Publications » Search Results » 1994 » Articles in press

 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967  1966  1965  1964
Show per page  
11Stradiņš J.. Profesors Arvīds Kalniņš zinātnē un Latvijas sabiedriskajā dzīvē. Latvijas ķīmijas žurnāls. 1994 (5), 632-635.      

12Stradiņš J.. Par Latvijas Zinātņu akadēmijas locekļu vēlēšanām 1994. gada novembrī. Latvijas ZA Vēstis. A daļa. 1994 (9/10), 55-56.      

13Sīlivasks K.; Krikštopaitis J.A.; Stradiņš J.. 17. Baltijas zinātņu vēstures konference. Latvijas ZA Vēstis. A daļa 1994 (3), 45-46.      

14Stradiņš J.. Magda Štaudingere-Voita un Latvija. Acta med.-historica rigensia 1994, 2, 287-290.      

15Stradiņš J.. Palaako Latvia Eurooppaan? . Rosentals Seuran jasenlehti 1994 (1), 14-21.      

16Sīlivasks K.; Krikštopaitis J.A.; Stradiņš J.. 17. Baltijas zinātņu vēstures konference Tartū. Latvijas Vēstures Instutūta Žurnāls 1994 (3), 185-188.      

17Stradiņš J.. Pauls Valdens (1863-1957). Universitas 1994 (72), 4-8.      

18Millers T.; Stradiņš J.; Ekmanis J.; Siliņš A.; Hausmanis V.. LZA goda loceklis Roberts Akmentiņš (27.01.1910 - 14.05.1994). Latvijas ZA Vēstis. A daļa. 1994 (4), 48.      

19Stradiņš J.; Varslavāns A.; Porietis J.; Onzule I.; Cēbere Dz.. Latvijas Universitātes svarīgāko notikumu hronika (1940-1993). Latvijas Universitāte 75. 1994, Rīga, 71-87.      

20Stradiņš J.. Akadēmiskā izglītība Baltijā un Latvijas Universitātes priekšvēsture. Latvijas Universitāte 75. 1994, Rīga, 13-14.      

Show per page