Publications » Search Results » 2012

 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967  1966  1965  1964
Show per page  
Conferences
81Krjučkovska A.; Aksjonova K. Maskētie o-benzohinoni un to lietojums hetero-Dīlsa-Aldera reakcijā. Latvijas Universitātes 70. Konference, Organiskās ķīmijas sekcija; 17. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 53.      

82Sarceviča I.; Orola L.; Beļakovs S. Izoniazīda – karbonskābju molekulāro kompleksu iegūšana, struktūra un īpašība. Latvijas Universitātes 70. Zinātniskās konferences, Analitiskās un fizikālās ķīmijas sekcija; 17. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 52.      

83Kiseļovs G. Piroksikama etiķskābes un acetona solvātu, un hidrohlorīda sāļa kristaliskās struktūras. Latvijas Universitātes 70. Zinātniskās konferences, Analitiskās un fizikālās ķīmijas sekcija; 17. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 52.      

84Vorona M.; Veinberg G.; Zvejniece L.; Dambrova M. Preparation and Catalytic Hydrogenation of 3-Pyrroline-2-ones. Books of Abstracts , International Conference Catalysis in Organic Synthesis [ICCOS-2012]; September 15-20: P276. Moscow, Russia, 2012; 368.      

85Abele R.; Abele E.; Beresneva T.; Visnevska J.; Belyakov S.; Golomba L. Transition Metal Catalyzed Synthesis of Novel Seven-Membered Heterocyclic Systems. Books of Abstracts, International Conference Catalysis in Organic Synthesis [ICCOS-2012]; September 15-20: P3. Moscow, Russia, 2012; 95.      

86Abele E.; Abele R.; Beresneva T.; Visnevska J.; Belyakov S.; Golomba L. Transition Metal Catalyzed Synthesis of Novel Five- and Six-Membered Heterocyclic Systems. Books of Abstracts, International Conference Catalysis in Organic Synthesis [ICCOS-2012]; September 15-20: P2. Moscow, Russia, 2012; 94.      

87Sarceviča I.; Orola L.; Beļakovs S. Izoniazīda – karbonskābju molekulāro kompleksu iegūšana, struktūra un īpašības. Latvijas Universitātes 70. Zinātniskās konferences, Analitiskās un fizikālās ķīmijas sekcija ; 17. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 52.      

88Zariņš A.; Ķizāne G.; Supe A.; Baumane L.; Bērziņš A.; Rašmane Dz.; Šteins I. Gaisa atmosfēras ietekme uz litija ortosilikāta nanopulvera sastāvu un radiolīzi paaugstinātā temperatūrā. Latvijas Universitātes 70. Zinātniskās konferences, Analitiskās un fizikālās ķīmijas sekcija ; 17. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 50.      

89Zemribo R. Discovery of novel allosteric modulators of mGluR5 receptor = Jaunu mGluR5 receptora alostērisko modulatoru meklējumi . Latvijas Universitātes 70. Zinātniskās konferences Ķīmijas sekcijas plenārsēde, 7. februārī: Rīga, Latvija, 2012; 50.      

90Skapare E.; Gornas P.; Seglina D.; Tirzite D.; Dambrova M. The Content of Philoridzin in Apple Processing Products of Different Varieties Grown in Latvia. Book of Abstracts, International Conference Nutrition and Health; September 4-6: P22. Riga, Latvia, 2012; 72.      

Show per page