks J.; Svirskis S.; Plotniece A.; Bisenieks E.; Duburs G.; Klusa V. Comparative effects of different compounds on stress-induced behavioural responses. Proceedings 17th Multidisciplinary International Conference on Neuroscience and Biological Psychiatry, Stress and Behavior, ISBS Conference ; May 16-19: St-Petersburg, Russia, 2012; 17.      

155Ярчак М.П.; Белякоу С.; Коваль Т.А. Марфалiнiёметылспiрабi(3-воксо-2,5-дзiвокса-1-сiлацыклапентан)ата гiдрат. Сборник материалов , Межвуховская научно-методическая конференция по химии и химическому образованию; 28 февраля: Брестский государственный университет, Беларусь, 2012; 113.      

156Ignatovich L.; Romanovs V.; Starkova O.; Sleiksha I.; Shestakova I. Synthesis and biological properties of new germyl(silyl)hetarylbenzimidazoles. Gecom-Concoord 2012, Conference on Coordination Chemistry, Organometallic Chemistry and Catalysis; 03-08 Juin: Metabief-Mont D,or, France. P-28, 2012.      

157Skapare E.; Liepinsh E.; Kuka J.; Cirule H.; Dambrova M. Crosstalk between PPARs and NF-κB. Abstract book , International Conference in Pharmacology. Targeting cellular regulatory systems; 20-21 April: P25. Riga, Latvia, 2012; 56.      

158Otikovs M.; Jaudzems K.; Liepinsh E. Discovery of novel plasmepsin II inhibitors by fragment-based NMR screening. Seventh Framework Programme , 2nd EAST NMR Young Investigators' Meeting; May 16-18: Bratislava, Slovakia. P8, 2012.      

159Zelencova D; Liepinsh E. Inhibitor studies of gamma-butyrobetaine hydroxylase. Seventh Framework Programme , 2nd EAST NMR Young Investigators' Meeting; May 16-18: Bratislava, Slovakia. P13, 2012.      

160Vanags A.; Āboliņš A.; Melbārde-Gorkuša I.; Štrumfa I.; Volanska G.; Štrumfs B.; Gardovskis J. Ekstramammāru audzēju metastāzes krūts driedzerī. Tēzes. RSU Zinātniskā konference , V. Ļaundabīgo audzēju klīnisko un molekulāro īpatnību izpēte agrīnās diagnostikas un ārstēšanas stratēģijas uzlabošanā; 29. un 30. martā: Rīgas Stradiņa Universitāte, 2012; 279.      

161Reste J.; Petuhovs V.; Baumane L.; Kurjāne N.; Eglīte M.; Zvagule T.; Gabruševa N.; Laimiņa L.; Krizska N. Slāpekļa monoksīda izpēte matos jonizējošās radiācijas hroniskai ietekmei pakļautiem cilvēkiem. Tēzes. RSU Zinātniskā konference , II. Latvijas iedzīvotāju veselību apdraudošo eksogēno un endogēno faktoru izpēte; 29. un 30. martā: Rīgas Stradiņa Universitāte, 2012; 142.      

162Lielpētere A.; Goba I.; Turovska B. Synthesis and electrochemical investigation of 4-formyl substituted 1,4-dihydropyridines. Program & Books of Abstracts Third Regional Symposium on Electrochemistry, OEH-P-04 , South-East Europe; May 13-17: Bucharest, Romania, 2012; 43.      

163Jaudzems K.; Otikovs M.; Askarieh G.; Landreh M.; Nordling K.; Hedhammar M.; Jornvall H.; Rising A.; Knight S.D.; Johansson J. Structural studies of spider silk N-terminal domain: insights into the mechanism offiber formation [Oral communications]. Seventh Framework Programme , 2nd EAST NMR Young Investigators' Meeting; May 16-18: Bratislava, Slovakia, 2012.      

164Goba I.; Birkmane K.; Liepinsh E. In silico modelling and NMR studies of the enantioselectivity in lipase-catalyzed transesterification reactions of 1,4-dihydropyridines. Seventh Framework Programme , 2nd EAST NMR Young Investigators' Meeting; May 16-18: Bratislava, Slovakia. P3, 2012.      

165Lends A.; Jaudzems K.; Liepiņš E. Inhibitor stdies of carbonic anhydrase using NMR and molecular modelling. Seventh Framework Programme, 2nd EAST NMR Young Investigators' Meeting; May 16-18: Bratislava, Slovakia. P5, 2012.      

166Svalbe B.; Zvejniece L.; Pulks E.; Dambrova M. Examination of sensorimotor and cognitive function in rats following 90- and 120-min transient occlusion on the middle cerebral artery. 7th International Symposium on Neuroprotection and Neurorepair; May 2-5: PP IV-31. Potsdam, Germany, 2012.      

167Vanina M.; Laizane A.; Jekabsons K.; Matvejevs J.; Adlere L.; Jansone B.; Plotniece A.; Pajuste K.; Kaldre D.; Kluša V.; Muceniece R. Tumour cell line specific cytotoxicity of novel 1,4-dihydropyridine derivatives. Abstract book , International Conference in Pharmacology. Targeting cellular regulatory systems; 20-21 April: P31. Riga, Latvia , 2012; 62.      

168Štēbele K.; Bisenieks I.; Ignatovich L.; Ņikitjuka A. ; Brūvere I.; Duburs G.; Sjakste N. Spectrophotometric study of DNA interactions with 1,4-dihydropyridines, aziridin-1-yl oximes and metal-modified nucleosides. Abstract book , International Conference in Pharmacology. Targeting cellular regulatory systems; 20-21 April: P30. Riga, Latvia pp., 2012; 61.      

169Sokolovska J.; Isajevs S.; Isajeva D.; Baumane L.; Duburs G.; Bisenieks E.; Sugoka O.; Sharipova J.; Lauberte L.; Kalvinsh I.; Sjakste N. Investigation of some mechanisms underlying development of diabetic complications in experimental model of diabetes mellitus. Abstract book , International Conference in Pharmacology. Targeting cellular regulatory systems; 20-21 April: P26. Riga, Latvia , 2012; 57.      

170Zvejniece L.; Pulks E.; Svalbe B.; Veinberg G.; Lebedev A.; Vorona M.; Grinberga S.; Dambrova M. GABA-ergic activity and bioavailability of novel derivatives of gamma-aminobutiric acid. Abstract book , International Conference in Pharmacology. Targeting cellular regulatory systems; 20-21 April: P34. Riga, Latvia , 2012; 65.      

171Pajuste K.; Petrichenko O. ; Skrivele B.; Cekavicus B.; Ose V.; Hyvonen Z.; Ruponen M.; Plotniece M.; Rucins M.; Kaldre D.; Gosteva M.; Kore K.; Sobolev A.; Duburs G.; Plotniece A. Gene delivery agents possessing antiradical activity: self-assembling cationic amphiphilic 1,4-dihydropyridine derivatives. Abstract book , International Conference in Pharmacology. Targeting cellular regulatory systems; 20-21 April: P22. Riga, Latvia , 2012; 53.      

172Kore K.; Vezane A.; Rucins M.; Cekavicus B.; Timofeeva I. ; Gosteva M.; Pajuste K.; Jakovele L.; Pajuste Kl.; Plotniece M.; Kozlovska T.; Sobolev A.; Plotniece A. Synthesis and studies of new gene delivery agents on base of cationic 1,4-dihydropyridine derivatives. Abstract book , International Conference in Pharmacology. Targeting cellular regulatory systems; 20-21 April: P15. Riga, Latvia , 2012; 46.      

173Klimavičiusa L.; Jēkabsons K.; Parfejevs V.; Riekstiņa U.; Grantiņa V.; Bisenieks E.; Vīgante B.; Duburs G.; Jansone B.; Muceniece R.; Kluša V. Comporative studies of mitochondria-protecting activity of the novel 1,4-dihydropyridine derivative AV-6-93. Abstract book , International Conference in Pharmacology. Targeting cellular regulatory systems; 20-21 April: P14. Riga, Latvia , 2012; 45.      

174Svalbe B.; Volska K.; Skapare E.; Makrecka M.; Kuka J.; Muceniece R.; Dambrova M. The effects of L-carnitine biosynthesis inhibitor on brain mitochondrial energy pathways. Abstract book, International Conference in Pharmacology. Targeting cellular regulatory systems; 20-21 April: P27. Riga, Latvia , 2012; 58.      

175Makrecka M.; Kuka J.; Liepinsh E.; Dambrova M. The ischemic damage of rat heart under fed and fasted states. Abstract book , International Conference in Pharmacology. Targeting cellular regulatory systems; 20-21 April: P20. Riga, Latvia , 2012; 51.      

176Jaschenko E.; Domracheva I.; Kanepe I.; Krasnova L.; Krauze A.; Shestakova I.; Duburs G. Research of the DHP-derivatives as potent P-Glycoprotein and MRP1 pharmacomodulators. Abstract book, International Conference in Pharmacology. Targeting cellular regulatory systems; 20-21 April: P12. Riga, Latvia , 2012; 43.      

177Gulbe A.; Jaschenko E.; Shestakova I.; Lubina S.; Leonchik A.; Rudevica Z.; Ignatovich L. New derivates of furan and thiophene as inhibitors of MMPS and angiogenesis. Abstract book, International Conference in Pharmacology. Targeting cellular regulatory systems; 20-21 April: P10. Riga, Latvia , 2012; 41.      

178Boroduskis M.; Cakstina I.; Ramata-Stunda A.; Jakobsons E.; Narbute I.; Jēgere S.; Bisenieks E.; Duburs G.; Ancans J.; Ērglis A. Effects of small molecular compound derivatives from dihydropyridines and carbatone on human mesenchymal and human blood MNS cells. Abstract book, International Conference in Pharmacology. Targeting cellular regulatory systems; 20-21 April: P6. Riga, Latvia , 2012; 37.      

179Vezane A.; Kozlovska T.; Ose V.; Bruvere R.; Shestakova I.; Skrivele B.; Plotniece A.; Baran A.; Olkhovik V. New cationic carbazole derivatives as a potent cellular probes and delivery agents. Abstract book, International Conference in Pharmacology. Targeting cellular regulatory systems; 20-21 April: P5. Riga, Latvia , 2012; 36.      

180Isajevs S.; Isajeva D.; Pupure J.; Rumaks J.; Jansone B.; Beitnere U.; Kalvinsh I.; Muceniece R.; Kluša V.Z. Distinct effects of Mildronate and novel dihydropyridine compound D3-72 in haloperidol-induced rat model of motor abnormalities and cognitive impairment. Abstract book , International Conference in Pharmacology. Targeting cellular regulatory systems; 20-21 April: OP9. Riga, Latvia , 2012; 31.      

181Jansone B.; Pupure J.; Dzirkale Z.; Adlere L.; Svarcbahs R.; Krumina Z.; Karajeva N.; Vigante B.; Plotniece A.; Pajuste K.; Rumaks J.; Matto Vallo; Svirskis S.; Klusa V.Z. Influence of propargyl- or adamanthyl-group containing 1,4-dihydropyridine derivatives on behaviour in old animals. Abstract book, International Conference in Pharmacology. Targeting cellular regulatory systems; 20-21 April: OP8. Riga, Latvia , 2012; 30.      

182Zvejniece L.; Svalbe B.; Veinberg G.; Kalvinsh I.; Dambrova M. Investigation into stereoselective pharmacological activity of CNS drugs. Abstract book , International Conference in Pharmacology. Targeting cellular regulatory systems; 20-21 April: OP6. Riga, Latvia, 2012; 28.      

183Kuka J.; Makrecka M.; Vāvers E.; Dambrova M. The effect of sodium pivalate on mitochondrial energy metabolism in the rat heart. Abstract book, International Conference in Pharmacology. Targeting cellular regulatory systems; 20-21 April: P16. Riga, Latvia , 2012; 47.      

184Ward R.J.; Lallemand F.; de Witte P.; Crichton R. ; Page M.; Duburs G.; Della Corte L.; Dexter D.T. The regulation of inflammatory pathways by the use of taurine prodrugs. Abstract book, International Conference in Pharmacology. Targeting cellular regulatory systems; 20-21 April: OP5. Riga, Latvia , 2012; 27.      

185Liepinsh E. The role of glucose and fatty acid metabolism in the ischemic heart. Abstract book , International Conference in Pharmacology. Targeting cellular regulatory systems; 20-21 April: OP3. Riga, Latvia , 2012; 25.      

186Vilskersts R.; Kuka J.; Cirule H.; Liepinsh E.; Dambrova M. The role of vascular tissue gamma-butyrobetaine and L-carnitine content in angioprotection. Abstract book , International Conference in Pharmacology. Targeting cellular regulatory systems; 20-21 April: OP1. Riga, Latvia, 2012; 23.      

187Dambrova M. L-Carnitine and the regulation of cardiac energy metabolism. Abstract book, International Conference in Pharmacology. Targeting cellular regulatory systems; 20-21 April: PL4. Riga, Latvia, 2012; 14.      

188Mishnev A.; Stepanovs D. Multicomponent pharmaceutical cocrystals: furosemide and pentoxifylline. International Symposium, Small Molecules in Interactions = SMI; 26 - 27 March : Ruhr-Universitat Bochum. P18, 2012.      

189Upeniece Z.; Vilšķērsts R. Vaskulāra L-karnitīna un gamma-butirobetaīna daudzuma izmaiņu ietekme uz endotēlija disfunkcijas attīstību. Tēzes, Rīgas Stradiņa Universitātes 61. Studentu zinātniskā konference; 28. martā: Rīga, RSU, 2012; 19.      

190Vētra A.; Vilšķērsts R. Plazmas bioķīmisko marķieru saistība ar endotēlija funkciju eksperimentālajos diabēta un metabolā sindroma modeļos. Tēzes , Rīgas Stradiņa Universitātes 61. Studentu zinātniskā konference ; 28. martā: Rīga, RSU, 2012; 18.      

191Voļska K.; Makrecka M.; Švalbe B.; Dambrova M.; Kūka J. L-karnitīna biosintēzes inhibitora ietekme uz smadzeņu mitohondriju enerģijas metabolismu. Tēzes, Rīgas Stradiņa Universitātes 61. Studentu zinātniskā konference; 28. martā: Rīga, RSU, 2012; 15.      

192Vāvers E.; Škapare E.; Dambrova M.; Liepiņš E. Glioksalāzes I aktivitāte metābolā sindroma un 2. tipa cukura diabēta dzīvnieku asins un neironālo audu paraugos. Tēzes, Rīgas Stradiņa Universitātes 61. Studentu zinātniskā konference; 28. martā: Rīga, RSU, 2012; 14.      

193Pulks E.; Švalbe B.; Dambrova M.; Zvejniece L. Fenotropīila un tā enantiomēru farmakoloģiskās darbības salīdzinošā izpēte . Tēzes, Rīgas Stradiņa Universitātes 61. Studentu zinātniskā konference; 28. martā: Rīga, RSU, 2012; 12.      

194Makrecka M.; Kūka J.; Vāvers E.; Liepiņš E.; Dambrova M. Dažādu enerģijas substrātu pieeejamības ietekme uz sirds funkcionālajiem rādītājiem. Tēzes. RSU Zinātniskā konference, VII. Veselības traucējumu radīto funkcionālo ierobežojumu klīniskā epidemioloģija Latvijā; 29. un 30. martā: Rīgas Stradiņa Universitāte, 2012; 324.      

195Škapare E.; Konrāde I.; Liepiņš E.; Medne R.; Dambrova M. Glioksalāžu sistēmas loma cukura diabēta vēlīno komplikāciju attīstībā. Tēzes. RSU Zinātniskā konference, II. Latvijas iedzīvotāju veselību apdraudošo eksogēno un endogēno faktoru izpēte; 29. un 30. martā: Rīgas Stradiņa Universitāte, 2012; 84.      

196Vilskersts R.; Kuka J.; Vavers E.; Liepins E.; Dambrova M. Protective Effects of Reduction of L-carnitine Pools in Experimental Models of Cardiovascular Diseases and Diabetes. Tēzes. RSU Zinātniskā konference, II. Latvijas iedzīvotāju veselību apdraudošo eksogēno un endogēno faktoru izpēte; 29. un 30. martā: Rīgas Stradiņa Universitāte, 2012; 83.      

197Petr J.; Rucins M.; Ginterova P.; Hruzikova J.; Znaleziona J.; Pajuste K.; Plotniece A.; Ševčik J. Characterization of 1,4-dihydropyridine-derivative based liposomes by capillary electrophoresis. Final Program, 27th International Symposium on MicroScale Bioseparations and Analyses [MSB2012]; February 12-15: Geneva, 2012.      

198Sjakste T.; Paramonova N.; Trapina I.; Lunins R.; Sugoka O.; Sjakste N. 14Q proteasomālo gēnu variabilitāte dažādās etniskās populācijās . Latvijas Universitātes 70. Zinātniskās konferences , Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums. Stenda ziņojumi ; 2. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 15.      

199Vilkauša K.; Švarcbahs R.; Pupure J.; Dzirkale Z.; Žubovica U.; Adlere L.; Bērziņa E.; Krūmiņa Z.; Karajeva Ņ.; Bisenieks I.; Brūvere I.; Plotniece A.; Pajuste K.; Kaldre D.; Paškēviča A.; Rumaks J.; Svirskis Š.; Jansone B.; Kluša V. Propargil- vai adamantilaizvietotājus saturošu dihidropiridīna atvasinājumu ietekme uz vecu žurku uzvedības reakcijām. Latvijas Universitātes 70. Zinātniskās konferences , Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums. Bāzes zinātņu sēde. Mutiskie ziņojumi; 2. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 10.      

200Lunins R.; Paramonova N.; Trapiņa I.; Sjakste T.; Sjakste N. 14Q reģiona mikrosatelītu skenēšana uz asociāciju ar 1.tipa cukura diabētu Latvijas populācijā. Latvijas Universitātes 70. Zinātniskās konferences , Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums. Bāzes zinātņu sēde. Mutiskie ziņojumi; 2. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 9.      

201Sjakste T.; Paramonova N.; Trapiņa I.; Lunins R.; Sugoka O.; Sjakste N. Variability of the 14Q proteasomal genes in different ethnic populations. Latvijas Universitātes 70. Zinātniskās konferences , Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums ; 2. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 92.      

202Paramonova N.; Lunins R.; Rumba-Rozenfelde I.; Sugoka O.; Sjakste T.; Sjakste N. A systematic 14Q genotyping for association with human pathologies. Latvijas Universitātes 70. Zinātniskās konferences , Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums ; 2. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 83.      

203Lunins R.; Paramonova N.; Trapiņa I.; Sjakste T.; Sjakste N. Microsatellite scan on the 14Q region for association with type 1 diabetes in Latvian population. Latvijas Universitātes 70. Zinātniskās konferences , Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums; 2. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 82.      

204Sokolovska J.; Isajevs S.; Isajeva D.; Šaripova J.; Ļauberte L.; Sugoka O.; Sjakste T.; Kalviņš I.; Sjakste N. Kardioprotektīvo un antidiabētisko preparātu ietekme uz GLUT4 ekspresiju diabētisko žurku skeleta musckulatūrā un miokardā. Latvijas Universitātes 70. Zinātniskās konferences , Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums. Stenda ziņojumi; 2. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 81.      

205Štēbele K.; Ņikitjuka A. ; Sjakste N. Jaunu azīdīnamīdoksīmu DNS spēja interkalēt DNS. Latvijas Universitātes 70. Zinātniskās konferences , Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums. Stenda ziņojumi; 2. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 80.      

206Latkovskis G.; Līcis N.; Urtāne I.; Zarakauska L.; Zabunova M.; Berzina M.; Liepiņš E.; Dambrova M.; Pečulis R.; Kloviņš J.; Ērglis A. Ģenetisko polimorfismu un antiagregantu rezistences marķieru asociācija ar mirstību pacientiem pēc perkutānas koronāras intervences ar zālēm pildītiem stentiem. Latvijas Universitātes 70. Zinātniskās konferences , Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums; 2. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 42.      

207Vilkauša K.; Švarcbahs R.; Pupure J.; Dzirkale Z.; Žubovica U.; Adlere L.; Bērziņa E.; Krūmiņa Z.; Karajeva Ņ.; Bisenieks I.; Brūvere I.; Plotniece A.; Pajuste K.; Paškēviča A.; Rumaks J.; Svirskis Š.; Jansone B.; Kluša V. Propargilu un adamantānu saturošu dihidropiridīnu savienojumu ietekme uz vecu žurku uzvedības reakcijām. Latvijas Universitātes 70. Zinātniskās konferences , Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums; 2. februārī: Rīga, Latvija , 2012; 25.      

208Laizāne A.; Vaņina M.; Jēkabsons K.; Klimavičiusa L.; Sproģe M.; Kokare K.; Ventiņš J.; Kurlovičs J.; Bisenieks I.; Brūvere I.; Pajuste K.; Plotniece A.; Duburs G.; Jansone B.; Kluša V.; Muceniece R. Jauni 1,4-dihidropiridīna atvasinājumi kā neiroblastomas SH-SYSY šūnu protektanti mitohondriju toksicitātes modelī . Latvijas Universitātes 70. Zinātniskās konferences , Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums; 2. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 21.      

209Vaņina M.; Laizāne A.; Jēkabsons K.; Kurlovičs J.; Popēna I.; Jansone B.; Plotniece A.; Pajuste K.; Kaldre D.; Kluša V.; Muceniece R. 1,4-Dihidropiridīna atvāsinājumu ietekme uz vēža šūnu līniju proliferāciju in vitro testos. Latvijas Universitātes 70. Zinātniskās konferences , Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums; 2. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 18.      

210Jēkabsons K.; Parfejevs V.; Riekstiņa U.; Laizāne A.; Vaņina M.; Ventiņš J.; Lencberga N.; Pavasare M.; Jansone B.; Plotniece A.; Pajuste K.; Kaldre D.; Kluša V.; Muceniece R. Cilvēku cilmes šūnu un mitohondriju dzīvotspējas protekcija ar 1,4-dihidropiridīna atvasinājumiem. Latvijas Universitātes 70. Zinātniskās konferences , Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums; 2. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 16.