Publications » Search Results » 2010 » Conferences

 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967  1966  1965  1964
Show per page  
111Niparte B.; Laizāne E.; Gustiņa D. Azobenzolu savienojumu fotoizomerizācijas procesi plānās kārtiņās - Photoizomerization processes of thin-layer films of azobenzene compounds. Tēzes = Abstracts, 26. zinātniskā konference = 26th Scientifix Conference; February 17 - 19: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas inst. = Inst. of Solid State Physics University of Latvia, 2010; 15.      

112Zariņš A.; Ķizāne G.; Supe A.; Baumane L.; Tīlika V.; Pajuste E.; Knitter R. Litija ortosilikāta minilodīšu priekšapstrādes ietekme uz to radiācijas stabilitāti - Influence of a pretreatment of lithium orthosilicate pebbles on radiation stability. Tēzes = Abstracts, 26. zinātniskā konference = 26th Scientifix Conference; February 17 - 19: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas inst. = Inst. of Solid State Physics University of Latvia, 2010; 71.      

113Zarins A.; Supe A.; Kizane G.; Tiliks Jun. J.; Baumane L.; Grabis J.; Steins I. Accumulation of radiolysis products and defects in nanopowders of lithium orthosilicate. Conference program. Books of abstracts. PO-41, International conference Functional materials and nanotechnologies (FM&NT); March 16 - 19: Institute of Solid State Physics University of Latvia, Riga, 2010; 131.      

114Konrāde I.; Škapare E.; Liepiņš E.; Lejnieks A.; Makrecka M.; Gulbe L.; Dambrova M. Zemāka glioksalāzes-1 aktivitāte pacientiem ar diabētisku dolorozu polineiropātiju. Tēzes II, RSU zinātniskā konference; 18.-19. marts: Latvijas iedzīvotāju veselību apdraudošo eksogēno un endogēno faktoru izpēte. Rīga, Latvija, 2010; 156.      

115Vāvers E.; Kūka J. Karnitīna-palmitoiltransferāzes I aktivitātes regulācija. RSU 59. Medicīnas nozares studentu zinātniskā konference; 17. marts: Rīga, Latvija, 2010; 12.      

116Švalbe B.; Ošeniece B.; Kuzņecovs J.; Muceniece R.; Zvejniece L. GABA farmakoforu saturošu optiski tīro savienojumu pretsāpju darbība. Konferences programma, Latvijas Universitātes 68. zinātniskā konference. Medicīnas sekcija; 5. februāris: Rīga, Latvija, 2010; 12.      

Show per page