Publications » Search Results » 2007

 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967  1966  1965  1964  1962  1961
Show per page  
Conferences
11Poudziunas I.; Sjakste T.; Kalis M.; Lazdins M.; Pirags V.; Sjakste N.; Sokolovska J. Polymorphisms of PSMA6 gene and its adjacent genomic sites and their association with type II diabets mellitus in the Latvian population. Endocrine abstracts, 9th European Congress of Endocrinology; April: V.14. ISSN 1470-3947 (print); ISSN 1479-6848 (online). Budapest, Hungary, 2007.      

12Segal I.; Zablotskaya A.; Lukevics E.; Maiorov M.; Zablotsky D.; Blums E.; Shestakova I.; Domracheva I. Synthesis and biological properties of iron oxide based magnetoliposomes with siloxyalkylamine cover . Book of Abstracts, 11th International Conference on Magnetic Fluids (ICMF 11); July 23 - 27: 1P27. Košice, Slovakia, 2007.      

13Zvagulis A.; Jaunzeme I.; Jirgensons A. (zin.vad.) Diheteroarilamīnu iegūšana Buchwald-Harting reakcijā. Konferences materiāli, 48. RTU studentu zinātniskā un tehniskā konference. Ekonomika. Uzņēmējdarbība un vadīšana. Ķīmijas tehnoloģija; Aprīlis: RTU, Fr.Candera studentu zinātniskā un tehniskā biedrība, 2007; 153.      

14Panteļejeva J.; Vorona M. (zin.vad.) Jaunu 6-alkilidēnpenicilānskābes terc-butilesteru un to atvasinājumu sintēze . Konferences materiāli, 48. RTU studentu zinātniskā un tehniskā konference. Ekonomika. Uzņēmējdarbība un vadīšana. Ķīmijas tehnoloģija; Aprīlis: RTU, Fr.Candera studentu zinātniskā un tehniskā biedrība, 2007; 146.      

15Muhamadejevs R.; Petrova M.; Liepiņš E. (zin.vad.) H/D izotopu efekta ietekme uz 13C kodolu ekranēšanu savienojumos ar spēcīgu C=O...H-N iekšmolekulāro ūdeņraža saiti. Konferences materiāli, 48. RTU studentu zinātniskā un tehniskā konference. Ekonomika. Uzņēmējdarbība un vadīšana. Ķīmijas tehnoloģija; Aprīlis: RTU, Fr.Candera studentu zinātniskā un tehniskā biedrība, 2007; 144.      

16Kuzņecovs J.; Vorona M. (zin.vad.). Jaunu 7-arilmetoksiiminoetilidēn-3-metil-cef-3-ēm-4-karbonskābes terc-butilesteru un to atvasinājumu sintēze. Konferences materiāli, 48. RTU studentu zinātniskā un tehniskā konference. Ekonomika. Uzņēmējdarbība un vadīšana. Ķīmijas tehnoloģija; Aprīlis: RTU, Fr.Candera studentu zinātniskā un tehniskā biedrība, 2007; 138.      

17Kozlova D.; Vorona M. (zin.vad.) Uz silikagela imobilizēta alpha-himotripsīna katalītiskās aktivitātes optimizācija. Konferences materiāli, 48. RTU studentu zinātniskā un tehniskā konference. Ekonomika. Uzņēmējdarbība un vadīšana. Ķīmijas tehnoloģija; Aprīlis: RTU, Fr.Candera studentu zinātniskā un tehniskā biedrība, 2007; 137.      

18Kovaļskis M.; Petrova M.; Liepiņš E. (zin.vad.). Benzīnu sastāva noteikšana, izmantojot 1H KMR spektroscopiju. Konferences materiāli, 48. RTU studentu zinātniskā un tehniskā konference. Ekonomika. Uzņēmējdarbība un vadīšana. Ķīmijas tehnoloģija; Aprīlis: RTU, Fr.Candera studentu zinātniskā un tehniskā biedrība, 2007; 136.      

19Kinēns A.; Sūna E. (zin.vad.) Homohirālu amīnu sintēze. Konferences materiāli, 48. RTU studentu zinātniskā un tehniskā konference. Ekonomika. Uzņēmējdarbība un vadīšana. Ķīmijas tehnoloģija; Aprīlis: RTU, Fr.Candera studentu zinātniskā un tehniskā biedrība, 2007; 135.      

20Jaudzems K.; Liepiņš E. (zin.vad.) Proteīna-liganda afinitātes mērījumi, izmantojot KMR. Konferences materiāli, 48. RTU studentu zinātniskā un tehniskā konference. Ekonomika. Uzņēmējdarbība un vadīšana. Ķīmijas tehnoloģija ; Aprīlis: RTU, Fr.Candera studentu zinātniskā un tehniskā biedrība, Rīga, 2007; 129., 2007; 133.      

Show per page