Publications » Search Results » 1996 » Articles in press

 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967  1966  1965  1964
Show per page  
11Stradiņš J.. 75 Years of independence of Latvia: retrospect and problems. Return to Europe?. Ann. Acad. Sci. Artium Eur. 1996, 15, 92-102.      

12Stradiņš J.. The dialogue between christianity and secularism in Latvia. Introductory remarks to the discussion of the European-Latvian institute, Riga, March 1995. Ann. Acad. Sci. Artium Eur. 1996, 15, 7-10.      

13Stradiņš J.; Salaks J.. Pharmacies and pharmacists in Latvia. The Pharmacy. Windows on History = Apotheken und Apotheker in Lettland. Die Apotheke. Historische Streiflichter = Pharmacies et pharmaciens en Lettonie. La pharmacie au fil des siecles = Farmacias y farmaceuticos en Letonia. La farmacia. Impresiones historicas . 1996, Basel, Switzerland. Roche (Ed. R. Potzsch), 129-138.      

14Stradiņš J.. Iznākusi grāmata No Grindeļa līdz mūsdienām. Materia Medica 1996 (10), 8-9.      

15Stradiņš J.. Latvijas farmācijas augstākās izglītības 75 gadu ceļš: No Grindeļa līdz mūsdienām. 1996, Rīga, 96-101.      

16Stradiņš J.; Līdaka M.. Farmaceitiskās rūpniecības un zāļu meklējumu nākotnes izredzes Latvijā: No Grindeļa līdz mūsdienām. Nordik 1996, Rīga, 325-336.      

17Stradiņš J.. Vilhelma Grīninga farmaceitiskā laboratorija un eksperimentālās vitamīnu un hormonu rūpnīcas tapšana: No Grindeļa līdz mūsdienām. Nordik 1996, Rīga, 282-286.      

18Stradiņš J.. Pretvēža preparāta ftorafūra tapšanas vēsture: No Grindeļa līdz mūsdienām. Nordik 1996, Rīga, 263-272.      

19Stradiņš J.. Piemiņas vārdi profesorei Marijai Šimanskai: No Grindeļa līdz mūsdienām. 1996, Rīga, 260-262.      

20Stradiņš J.. Marijas Šimanskas mūžs un zinātniskā darbība: No Grindeļa līdz mūsdienām. Nordik 1996, Rīga, 246-259.      

Show per page