Publications » Search Results » 2011 » Articles in press

 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967  1966  1965  1964  1962  1961
Show per page  
1Страдынь Я.П.. Эдмунд Лукевиц (14.12.1936-21.11.2009) = Edmund Lukevics (14.12.1936 - 21.11.2009) . Химия гетероцикл. соединений 2011 (12), 1763-1764; Chem.Heterocycl. Comp. (Engl. Ed.). 2012, 47(12), 1467-1468.      

2Stradiņš J.. Pēcvārds. In Fizikāli organiskā ķīmija Organiskās sintēzes institūtā. Laboratorijas pusgadsimta ceļš 1961-2011. Rīga, SIA Apgāds Zinātne. 2011, 395-399.      

3Zinovjevs K.. Pirmie vērojumi. In Fizikāli organiskā ķīmija Organiskās sintēzes institūtā. Laboratorijas pusgadsimta ceļš 1961-2011. Rīga, SIA Apgāds Zinātne. 2011, 393-394.      

4Jaudzems K.. Mans ceļš no bakalaura līdz ķīmijas doktoram. In Fizikāli organiskā ķīmija Organiskās sintēzes institūtā. Laboratorijas pusgadsimta ceļš 1961-2011. Rīga, SIA Apgāds Zinātne. 2011, 387-393.      

5Popelis J.. Seniors un juniors. In Fizikāli organiskā ķīmija Organiskās sintēzes institūtā. Laboratorijas pusgadsimta ceļš 1961-2011. Rīga, SIA Apgāds Zinātne. 2011, 380-382.      

6Baumane L.. Tā dzīvojām... In Fizikāli organiskā ķīmija Organiskās sintēzes institūtā. Laboratorijas pusgadsimta ceļš 1961-2011. Rīga, SIA Apgāds Zinātne. 2011, 372-376.      

7Liepiņš E.. KMR. Līdzstrādnieka atmiņas. In Fizikāli organiskā ķīmija Organiskās sintēzes institūtā. Laboratorijas pusgadsimta ceļš 1961-2011. Rīga, SIA Apgāds Zinātne. 2011, 327-338.      

8Duburs G.. Mūsu abu laboratoriju skaistā sadarbība. In Fizikāli organiskā ķīmija Organiskās sintēzes institūtā. Laboratorijas pusgadsimta ceļš 1961-2011. Rīga, SIA Apgāds Zinātne. 2011, 268-273.      

9Petrova M.; Popelis J.; Liepiņš E.. RPI/RTU un LU sadarbība ar KMR grupu. In Fizikāli organiskā ķīmija Organiskās sintēzes institūtā. Laboratorijas pusgadsimta ceļš 1961-2011. Rīga, SIA Apgāds Zinātne. 2011, 249-256.      

10Liepiņš E.. Mans darbs ārzemēs - Kubā, Šveicē, Zviedrijā. In Fizikāli organiskā ķīmija Organiskās sintēzes institūtā. Laboratorijas pusgadsimta ceļš 1961-2011. Rīga, SIA Apgāds Zinātne. 2011, 234-248.      

Show per page