Publications » Search Results » 2009

 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967  1966  1965  1964
Show per page  
Conferences
11Lends A.; Liepiņš E. 1-(N,N-dimetilaminometil)spirobi(2,5-diokso-3-okso-1-silociklopentan)ātu uzbūves pētījumi ar KMR. Konferences materiāli, 50. RTU studentu zinātniskā un tehniskā konference. Ekonomika. Uzņēmējdarbība un vadīšana. Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija; Aprīlis: RTU, Fr.Candera studentu zinātniskā un tehniskā biedrība. Rīga, Latvija, 2009; 140.      

12Kinēns A.; Sūna E. Hirālu alpha-terc-butilbenzilamīnu sintēze un absolūtās konfigurācijas noteikšana. Konferences materiāli, 50. RTU studentu zinātniskā un tehniskā konference. Ekonomika. Uzņēmējdarbība un vadīšana. Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija; Aprīlis: RTU, Fr.Candera studentu zinātniskā un tehniskā biedrība. Rīga, Latvija, 2009; 135.      

13Usačova N.; Leitis G.; Jirgensons A. Enantioselektīvās hidrogenēšanas efektivitātes izpēte homohirālu N-hidroksi-2-(1,1-diokso-2-fenil-2,3-dihidro-1H-benzo[d]izotiazol-3-il)acetamīdu iegūšanai. Konferences materiāli, 50. RTU studentu zinātniskā un tehniskā konference. Ekonomika. Uzņēmējdarbība un vadīšana. Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija; Aprīlis: RTU, Fr.Candera studentu zinātniskā un tehniskā biedrība. Rīga, Latvija, 2009; 151.      

14Maļeckis A.; Jirgensons A. Palādija(II) kompleksu katalizēta enantioselektīva O-aliltrihloracetimidātu ciklizācija. Konferences materiāli, 50. RTU studentu zinātniskā un tehniskā konference. Ekonomika. Uzņēmējdarbība un vadīšana. Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija; Aprīlis: RTU, Fr.Candera studentu zinātniskā un tehniskā biedrība. Rīga, Latvija, 2009; 142.      

15Kuzņecovs J.; Vorona M. 4-Fenil-2-pirolidinona struktūras modificēšana. Konferences materiāli, 50. RTU studentu zinātniskā un tehniskā konference. Ekonomika. Uzņēmējdarbība un vadīšana. Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija; Aprīlis: RTU, Fr.Candera studentu zinātniskā un tehniskā biedrība. Rīga, Latvija, 2009; 137.      

16Grīnberga S.; Černova L.; Krauze A. 4-(Benzo[1,3]dioksol-5-il)-aizvietotu 4,7-dihidrotiēno-[2,3-b]piridīn-5-karbonskābju esteru un to dehidrogenēto analogu sintēze. Konferences materiāli, 50. RTU studentu zinātniskā un tehniskā konference. Ekonomika. Uzņēmējdarbība un vadīšana. Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija; Aprīlis: RTU, Fr.Candera studentu zinātniskā un tehniskā biedrība. Rīga, Latvija, 2009; 132.      

17Grigorjeva L.; Jirgensons A. Palādija(II) katalizatoru sintēze un izmantošana asimetriskajā katalīzē. Konferences materiāli, 50. RTU studentu zinātniskā un tehniskā konference. Ekonomika. Uzņēmējdarbība un vadīšana. Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija; Aprīlis: RTU, Fr.Candera studentu zinātniskā un tehniskā biedrība. Rīga, Latvija, 2009; 131.      

18Adlere I.; Černova L.; Krauze A. 3-Neaizvietotu 4,7-dihidrotiēno[2,3-b]piridīnu iegūšana 5-formil-6-hlor-1,4-dihidropiridīnu reakcijā ar merkaptoetiķskābes etilesteri. Konferences materiāli, 50. RTU studentu zinātniskā un tehniskā konference. Ekonomika. Uzņēmējdarbība un vadīšana. Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija; Aprīlis: RTU, Fr.Candera studentu zinātniskā un tehniskā biedrība. Rīga, Latvija, 2009; 129.      

19Zinovjevs K.; Liepiņš E. E-BOX sekvences oligonukleotīdu dinamikas, solvatācijas un jonu atmosfēras izpēte. Konferences materiāli, 50. RTU studentu zinātniskā un tehniskā konference. Ekonomika. Uzņēmējdarbība un vadīšana. Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija; Aprīlis: RTU, Fr.Candera studentu zinātniskā un tehniskā biedrība. Rīga, Latvija, 2009; 154.      

20Katušenoks S.; Zinovjevs K.; Liepiņš E. 1,4-Dihidropiridīna cikla 2(6) un 3(5) vietas aizvietotāju konformacionālā analīze. Konferences materiāli, 50. RTU studentu zinātniskā un tehniskā konference. Ekonomika. Uzņēmējdarbība un vadīšana. Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija; Aprīlis: RTU, Fr.Candera studentu zinātniskā un tehniskā biedrība. Rīga, Latvija, 2009; 134.      

Show per page