Publications » Search Results » 2005 » Other publications

 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967  1966  1965  1964
Show per page  
11Zviedre I.; Belsky V.; Belyakov S. Bis(1,3-difenil-1,3-propāndion)boro(III) perhlorāta kristāliskā struktūra un dažas sešlocekļu bora heterociklus saturošu bora koordinācijas savienojumu kristālķīmiskās īpātnības = Crystal structure of bis(1,3-diphenyl-1,3-propanedione)boro(III) perchlorate and some crystal chemical features of coordination compounds with boron-containing six-membered heterocyclic rings. 2005, Ser.1, sēj.11. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry(Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātniskie raksti = Scientific Proc. of Riga Technical University), 15-27.      

12Pajuste K.; Krivicka I.; Plotniece M.; Plotniece A.; Soboļevs A.; Vīgante B.; Kampars V.; Duburs G. Jaunu potenciālu gēnu transfekcijas aģentu - katjono 1,4-dihidropiridīna atvasinājumu sintēze = The synthesis of new cationic 1,4-dihydropyridine derivatives for DNA delivery. 2005, Ser.1, sēj.11. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry(Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātniskie raksti = Scientific Proc. of Riga Technical University), 7-10.      

13Krīgere L.; Saleniece K.; Zvejniece L.; Liepiņš E.; Vilskersts R.; Dambrova M.; Muceniece R. Melanokortīnu receptora 1. apakštipa eksresijas regulācija makrofāgu šūnu līnijā RAW264.7. Latvijas Universitātes Raksti 2005, 694. Medicīna(IV), 60-67.      

14Dzintare M.; Meirena D.; Sjakste N. Slāpekļa oksīda fizioloģiskā funkcija organismā. Latvijas Universitātes Raksti 2005, 694(Medicina IV), 12-26.      

15Velēna A. Par oksidatīvo stresu, antioksidantiem un superoksīdradikāldismutāzi (SOD). [Populārs apskats]. Medicine 2005(16), 8-11; Jums, kolēģi 2005(7), 65-67.      

16Klimavičiusa L.; Kluša V.; Duburs G.; Kaasic A.; Kalda A.; Zharkovsky A. Neuroprotective (oxygen-glucose deprivation model) and neurotrophic effects of novel 1,4-dihydropyridine derivatives in cerebellar granule cells. Proc.Latvian Acad.Sci., Sect.B. 2005, 59(5), 169-174.      

17Стракова И.; Петрова М.; Страков А. 3-Арил-1-метил-8-оксо-7-циано-4,5,8,9-тетрагидроиндазоло[4,5-b]пиридины. Latvian J. Chem. 2005(4), 387-390.      

18Pech L.; Kemme A.; Belyakov S.; Ashaks J.; Silina E.; Bankovsky Yu. Synthesis and structure of chloroform solvate of iron 8-mercaptoquinolinate Fe(C9H6NS)3.CHCl3. Latvian J. Chem. 2005(4), 325-332.      

19Chipens G.; Ievina N.; Kalvinsh I. Quantization of ras-related gene parameters. Latvian J. Chem. 2005(4), 395-397.      

20Trifonova M.; Trifanova D.; Pugovičs O.; Kalviņš I. Investigation of fragmentation pathways and mass spectra interpretation of cis- and trans-3-hydroxymethyl-1,3,5,5-tetramethylcyclohexyl-1-amines. Latvian J. Chem. 2005(4), 352-356.      

Show per page