Publications » Search Results » 2008 » Other publications

 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967  1966  1965  1964
Show per page  
11Černova L.; Šmidlers A.; Krauze A.; Duburs G. Oxidation of 6-alkylsulfanyl-5-cyano-1,4-dihydropyridines = 6-Alkilsulfanil-5-ciāno-1,4-dihidropiridīnu oksidēšana. 2008, Ser.1. Sēj.16. RTU Zinātniskie raksti = Scientific Proceedings of Riga Technical University(Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry), 63-69.      

12Stonkus V.; Leite L.; Edolfa K.; Fleišers M.; Liepiņa I.; Dālberga I.; Krūmiņa A.; Rašmane Dz.; Ilieva L. Ketonization of ethyl acetate over Zn-Cr oxides catalyst = Etilacetāta ketonizācija Zn-Cr oksīdu katalizatora klātbūtnē . 2008, Ser.1. Sēj.18. RTU Zinātniskie raksti = Scientific Proceedings of Riga Technical University(Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry), 64-68.      

13Petrova M.; Muhamadejev R.; Strakovs A.; Pauliņš J.; Strakova I.; Liepinsh E. 1H, 13C and 15N chemical shifts and H/D NMR isotope effects in compounds with strong intramolecular NH...O=C hydrogen bond = 1H, 13C un 15N ķīmiskas nobīdes un H/D izotopu effekti savienojumos ar spēcīgu iekšmolekulāro ūdeņraža saiti NH...O=C. 2008, Ser.1. Sēj.18. RTU Zinātniskie raksti = Scientific Proceedings of Riga Technical University(Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry), 35-56.      

14Коваленко В.В.; Ювко А.; Лиепиньш Э. Гидрооксалаты метилбис(фенилметил)-gamma-пирролидинопропилсилана и метилбис(фенилметил)-gamma-пиперидинопропилсилана. Latvijas ķīmijas žurnāls. 2008(4), 398-399.      

15Skrastina I.; Muceniece D.; Lūsis V. Synthesis of 2,2,2-trifluoroethoxyaryl aldehydes. Latvijas ķīmijas žurnāls. 2008(4), 394-395.      

16Kaula I.; Zandersons A.; Muceniece D.; Lūsis V. Improved synthesis of atipamezol. Latvijas ķīmijas žurnāls. 2008(4), 352-356.      

17Hmelnickis J.; Pugovics O.; Kazoka H.; Bartkevics V.; Viksna A.; Susinskis I.; Kokums K. Application of ion-pair chromatography for simultaneous separation of six admixtures in mildronate substance. Latvian J. Chem. 2008(4), 333-340.      

18Калвиньш И.Я. P-FOX ингибиторы и их применение в кардиологии. Доклад на научно-практической конференции Современная метаболическая терапия, г. Минск (Белоруссия), 28 марта. 2008.      

19Ābele E.; Višņevska J. Synthesis and Suzuki reaction of (E)-chlorovinyl sulfides and sulfones. Latvian J. Chem. 2008(3), 263-267.      

20Muceniece R.; Vrubļevska K.; Vilšķērsts R.; Riekstiņa U.; Mežapuķe R.; Žarkova O.; Ancāns J.; Dambrova M. Melanokortīnu saistīšanās pie gamma-aminosviestskābes receptoriem peļu smadzenēs. Binding of Melanocortins to gamma-aminobutyric acid receptors in mice brain. Latvijas Universitātes Raksti 2008, 735. Medicīna, 77-83.      

Show per page