Publications » Search Results » 2014

 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967  1966  1965  1964  1962  1961
Show per page  
Conferences
81Švalbe B.; Makrecka M.; Voļska K.; Cīrule H.; Muceniece R.; Dambrova M. 1-Karnitīna biosintēzes inhibitora mildronāta ietekme uz smadzeņu mitohondriju funkciju. Tēžu apkopojums, Latvijas Universitātes 72. Zinātniskā konference. Medicīnas sekcija; 14. februarī: Rīga, LU, 2014; 22.      

82Ruciņš M.; Gosteva M.; Pajuste K.; Soboļevs A.; Čekavičus B.; Muceniece R.; Plotniece A. Antioksidantu un antiradikālo īpašību noteikšana oriģināliem bispiridil-1,4-dihidropiridīnu dibromīdiem. Tēžu apkopojums, Latvijas Universitātes 72. Zinātniskā konference. Medicīnas sekcija. Stenda ziņojumi; 14. februarī: Rīga, LU, 2014; 63.      

83Isajevs S.; Sokolovska J.; Sjakste N. Xantine oxidase and NO synthase expression in kidney tissue of streptozotocin-induced diabetic rats. Virchows Archiv (2013) 463:101-352. The European Journal od Pathology, 25th European Congress of Pathology; 30 August - 3 September: London, United Kingdom, 2014; 296.      

Theses
84Maleckis A. Reactivity Studies of Catalytically Relevant Palladium Model Complexes. Promocijas darbs ķīmijas zinātņu doktora grāda iegūšanai (PhD), The University of Michigan, Mičigana, ASV, 2014.      

85Švalbe B. L-karnitīna biosintēzes inhibitora mildronāta neirotropo efektu pētījumi. Promocijas darbs farmācijas zinātņu doktora grāda iegūšanai (Dr.pharm.), Latvijas Universitāte, Rīga, 2014.      

86Supe L. Design and Synthesis of 1H-Pyrazolo[3,4-b]Pyridin-3(2H)-ones and Corresponding N-Nucleosides-New Purine Isosters as Potential druglike Scaffolds. Promocijas darbs ķīmijas zinātņu doktora grāda iegūšanai (Dr.chem.), Rostokas Universitāte, Vācija, 2014.      

87Pelšs A. Practical methodologies for amino alcohol based natural products synthesis. Promocijas darbs ķīmijas zinātņu doktora grāda iegūšanai (Dr.chem.), Aalto University, Somija, 2014.      

88Kher S.S. Malārijas proteāzes PfSUB1 inhibitoru izstrāde. Promocijas darbs ķīmijas zinātņu doktora grāda iegūšanai (Dr.chem.), Rīgas Tehniskā Universitāte, Rīga , 2014.      

89Brangulis K. Borrelia burgdorferi infekciozā fenotipa saistīto ārējovirsmas proteīnu, kas pieder paralogajai gēnu saimei Pfam54, strukturālā analīze . Promocijas darbs bioloģijas zinātņu doktora grāda iegūšanai (Dr.biol.), Latvijas Universitāte, Rīga, 2014.      

90Andžāns Z. Optiski aktīvu 1,4-dihidropiridīn-6-sulfanilalkilkarbonskābju esteru sintēze un īpašības. Promocijas darbs ķīmijas doktora grāda iegūšanai (Dr.chem.), Latvijas Universitāte, Rīga, 2014.      

Show per page