Publications » Search Results » 2007 » Other publications

 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967  1966  1965  1964  1962  1961
Show per page  
11Paegle E. 3-Substituted benzo[b]selenophene-2-carboxylic acid derivatives: synthesis and cytotoxic activity (Materials of the Paul Walden 5th Symposium on Organic Chemistry, Riga, September 17-18, 2007). Latvian J. Chem. 2007(4), 395.      

12Grigorjeva L. Synthesis of chiral palladium(II) amide complexes and their evaluation as catalysts for imidate aza-claisen rearrangement. Latvian J. Chem. 2007(4), 391.      

13Goba I. Synthesis and electrochemical investigation of asymmetrically substituted 1,4-dihydropyridines (Materials of the Paul Walden 5th Symposium on Organic Chemistry, Riga, September 17-18, 2007). Latvian J. Chem. 2007(4), 391.      

14Erdmane E. Development of methods for parallal synthesis of 3,6-disubstituted imidazo[2,1-b]thiazoles (Materials of the Paul Walden 5th Symposium on Organic Chemistry, Riga, September 17-18, 2007). Latvian J. Chem. 2007(4), 389.      

15Černova L. Synthesis of stable 3-amino-3-piperisin-1-yl(morpholin-4-yl)-2,3,4,7-tetrahydrothieno[2,3-b]pyrisines (Materials of the Paul Walden 5th Symposium on Organic Chemistry, Riga, September 17-18, 2007). Latvian J. Chem. 2007(4), 388.      

16Andžāns Z.; Sīle L.; Černova L. Synthesis and properties of 6-carbamoylmethylsulfanyl-1,4-dihydropyridine-3-carboxilic acid ethoxycarbonylmethyl esters (Materials of the Paul Walden 5th Symposium on Organic Chemistry, Riga, September 17-18, 2007). Latvian J. Chem. 2007(4), 385.      

17Dzintare M.; Sjakste T.; Sjakste N. Zināmie un iespējamie genoma aktivitātes regulācijas mehānismi. Latvijas Universitātes Raksti 2007, Medicīna. 712, 156-172.      

18Dzintare M.; Sjakste N.; Sjakste T. DNS pārrāvumu noteikšanas metodes un to nozīme audzēju ķīmijterapijā. Latvijas Universitātes Raksti 2007, Medicīna. 712 , 173-187.      

19Meirena D.; Baumane L.; Šaripova J.; Ļauberte L.; Dzintare M.; Sjakste N.; Kalviņš I. Dažu flavonoīdu ietekme uz NO saturu žurku audos. Latvijas Universitātes Raksti 2007, Medicīna. 712 , 148-155.      

20Dzintare M.; Meirena D.; Sjakste N. Slāpekļa oksīda nozīme cilvēka patoloģijā. Latvijas Universitātes Raksti 2007, Medicīna. 712 , 54-63.      

Show per page